Pagina's

  Resultaten 1 - 10 van totaal 29 resultaten
  1. 31 reads Language Dutch Staatscourant nr. 15167,  8 oktober 2010 Nr. 15167 8 oktober 2010 Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba Oktober 201 ...

   Staatscourant nr. 15167,  8 oktober 2010

   Publicaties

   • Werkdocumenten/handleidingen
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Nederlands
  2. 01 mei 2013

   Language Dutch 105 reads UNICEF Kind op Bonaire. Kinderrechten in Caribisch Nederland, een onderzoek van UNICEF naar de situatie van kinderen die opgroeien op het tropische eiland Bonaire.!!!!!!!!!! Karin!Kloosterboer! Kind%op%Bonaire% Kinderrechten!in!Ca ...

   Kind op Bonaire. Kinderrechten in Caribisch Nederland, een onderzoek van UNICEF naar de situatie van kinderen die opgroeien op het tropische eiland Bonaire.

   Publicaties

   • Rapporten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • UNICEF
   • Minderjarige
   • Nederlands
  3. Taal Nederlands 10 Unicef Nederland Auteur: Karin Kloosterboer. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba groeien ruim vijfduizend kinderen op. Sinds 2010 zijn deze eilanden onderdeel van Nederland en worden ze samen Caribisch Nederland genoemd. Ho ...

   Auteur: Karin Kloosterboer.Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba groeien ruim vijfduizend kinderen op. Sinds 2010 zijn deze eilanden onderdeel van Nederland en worden ze samen Caribisch Nederland genoemd. Hoe is het voor kinderen om op te groeien in Caribisch Nederland ? Hoe verhoudt zich deze situatie tot het Internationale verdrag voor de rechten van het kind? Kind op Saba geeft antwoord op deze vragen. Het beschrijft de resultaten van een onderzoek naar kinderen op dit eiland.UNICEF voerde het onderzoek uit om zo een compleet beeld te krijgen van de situatie van de kinderen. Het onderzoek werd verricht in de periode van begin 2010 tot begin 2013. Het brengt de gehele leefsituatie van kinderen op Saba in kaart. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met kinderen en jongeren zelf, er zijn deskundigen econsulteerd en er is literatuuronderzoek gedaan. De situatie van de kinderen wordt getoetst aan de eisen van het Kinderrechtenverdrag. De minimumnormen hieruit gelden voor alle kinderen in Nederland, dus ook voor de kinderen in Caribisch Nederland.

   Publicaties

   • Rapporten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Unicef Nederland
   • Minderjarige
   • Nederlands
  4. Language Dutch 98 reads UNICEF Kind op Sint Eustatius. Kinderrechten in Caribisch Nederland, een onderzoek van UNICEF naar de situatie van kinderen die opgroeien op het tropische eiland Sint Eustatius.!!!!!!!!! Karin!Kloosterboer! Kind%op%Sint%Eustatius% ...

   Kind op Sint Eustatius. Kinderrechten in Caribisch Nederland, een onderzoek van UNICEF naar de situatie van kinderen die opgroeien op het tropische eiland Sint Eustatius.

   Publicaties

   • Rapporten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • UNICEF
   • Minderjarige
   • Nederlands
  5. Language Dutch 37 reads Volledige titel: Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba): ...

   Volledige titel: Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) : gewijzigd voorstel van wet.

   Wetgeving

   • Wetten en besluiten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
  6. Language Dutch 32 reads Volledige titel: Regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries ...

   Volledige titel: Regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) : voorstel van rijkswet.Ook kst-32018-2

   Wetgeving

   • Wetten en besluiten
   • Curaçao
   • Sint-Maarten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
  7. Language Dutch 69 reads blg-165831 betreft: Ad paragraaf 29, vraag 9: onverwijld wetgeving aannemen waarmee alle vormen van mensenhandel strafbaar worden gesteld 1 Bijlage bij de reactie van het Koninkrijk der Nederlanden Ad. paragraaf 27, vraag 4: releva ...

   blg-165831betreft: Ad paragraaf 29, vraag 9: onverwijld wetgeving aannemen waarmee alle vormen van mensenhandel strafbaar worden gesteld

   Wetgeving

   • Wetten en besluiten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
  8. 31 959 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING O ...

   Wetgeving

   • Wetten en besluiten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
  9. 31 959 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING O ...

   Wetgeving

   • Wetten en besluiten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
  10. 31 959 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix ...

   Wetgeving

   • Wetten en besluiten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius

  Pagina's