Documentsoort

Thema

Trefwoord

Organisatie

 • Nederland

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 541 resultaten
 1. 9 reads 'The Bijlmer Project is a research and intervention based project focusing on the psychosocial needs of victims of human trafficking,who were bought and sold for sexual exploitation. It deals with a larger issue at hand-MODERN DAY SLAVERY. It ...

  'The Bijlmer Project is a research and intervention based project focusing on the psychosocial needs of victims of human trafficking,who were bought and sold for sexual exploitation. It deals with a larger issue at hand -MODERN DAY SLAVERY. It is a collaborative project between Webster University (Leiden) &  Christian Aid & Resources Foundation (CARF) situated in the Bijlmer (Amsterdam Zuid Oost).'Klik hier voor de site.

  Webpagina

  • Nederland
  • Mensenhandel
  • Reïntegratie
 2. Taal Nederlands 20 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Deze tweede rapportage van de Nationaal Rapporteur bevat geactualiseerde cijfermatige informatie op een drietal gebieden, te weten bij de Stichting Tegen ...

  Deze tweede rapportage van de Nationaal Rapporteur bevat geactualiseerde cijfermatige informatie op een drietal gebieden, te weten bij de Stichting Tegen Vrouwenhandel (STV) gemelde slachtoffers van mensenhandel, door de politie verrichte opsporingsonderzoeken betreffende mensenhandel, alsmede afhandeling (van mensenhandelzaken) door het Openbaar Ministerie en afdoening door de rechter. Daarnaast is – voor het eerst – informatie opgenomen over het aantal zogenaamde B-9-aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de beschikkingen daarop. Voorts zijn kwantitatieve gegevens, die uit velerlei onderzoeken en publicaties naar voren komen, verzameld en opgenomen in een overzichtelijke tabel. In de voorliggende rapportage worden de actuele cijfers gepresenteerd samen met reeds gepubliceerd cijfermateriaal, om eventuele trends zichtbaar te maken.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Beschikking
  • Prostitutie
  • B8/3
  • Opsporingsmethodieken
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands 17 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Evenals in de Eerste rapportage wordt opnieuw, als kader voor beleid, passende aandacht besteed aan het terrein van wet- en regelgeving en zijn ontwikkeli ...

  Evenals in de Eerste rapportage wordt opnieuw, als kader voor beleid, passende aandacht besteed aan het terrein van wet- en regelgeving en zijn ontwikkelingen, nationaal en internationaal, in beeld gebracht. Aandacht ook voor de inzet van politie en justitie, die de belangrijke taak hebben wetgeving en beleid in de praktijk gezicht te geven. Uiteraard staan eveneens opnieuw centraal de slachtoffers van mensenhandel, met achter hen en voor hen in de bres springend de hulpverlening en belangenbehartiging, niet-gouvernementele organisaties en personen, wier werk van onschatbare waarde is. Cruciaal is dat beseft wordt dat deze slachtoffers door uitbuiting en daarop gerichte handelwijzen in hun menselijke waardigheid worden aangetast en dat zij zich in een knechtende situatie bevinden, zodanig dat van schending van fundamentele mensenrechten sprake is. De samenleving moet daartegen optreden.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Minderjarige
  • Opvang
  • Terugkeer
  • Loverboyproblematiek
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Bestuurlijke handhaving
  • Reïntegratie
  • Nederlands
 4. 55 reads Arnhem Court of Justice Language Dutch Verdachte stuurde zijn eigen minderjarige kinderen, soms samen met de kinderen van andere Roma-families, vaak naar het buitenland om daar gedurende een bepaalde periode zoveel mogelijk in te breken. De inbra ...

  Verdachte stuurde zijn eigen minderjarige kinderen, soms samen met de kinderen van andere Roma-families, vaak naar het buitenland om daar gedurende een bepaalde periode zoveel mogelijk in te breken. De inbraken gebeurde op zeer professionele wijze. Ook werden de kinderen in Nederland op inbrekerspad gestuurd. Verdachte en zijn vrouw hadden een initiërende rol in inbraken die door heel Europa door gezins- of familieleden werden gepleegd. De kinderen werden vaak door verdachte en zijn vrouw in België op inbrekerspad gestuurd, omdat de kinderen in België eerder in vrijheid zouden worden gesteld. ''Voor deze professionele, internationaal opererende en bedrijfsmatig werkende criminele organisatie, waarbij zelfs kinderen werden ingezet om strafbare feiten te plegen, is verdachte in hoge mate medeverantwoordelijk geweest.''Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaren.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem
  • Criminele uitbuiting
  • Minderjarige
  • Roma
  • Criminele organisatie
  • Inbraak
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 14 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Voorliggende vierde rapportage is toegespitst op aanvullende kwantitatieve informatie betreffende het jaar 2003. Daarbij gaat het om een drietal gebieden, ...

