• Afghanistan
Resultaten 1 - 7 van totaal 7 resultaten
 1. 188 reads Court of Noord-Holland Language Dutch Verzoeker is minderjarig en afkomstig uit Herat, district Guzara. Verweerder heeft in het besluit toegegeven dat kinderarbeid in Afghanistan voorkomt. Volgens verweerder heeft verzoeker echter niet aannemeli ...

  Verzoeker is minderjarig en afkomstig uit Herat, district Guzara. Verweerder heeft in het besluit toegegeven dat kinderarbeid in Afghanistan voorkomt. Volgens verweerder heeft verzoeker echter niet aannemelijk gemaakt dat verzoeker voor een Europees bedrijf heeft gewerkt op een internationaal vliegveld. Op welke feiten en omstandigheden verweerder dat standpunt baseert heeft verweerders gemachtigde desgevraagd niet kunnen ophelderen. Dit standpunt berust niet op een dragende motivering.Uit het ambtsbericht van 15 april 2009 blijkt dat de situatie in het district Guzara in de provincie Hirat als relatief veilig wordt bestempeld. Uit de UNHCR Guidelines van juni 2009 valt dat niet op te maken. Uit beide bronnen volgt dat de algemene situatie in de provincie Hirat is verslechterd. Verweerder had, nu het bij de UNHCR gaat om een gezaghebbende informatiebron, moeten motiveren waarom verweerder, van oordeel is dat Guzara nog steeds relatief veilig is. De aanvraag is ten onrechte in het kader van de AC-procedure afgewezen. Beroep gegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Afghanistan
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Asielprocedure
  • Kinderarbeid
  • Minderjarige
  • Nederlands
 2. Language Dutch 196 reads Court of Noord-Nederland De asielaanvraag is in het AC afgewezen als herhaalde aanvraag. Zoals de Afdeling heeft overwogen op 25 juni 2009 (200900815/1/V2) kan artikel 15c DRi niet worden aangemerkt als een wijziging van het recht ...

  De asielaanvraag is in het AC afgewezen als herhaalde aanvraag. Zoals de Afdeling heeft overwogen op 25 juni 2009 (200900815/1/V2) kan artikel 15c DRi niet worden aangemerkt als een wijziging van het recht. De verslechterde veiligheidssituatie in Afghanistan vormt geen novum, omdat de door de verzoeker ingebrachte stukken zien op de situatie in Afghanistan gedurende de afgelopen jaren en deze maken geen specifieke achteruitgang van de algemene veiligheidssituatie sinds het eerdere besluit van 9 februari 2009 aannemelijk.Het door de verzoeker gestelde seksuele misbruik tijdens zijn reis naar Nederland had in de eerdere procedure naar voren kunnen worden gebracht. De angst om problemen met de strijdende partijen te krijgen is reeds in de eerste procedure beoordeeld. Dat de hogere leeftijd van verzoeker thans aan deze beoordeling af zou kunnen doen is op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt.Het Rode Kruis bericht, aangaande contact met verzoekers moeder alsmede informatie over Afghanistan, vormt geen rechtens relevant novum, omdat het niet voldoet aan het formele vereiste, dat een vertaling wordt toegevoegd. Er zijn geen nova aangedragen en evenmin is er sprake van bijzondere omstandigheden als bedoeld in EHRM 19 februari 1998 (Bahaddar t. Nederland, 200704465/1). Beroep ongegrond, vovo afgewezen.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Afghanistan
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Asielprocedure
  • Nederlands
 3. Language Dutch 254 reads Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staats ...

  Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in Afghanistan.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Afghanistan
 4. Language Dutch 158 reads Ministry of Forreign Affairs Ministry of Justice (Dutch) Ministry of Defence (Dutch) Betreft de stand van zaken van de geïntegreerde politietrainingsmissie en over de algemene politieke ontwikkelingen in Afghanistan in de maanden ...

  Betreft de stand van zaken van de geïntegreerde politietrainingsmissie en over de algemene politieke ontwikkelingen in Afghanistan in de maanden oktober, november en december 2012 en de kwestie rond de buiten Kunduz geplaatste agenten.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Afghanistan
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Ministerie van Defensie
 5. 267 reads Language Dutch TiP rapport over de landen van A tot en met C. C O U N TR Y N A R R ATIV E S 65 COUNTRY NARRATIVES Children who work in stone quarries are subjected to long days of harsh, unhealthy, and hazardous working conditions that are harmf ...

  TiP rapport over de landen van A tot en met C.

  Publicaties

  • Rapporten
  • DR Congo
  • Angola
  • Kameroen
  • Afghanistan
  • Brazilië
  • Cambodja
  • Engels
 6. Language Dutch 391 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Afghanistan beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Afghanistan en voor besluitvorming over de terugkeer ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Afghanistan beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Afghanistan en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Afghanistan. Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van juli 2012 tot en met november 2013.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Afghanistan
 7. Language Dutch 245 reads US Department of State TiP rapport over de landen van A tot en met C. 67 C O U N TR Y N A R R A TIV ES COUNTRY NARRATIVES In a chilling reminder of the links between poverty and forced labor, confirmed by the International Labor O ...

  TiP rapport over de landen van A tot en met C.

  Publicaties

  • Rapporten
  • DR Congo
  • Angola
  • Kameroen
  • Afghanistan
  • Brazilië
  • Cambodja
  • US Department of State
  • Engels