Resultaten 1 - 8 van totaal 8 resultaten
  1. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16 Voorgesteld ...

   Overheidspublicaties

   • Kamerstukken
   • Aruba
   • Curaçao
   • Sint-Maarten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Tweede Kamer
   • Nederlands
  2. Language Dutch 78 reads Betreft de motie-Segers/Van Laar over onafhankelijk onderzoek naar mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten (33750-IV, nr.16). 27Stemmingen moties BegrotingKoninkrijksrelaties Aan de ...

   Betreft de motie-Segers/Van Laar over onafhankelijk onderzoek naar mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten (33750-IV, nr.16).

   Overheidspublicaties

   • Handelingen
   • Aruba
   • Curaçao
   • Sint-Maarten
  3. 28 nov 2013

   Taal Nederlands 11 Tweede Kamer MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN LAAR, Voorgesteld 28 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de drie bijzondere gemeenten Saba, Bonaire en Sint-Eu ...

   MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN LAAR, Voorgesteld 28 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de drie bijzondere gemeenten Saba, Bonaire en Sint-Eustatius in het «Trafficking in Persons»-rapport van het U.S. Department of State worden aangemerkt als landen die een bestemming en vertrekpunt voor mensenhandel zijn;

   Overheidspublicaties

   • Kamerstukken
   • Aruba
   • Curaçao
   • Sint-Maarten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Tweede Kamer
   • Nederlands
  4. Language Dutch 77 reads Minister of Foreign Affairs (Dutch) Reactie op de passages uit 'Trafficking in Persons Report' van het U.S. Department of State die betrekking hebben op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 V ...

   Reactie op de passages uit 'Trafficking in Persons Report' van het U.S. Department of State die betrekking hebben op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • Aruba
   • Curaçao
   • Sint-Maarten
   • Minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
   • Nederlands
  5. Lijst van vragen – totaal 1 Op welke wijze bemoeilijkt het grote aantal verschillende rechtsposities de besturing van de Kustwacht? 2 In hoeverre is de totstandkoming van een integraal Human Resources Management (HRM)-beleid en een passende bevoegdhedenst ...

   Overheidspublicaties

   • Kamervragen
   • Aruba
   • Nederlandse Antillen
  6. Language Dutch 70 reads Dutch Coast Guard of the Antilles & Aruba blg-52415 KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA JAARPLAN 2010 Herziene Begroting 2010, Ontwerpbegroting 2011 en Meerjarenramingen 2012-2015 Pagina 2 van 33 Pagina 3 van 33 ...

   blg-52415

   Publicaties

   • Brochures/jaarverslagen
   • Aruba
   • Kustwacht voor de Nederlandse Antillen & Aruba
   • Nederlands
  7. Language Dutch 86 reads Dutch Coast Guard of the Antilles & Aruba blg-32276 Lange Termijn Plan 2009-2018 Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba Juni 2009 Lange Termijn Plan Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba Inhoudsopgave. 1 Inleiding... ...

   blg-32276

   Publicaties

   • Rapporten
   • Aruba
   • Nederlandse Antillen
   • Kustwacht voor de Nederlandse Antillen & Aruba
   • Nederlands
  8. Language Dutch 59 reads Ministry of National Affairs (Dutch) Verslag van een werkbezoek aan Aruba en Curaçao van 23 tot en met 27 maart 2009. 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KON ...

   Verslag van een werkbezoek aan Aruba en Curaçao van 23 tot en met 27 maart 2009.

   Overheidspublicaties

   • Kamervragen
   • Aruba
   • Curaçao
   • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
   • Nederlands