  Voorliggende vierde rapportage is toegespitst op aanvullende kwantitatieve informatie betreffende het jaar 2003. Daarbij gaat het om een drietal gebieden, te weten bij de Stichting Tegen Vrouwenhandel (STV) gemelde slachtoffers van mensenhandel, door de politie verrichte opsporingsonderzoeken mensenhandel en vervolging (afhandeling door het OM en afdoening door de rechter). De cijfers worden gepresenteerd samen met (al in eerdere rapporten gepubliceerd) cijfermateriaal over de jaren 2000 tot en met 2002, om eventuele trends zichtbaar te kunnen maken.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Minderjarige
  • Aangifte
  • Prostitutie
  • B8/3
  • Ronseling
  • Nederlands
 6. 44 reads Language Dutch De rechter komt niet tot een bewezenverklaring van mensenhandel (mede) gericht op criminele uitbuiting. De verdachten hebben illegale Bulgaarse mannen, vrouwen en oudere kinderen ingeschakeld voor het knippen van henneptoppen. Dit ...

  De rechter komt niet tot een bewezenverklaring van mensenhandel (mede) gericht op criminele uitbuiting. De verdachten hebben illegale Bulgaarse mannen, vrouwen en oudere kinderen ingeschakeld voor het knippen van henneptoppen. Dit gebeurde in afgelegen panden en loodsen tijdens de avondlijke en nachtelijke uren. De knippers werden kort tevoren telefonisch benaderd en in te krappe en geblindeerde bestelbusjes opgehaald. Bij aankomst moesten de knippers hun telefoon uitschakelen en onder slechte arbeidsomstandigheden de toppen uit de hennepplanten knippen. ''Mensen in een kwetsbare positie zijn door verdachten ertoe gebracht om strafbare werkzaamheden voor hen te verrichten. Deze werkzaamheden werden laag betaald, zo'n 25% onder het minimumloon zonder dat sprake was van enige sociale voorziening, en onder slechte werkomstandigheden verricht. Het vervoer van en naar de werklocatie voldeed allerminst aan de norm voor veilig vervoer. Mensen konden zich, eenmaal ingestapt in het busje, niet meer onttrekken aan het werk waarvoor zij waren geworven. Deze omstandigheden acht de rechtbank in strijd met fatsoenlijke werkgeverschap en verdachten wordt dan ook aangerekend dat zij op deze respectloze wijze met hun ' werknemers' zijn omgegaan. De rechtbank komt echter niet tot het oordeel dat sprake is geweest van uitbuiting. Daartoe overweegt zij dat de afhankelijkheid van de illegalen uitsluitend de werkrelatie betrof.''

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Criminele uitbuiting
  • Mensenhandel
  • Illegaliteit
  • Overige uitbuiting
  • Criminaliteit
  • Nederlands
 7. Language Dutch 118 reads Wie zijn de vrouwen en waarom kiezen ze voor een criminele carrière in West-Europa? Hoe is het te verklaren dat een aantal Nigeriaanse vrouwen belangrijke rollen speelt in mensenhandelnetwerken? In dit artikel wordt geprobeerd dez ...

  Wie zijn de vrouwen en waarom kiezen ze voor een criminele carrière in West-Europa? Hoe is het te verklaren dat een aantal Nigeriaanse vrouwen belangrijke rollen speelt in mensenhandelnetwerken? In dit artikel wordt geprobeerd deze vragen te beantwoorden.   

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederland
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nigeriaanse madams
  • Nederlands
 8. 60 reads Language Dutch Slachtoffer werd door verdachte gedwongen in de prostitutie te werken. Hij heeft dit doel bereikt door haar geleidelijk in te palmen, zodat hij haar uiteindelijk kon uitbuiten. Verdachte bracht vaak cadeautjes voor haar mee. Nadat ...

