Pagina's

  Resultaten 1 - 10 van totaal 29 resultaten
  1. Language Dutch 23 reads Volledige titel: Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 januari 2011, nr. DJZ/BR/0734-2010, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven onder meer met het oog op tarieven voor het behandelen van een mvv- ...

   Volledige titel: Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 januari 2011, nr. DJZ/BR/0734-2010, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven onder meer met het oog op tarieven voor het behandelen van een mvv-aanvraag met betrekking tot voorgenomen verblijf in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en SabaStaatscourant rr. 1850, 7 februari 2011

   Wetgeving

   • Wetten en besluiten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
  2. Language Dutch 33 reads Volledige titel: Beschikking van de Minister van Justitie van 27 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van Wetboek van Strafrecht BES, zoals gewijzigd bij de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eust ...

   Volledige titel: Beschikking van de Minister van Justitie van 27 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van Wetboek van Strafrecht BES, zoals gewijzigd bij de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Aanpassingsregeling BES-wetten.Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr 528, 2010

   Wetgeving

   • Wetten en besluiten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
  3. Language Dutch 29 reads Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 383, 2010. 2010 383 Besluit van 6 oktober 2010, houdende wijziging van het Besluit politiegegevens met het oog op de toepasselijkheid in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatiu ...

   Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 383, 2010.

   Wetgeving

   • Wetten en besluiten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
  4. Language Dutch 30 reads Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 350, 2010. 2010 350 Wet van 17 mei 2010 tot aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen ...

   Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 350, 2010.

   Wetgeving

   • Wetten en besluiten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
  5. Language Dutch 66 reads Volledige titel: Rijkswet van 7 juli 2010 tot regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de samenwerking daartussen ( ...

   Volledige titel: Rijkswet van 7 juli 2010 tot regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba).        Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr 336, 2010.

   Wetgeving

   • Wetten en besluiten
   • Curaçao
   • Sint-Maarten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
  6. Language Dutch 134 reads Council for Law Enforcement (Dutch) blg-216425 Slachtofferhulp op Bonaire, Sint Eustatius en Saba Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar de hulp aan slachtoffers van delicten op de BES-eilanden December 2012 ...

   blg-216425

   Publicaties

   • Rapporten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Raad voor de Rechtshandhaving
   • Nederlands
  7. 88 reads Language Dutch Uitgever: Raad voor de rechtshandhaving. Het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar het functioneren van het opsporingsproces van de recher ...

   Uitgever: Raad voor de rechtshandhaving.

   Publicaties

   • Rapporten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Nederlands
  8. Language Dutch 75 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft aanbieding van het rapport Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013 Criminaliteit, regelovertreding en overlast op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, opgesteld door de Landelijke Eenheid van de Nationale ...

   Betreft aanbieding van het rapport Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013 Criminaliteit, regelovertreding en overlast op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, opgesteld door de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee in opdracht van de procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Ministerie van Veiligheid en Justitie
   • Nederlands
  9. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16 Voorgesteld ...

   Overheidspublicaties

   • Kamerstukken
   • Aruba
   • Curaçao
   • Sint-Maarten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Tweede Kamer
   • Nederlands
  10. 28 nov 2013

   Taal Nederlands 11 Tweede Kamer MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN LAAR, Voorgesteld 28 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de drie bijzondere gemeenten Saba, Bonaire en Sint-Eu ...

   MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN LAAR, Voorgesteld 28 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de drie bijzondere gemeenten Saba, Bonaire en Sint-Eustatius in het «Trafficking in Persons»-rapport van het U.S. Department of State worden aangemerkt als landen die een bestemming en vertrekpunt voor mensenhandel zijn;

   Overheidspublicaties

   • Kamerstukken
   • Aruba
   • Curaçao
   • Sint-Maarten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Tweede Kamer
   • Nederlands

  Pagina's