• Ivoorkust
Resultaten 1 - 4 van totaal 4 resultaten
 1. Language Dutch 128 reads In dit verkort ambtsbericht wordt de situatie in Ivoorkust beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Ivoorkust en voor besluitvorming over de terugkeer van ...

  In dit verkort ambtsbericht wordt de situatie in Ivoorkust beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Ivoorkust en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Ivoriaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Ivoorkust (laatstelijk maart 2012). Het verkort ambtsbericht beslaat de periode van april 2012 tot 31 maart 2013.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Ivoorkust
 2. Language Dutch 103 reads "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de ...

  "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen verkort ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in Ivoorkust..."

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Ivoorkust
 3. Language Dutch 90 reads Data ratificatie en inwerkingtreding Protocol inzake voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschijde ...

  Data ratificatie en inwerkingtreding Protocol inzake voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschijdende georganiseerde misdaad, in Ivoorkust.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, november 2012

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Ivoorkust
 4. Language Dutch 83 reads In dit thematisch ambtsbericht wordt de situatie in Ivoorkust beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Ivoorkust en voor de besluitvorming over de terugkeer ...

  In dit thematisch ambtsbericht wordt de situatie in Ivoorkust beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Ivoorkust en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Ivoriaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een gedeeltelijke actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Ivoorkust (laatstelijk februari 2011). In verband met een besluit over het al dan niet verlengen van het besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Ivoorkust, wordt met name ingegaan op de veiligheidssituatie en de recente politieke ontwikkelingen. Het thematisch ambtsbericht beslaat de periode van maart 2011 tot en met september 2011.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Ivoorkust