Pagina's

  Resultaten 1 - 10 van totaal 29 resultaten
  1. Language Dutch 75 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft aanbieding van het rapport Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013 Criminaliteit, regelovertreding en overlast op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, opgesteld door de Landelijke Eenheid van de Nationale ...

   Betreft aanbieding van het rapport Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013 Criminaliteit, regelovertreding en overlast op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, opgesteld door de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee in opdracht van de procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Ministerie van Veiligheid en Justitie
   • Nederlands
  2. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16 Voorgesteld ...

   Overheidspublicaties

   • Kamerstukken
   • Aruba
   • Curaçao
   • Sint-Maarten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Tweede Kamer
   • Nederlands
  3. 28 nov 2013

   Taal Nederlands 11 Tweede Kamer MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN LAAR, Voorgesteld 28 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de drie bijzondere gemeenten Saba, Bonaire en Sint-Eu ...

   MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN LAAR, Voorgesteld 28 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de drie bijzondere gemeenten Saba, Bonaire en Sint-Eustatius in het «Trafficking in Persons»-rapport van het U.S. Department of State worden aangemerkt als landen die een bestemming en vertrekpunt voor mensenhandel zijn;

   Overheidspublicaties

   • Kamerstukken
   • Aruba
   • Curaçao
   • Sint-Maarten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Tweede Kamer
   • Nederlands
  4. 01 mei 2013

   Language Dutch 105 reads UNICEF Kind op Bonaire. Kinderrechten in Caribisch Nederland, een onderzoek van UNICEF naar de situatie van kinderen die opgroeien op het tropische eiland Bonaire.!!!!!!!!!! Karin!Kloosterboer! Kind%op%Bonaire% Kinderrechten!in!Ca ...

   Kind op Bonaire. Kinderrechten in Caribisch Nederland, een onderzoek van UNICEF naar de situatie van kinderen die opgroeien op het tropische eiland Bonaire.

   Publicaties

   • Rapporten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • UNICEF
   • Minderjarige
   • Nederlands
  5. Language Dutch 98 reads UNICEF Kind op Sint Eustatius. Kinderrechten in Caribisch Nederland, een onderzoek van UNICEF naar de situatie van kinderen die opgroeien op het tropische eiland Sint Eustatius.!!!!!!!!! Karin!Kloosterboer! Kind%op%Sint%Eustatius% ...

   Kind op Sint Eustatius. Kinderrechten in Caribisch Nederland, een onderzoek van UNICEF naar de situatie van kinderen die opgroeien op het tropische eiland Sint Eustatius.

   Publicaties

   • Rapporten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • UNICEF
   • Minderjarige
   • Nederlands
  6. Taal Nederlands 10 Unicef Nederland Auteur: Karin Kloosterboer. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba groeien ruim vijfduizend kinderen op. Sinds 2010 zijn deze eilanden onderdeel van Nederland en worden ze samen Caribisch Nederland genoemd. Ho ...

   Auteur: Karin Kloosterboer.Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba groeien ruim vijfduizend kinderen op. Sinds 2010 zijn deze eilanden onderdeel van Nederland en worden ze samen Caribisch Nederland genoemd. Hoe is het voor kinderen om op te groeien in Caribisch Nederland ? Hoe verhoudt zich deze situatie tot het Internationale verdrag voor de rechten van het kind? Kind op Saba geeft antwoord op deze vragen. Het beschrijft de resultaten van een onderzoek naar kinderen op dit eiland.UNICEF voerde het onderzoek uit om zo een compleet beeld te krijgen van de situatie van de kinderen. Het onderzoek werd verricht in de periode van begin 2010 tot begin 2013. Het brengt de gehele leefsituatie van kinderen op Saba in kaart. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met kinderen en jongeren zelf, er zijn deskundigen econsulteerd en er is literatuuronderzoek gedaan. De situatie van de kinderen wordt getoetst aan de eisen van het Kinderrechtenverdrag. De minimumnormen hieruit gelden voor alle kinderen in Nederland, dus ook voor de kinderen in Caribisch Nederland.

   Publicaties

   • Rapporten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Unicef Nederland
   • Minderjarige
   • Nederlands
  7. 88 reads Language Dutch Uitgever: Raad voor de rechtshandhaving. Het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar het functioneren van het opsporingsproces van de recher ...

   Uitgever: Raad voor de rechtshandhaving.

   Publicaties

   • Rapporten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Nederlands
  8. Language Dutch 58 reads blg-212217 Bijlage: (bijgewerkt) overzicht van voorgenomen en aanhangige wet- en regelgeving die (mede) van toepassing zal zijn op de BES-eilanden (Concept) regelgeving achtergrond planning Fase Inwerking treding Wijziging van het ...

   blg-212217

   Overheidspublicaties

   • Overige documenten overheid
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
  9. Language Dutch 134 reads Council for Law Enforcement (Dutch) blg-216425 Slachtofferhulp op Bonaire, Sint Eustatius en Saba Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar de hulp aan slachtoffers van delicten op de BES-eilanden December 2012 ...

   blg-216425

   Publicaties

   • Rapporten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Raad voor de Rechtshandhaving
   • Nederlands
  10. 72 reads Language Dutch bevat Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 1 mei, met een overzicht van voorgenomen en aanhangige wet- en regelegeving die (mede) van toepassing zal zijn op de BES-eilanden kst-33000-IV-I ISSN 0921- 7371 ’s-Graven ...

   bevat Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 1 mei, met een overzicht van voorgenomen en aanhangige wet- en regelegeving die (mede) van toepassing zal zijn op de BES-eilanden

   Overheidspublicaties

   • Kamerstukken
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Nederlands

  Pagina's