• Afghanistan
 • Jurisprudentie
Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
 1. 188 reads Court of Noord-Holland Language Dutch Verzoeker is minderjarig en afkomstig uit Herat, district Guzara. Verweerder heeft in het besluit toegegeven dat kinderarbeid in Afghanistan voorkomt. Volgens verweerder heeft verzoeker echter niet aannemeli ...

  Verzoeker is minderjarig en afkomstig uit Herat, district Guzara. Verweerder heeft in het besluit toegegeven dat kinderarbeid in Afghanistan voorkomt. Volgens verweerder heeft verzoeker echter niet aannemelijk gemaakt dat verzoeker voor een Europees bedrijf heeft gewerkt op een internationaal vliegveld. Op welke feiten en omstandigheden verweerder dat standpunt baseert heeft verweerders gemachtigde desgevraagd niet kunnen ophelderen. Dit standpunt berust niet op een dragende motivering.Uit het ambtsbericht van 15 april 2009 blijkt dat de situatie in het district Guzara in de provincie Hirat als relatief veilig wordt bestempeld. Uit de UNHCR Guidelines van juni 2009 valt dat niet op te maken. Uit beide bronnen volgt dat de algemene situatie in de provincie Hirat is verslechterd. Verweerder had, nu het bij de UNHCR gaat om een gezaghebbende informatiebron, moeten motiveren waarom verweerder, van oordeel is dat Guzara nog steeds relatief veilig is. De aanvraag is ten onrechte in het kader van de AC-procedure afgewezen. Beroep gegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Afghanistan
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Asielprocedure
  • Kinderarbeid
  • Minderjarige
  • Nederlands
 2. Language Dutch 196 reads Court of Noord-Nederland De asielaanvraag is in het AC afgewezen als herhaalde aanvraag. Zoals de Afdeling heeft overwogen op 25 juni 2009 (200900815/1/V2) kan artikel 15c DRi niet worden aangemerkt als een wijziging van het recht ...

  De asielaanvraag is in het AC afgewezen als herhaalde aanvraag. Zoals de Afdeling heeft overwogen op 25 juni 2009 (200900815/1/V2) kan artikel 15c DRi niet worden aangemerkt als een wijziging van het recht. De verslechterde veiligheidssituatie in Afghanistan vormt geen novum, omdat de door de verzoeker ingebrachte stukken zien op de situatie in Afghanistan gedurende de afgelopen jaren en deze maken geen specifieke achteruitgang van de algemene veiligheidssituatie sinds het eerdere besluit van 9 februari 2009 aannemelijk.Het door de verzoeker gestelde seksuele misbruik tijdens zijn reis naar Nederland had in de eerdere procedure naar voren kunnen worden gebracht. De angst om problemen met de strijdende partijen te krijgen is reeds in de eerste procedure beoordeeld. Dat de hogere leeftijd van verzoeker thans aan deze beoordeling af zou kunnen doen is op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt.Het Rode Kruis bericht, aangaande contact met verzoekers moeder alsmede informatie over Afghanistan, vormt geen rechtens relevant novum, omdat het niet voldoet aan het formele vereiste, dat een vertaling wordt toegevoegd. Er zijn geen nova aangedragen en evenmin is er sprake van bijzondere omstandigheden als bedoeld in EHRM 19 februari 1998 (Bahaddar t. Nederland, 200704465/1). Beroep ongegrond, vovo afgewezen.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Afghanistan
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Asielprocedure
  • Nederlands