  Slachtoffer werd door verdachte gedwongen in de prostitutie te werken. Hij heeft dit doel bereikt door haar geleidelijk in te palmen, zodat hij haar uiteindelijk kon uitbuiten. Verdachte bracht vaak cadeautjes voor haar mee. Nadat verdachte en slachtoffer een relatie kregen, veranderde de situatie. Hij begon geweld tegen haar te gebruiken en zij moest haar geld aan hem afgeven. Verdachte heeft aan slachtoffer gevraagd of zij voor hem in de prostitutie wilde gaan werken. Slachtoffer weigerde. Verdachte begon haar te bedreigen en uiteindelijk heeft ze gezegd dat ze ermee akkoord ging. Slachtoffer moest ook twee telefoonabonnementen afsluiten op haar naam.Daarnaast is slachtoffer via haar loverboy betrokken geraakt bij drugssmokkel. Zij heeft geprobeerd vanuit de Dominicaanse Republiek 20 kg cocaïne in Nederland in te voeren. Slachtoffer werd als drugskoerier ingezet en moest naar de Dominicaanse Republiek om drugs op te halen. Slachtoffer is op de  luchthaven van Punta Cana in de Dominicaanse Republiek aangehouden met 20,22 kg cocaïne in haar koffer.Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Criminele uitbuiting
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Prostitutie
  • Drugssmokkel
  • Telefoonabonnementen
  • Nederlands
 9. 56 reads Court of Utrecht Language Dutch Aangever werkt op een sociale werkplaats en is volgens zijn begeleider bij Abrona een kwetsbaar persoon: aangever is onzeker en erg gemakkelijk te beïnvloeden. Verdachte heeft hier misbruik van gemaakt. Hij kwam er ...

  Aangever werkt op een sociale werkplaats en is volgens zijn begeleider bij Abrona een kwetsbaar persoon: aangever is onzeker en erg gemakkelijk te beïnvloeden. Verdachte heeft hier misbruik van gemaakt. Hij kwam er na verloop van tijd achter dat hij aangever alles kon laten doen wat hij maar wilde, aangever zei nooit nee. Aangever moest van verdachte huishoudelijke werkzaamheden verrichten. Daarnaast moest aangever ook 's ochtends vroeg, voordat verdachte naar zijn werk ging, brood smeren en koffie zetten voor verdachte. Als aangever verkeerde koffie zette, moest hij €50 betalen aan verdachte. Ook moest aangever voor €15 wiet halen voor verdachte als hij iets verkeerds deed in de ogen van verdachte. Aangever heeft daarnaast regelmatig stompen op zijn arm en been gehad van verdachte als hij iets niet goed deed of als hij zat te suffen op de bank. Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven maanden. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Utrecht
  • Strafrecht
  • Arbeidsuitbuiting
  • Verstandelijk Beperkt
  • Nederlands
 10. 6 Rechtbank Haarlem Taal Nederlands Slachtoffer is onder valse voorwendselen door verdachte naar Curacao gelokt. Verdachte heeft slachtoffer niet anders dan als een gebruiks-voorwerp behandeld. Slachtoffer moest van verdachte drugs mee smokk ...

  Slachtoffer is onder valse voorwendselen door verdachte naar Curacao gelokt. Verdachte heeft slachtoffer niet anders dan als een gebruiks-voorwerp behandeld. Slachtoffer moest van verdachte drugs mee smokkelen naar Nederland. Als slachtoffer dit niet zou doen dreigde verdachte haar kind in de zee te gooien of kreeg slachtoffer een Colombiaanse stropdas. Met een Colombiaanse stropdas bedoelde verdachte een snee van oor tot oor, met andere woorden dat je keel doorgesneden wordt. Slachtoffer heeft contact gehad met de Nederlandse ambassade en haar vader. Ze heeft de situatie uitgelegd en slachtoffer heeft haar vader gevraagd of hij naar de politie wilde gaan en haar andere kinderen wilde opvangen. Dit heeft haar vader gedaan. Slachtoffer is ook door de verdachte verkracht. Daarna kreeg slachtoffer twee bollen cocaïne in haar vagina en twee kleinere bolletjes cocaïne in haar anus. Slachtoffer heeft in totaal 322,90 gram onder dwang meegesmokkeld naar Nederland. Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Haarlem
  • Criminele uitbuiting
  • Verkrachting
  • Drugssmokkel
  • Nederlands

Pagina's