Pagina's

  Resultaten 1 - 10 van totaal 15 resultaten
  1. 5 Tweede Kamer Taal Nederlands Reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk, naar aanleiding van een door de Tweede Kamer op 28 november 2013 aangenomen motie van de leden Segers en Van Laar (kam ...

   Reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk, naar aanleiding van een door de Tweede Kamer op 28 november 2013 aangenomen motie van de leden Segers en Van Laar (kamerstukken 33 750 IV, nr. 16). In de motie wordt de regering verzocht om te bezien of er gezamenlijk met de ministeries op Aruba, Curaçao en Sint Maarten en in samenwerking met Caribisch Nederland een onafhankelijk onderzoek ingesteld kan worden naar de aard en omvang van mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik op de genoemde eilanden en naar de effectiviteit van het huidige beleid.

   Overheidspublicaties

   • Kamerstukken
   • Nederland
   • Caraïben
   • Tweede Kamer
   • Strafrecht
   • Seksueel misbruik
   • Seksuele uitbuiting
   • Nederlands
  2. Language Dutch 68 reads Ministry of National Affairs (Dutch) Mensenhandel; Brief regering; Kabinetsreactie op motie Segers/Van Laar over gezamenlijk onderzoek mensenhandel Caribisch gebied (Kamerstuk 33 750 IV, nr.16) 28638 Mensenhandel Nr. 115 Brief van ...

   Mensenhandel ; Brief regering; Kabinetsreactie op motie Segers/Van Laar over gezamenlijk onderzoek mensenhandel Caribisch gebied (Kamerstuk 33 750 IV, nr.16)

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • Caraïben
   • Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
   • Nederlands
  3. Language Dutch 96 reads De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief d.d. 12 februari 2014 inzake het jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch geb ...

   De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief d.d. 12 februari 2014 inzake het jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (33 750 X, nr. 41).

   Overheidspublicaties

   • Kamervragen
   • Caraïben
  4. Language Dutch 65 reads De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 12 februari 2014 over het jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied ...

   De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 12 februari 2014 over het jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 33 750 X, nr. 41). De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 4 april 2014.

   Overheidspublicaties

   • Kamervragen
   • Caraïben
  5. Language Dutch 77 reads Ministry of Defence (Dutch) Betreft de aanbieding van het het Jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 X Vaststelli ...

   Betreft de aanbieding van het het Jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied.

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • Caraïben
   • Ministerie van Defensie
   • Nederlands
  6. Taal Nederlands 5 Ministerie van Buitenlandse zaken Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 30 oktober 2009 met kenmerk 32 123-V-6/2009D53131 inzake notitie Caribisch gebied. 29 653 Het Nederlands buitenland ...

   Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 30 oktober 2009 met kenmerk 32 123-V-6/2009D53131 inzake notitie Caribisch gebied.

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • Caraïben
   • Ministerie van Buitenlandse zaken
   • Nederlands
  7. Language Dutch 60 reads Inzake het jaarplan van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caraïbisch gebied. nds-tk-2011D14900 2011D14900 LIJST VAN VRAGEN 1 Wat is de stand van zaken met betrekking tot het WODC-onderzoek naar de staat van be ...

   Inzake het jaarplan van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caraïbisch gebied.

   Overheidspublicaties

   • Kamervragen
   • Caraïben
  8. 26 feb 2014

   Language Dutch 61 reads Dutch Coast Guard of the Carribean blg-122656 KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARVERSLAG 2010 Kustwacht van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Jaarverslag 2010 pagina 1 Man ...

   blg-122656

   Publicaties

   • Brochures/jaarverslagen
   • Caraïben
   • Kustwacht van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
   • Nederlands
  9. Taal Nederlands 3 Ministerie van Buitenlandse zaken Reactie inzake een actualisering van de notitie over het buitenlands beleid van het Koninkrijk in de Cariben. kst-29653-11 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaa ...

   Reactie inzake een actualisering van de notitie over het buitenlands beleid van het Koninkrijk in de Cariben.

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • Caraïben
   • Ministerie van Buitenlandse zaken
  10. Taal Nederlands 5 Overleg over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 18 november 2010 houdende de kabinetsnotitie inzake het buitenlands beleid van het Koninkrijk in Latijns-Amerika (29 653, nr. 12); de brief van de minister v ...

   Overleg over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 18 november 2010 houdende de kabinetsnotitie inzake het buitenlands beleid van het Koninkrijk in Latijns-Amerika (29 653, nr. 12); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 26 augus-tus 2011 inzake de actualisering van de notitie over het buitenlands beleid van het Koninkrijk in de Cariben naar aanleiding van een verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (29 653, nr. 11); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 17 december 2009 houdende een reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken commissie inzake het buitenlands beleid van het Koninkrijk in de Cariben (29 653, nr. 9); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 2 februari 2010 inzake uitspraken van President Chávez over vermeende voorbereiding van agressie door het Koninkrijk en de VS vanuit de Nederlandse Antillen en Aruba (29 653, nr. 10); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 18 juli 2011 houdende een reactie op de aanbevelingen van het onlangs verschenen rapport «War on Drugs» van de «Global Commission on Drug Policy», in verband met het FOL-verdrag met de Verenigde Staten (32 500-V, nr. 202); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 17 augus-tus 2011 houdende een reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de ontwikkelingen in de relatie van Nederland respectievelijk de EU met Cuba (32 500-V, nr. 208) en de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 29 augustus 2011 houdende een reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken om toezending van het evaluatierapport inzake effectiviteit ontwikkelingshulp aan Guatemala (32 605, nr. 52).

   Overheidspublicaties

   • Handelingen
   • Caraïben

  Pagina's