• Afghanistan
 • Rechtbank Noord-Nederland
Resultaten 1 - 1 van totaal 1 resultaten
 1. Language Dutch 196 reads Court of Noord-Nederland De asielaanvraag is in het AC afgewezen als herhaalde aanvraag. Zoals de Afdeling heeft overwogen op 25 juni 2009 (200900815/1/V2) kan artikel 15c DRi niet worden aangemerkt als een wijziging van het recht ...

  De asielaanvraag is in het AC afgewezen als herhaalde aanvraag. Zoals de Afdeling heeft overwogen op 25 juni 2009 (200900815/1/V2) kan artikel 15c DRi niet worden aangemerkt als een wijziging van het recht. De verslechterde veiligheidssituatie in Afghanistan vormt geen novum, omdat de door de verzoeker ingebrachte stukken zien op de situatie in Afghanistan gedurende de afgelopen jaren en deze maken geen specifieke achteruitgang van de algemene veiligheidssituatie sinds het eerdere besluit van 9 februari 2009 aannemelijk.Het door de verzoeker gestelde seksuele misbruik tijdens zijn reis naar Nederland had in de eerdere procedure naar voren kunnen worden gebracht. De angst om problemen met de strijdende partijen te krijgen is reeds in de eerste procedure beoordeeld. Dat de hogere leeftijd van verzoeker thans aan deze beoordeling af zou kunnen doen is op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt.Het Rode Kruis bericht, aangaande contact met verzoekers moeder alsmede informatie over Afghanistan, vormt geen rechtens relevant novum, omdat het niet voldoet aan het formele vereiste, dat een vertaling wordt toegevoegd. Er zijn geen nova aangedragen en evenmin is er sprake van bijzondere omstandigheden als bedoeld in EHRM 19 februari 1998 (Bahaddar t. Nederland, 200704465/1). Beroep ongegrond, vovo afgewezen.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Afghanistan
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Asielprocedure
  • Nederlands