• Irak
Resultaten 1 - 10 van totaal 10 resultaten
 1. Amnesty International Taal Nederlands Op 17 april 2018 publiceert Amnesty International het rapport "The Condemned: Women and Children Isolated, Trapped and Exploited in Iraq". Amnesty deed onderzoek in acht vluchtelingenkampen in ...

  Op 17 april 2018 publiceert Amnesty International het rapport "The Condemned: Women and Children Isolated, Trapped and Exploited in Iraq". Amnesty deed onderzoek in acht vluchtelingenkampen in Irak. Iraakse vrouwen en kinderen die vermeende banden hebben met Islamitische Staat worden daar gevangengehouden. Een groot aantal vrouwen wordt hier blootgesteld aan seksueel geweld, inclusief verkrachting en seksuele exploitatie. Veiligheidstroepen, bewakers en leden van gewapende groeperingen die in en bij de kampen werken maken misbruik van hun positie en halen voordeel uit de armoede en isolatie van de vrouwen.Bron: https://www.amnesty.nl/actueel/irak-is-vrouwen-en-kinderen-in-kampen-gevangen-seksueel-uitgebuit-en-hulp-onthouden

  Publicaties

  • Publicaties
  • Irak
  • Amnesty International
  • Overige uitbuiting
  • Seksuele uitbuiting
  • Amnesty International
  • Verkrachting
  • Seksueel geweld
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Unicef 3,6 miljoen Iraakse kinderen (1 op de 5) lopen ernstig risico te overlijden, gewond te raken, of het slachtoffer te worden van seksueel misbruik, ontvoering en rekrutering door gewapende groepen.  Dat blijkt uit nieuw ...

  3,6 miljoen Iraakse kinderen (1 op de 5) lopen ernstig risico te overlijden, gewond te raken, of het slachtoffer te worden van seksueel misbruik, ontvoering en rekrutering door gewapende groepen.  Dat blijkt uit nieuwe UNICEF cijfers.Het rapport A Heavy Price for Children toont aan dat het aantal kinderen dat blootgesteld wordt aan geweld, de afgelopen 18 maanden met 1,3 miljoen is toegenomen.Daarnaast blijkt uit de resultaten dat 4,7 miljoen kinderen - een derde van alle Iraakse kinderen - dringend humanitaire hulp nodig hebben nu de leefomstandigheden van talloze gezinnen verslechterd zijn door de militaire operaties in Fallujah en rond Mosul.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Irak
  • Unicef
  • Uitbuiting
  • Minderjarigen
  • Vluchtelingen
  • Irak
  • Engels
 3. Taal Engels International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) This Study examines the patterns and characteristics of internal and cross-border displacement since the war, as well as reception arrangements in the hosting countri ...

  This Study examines the patterns and characteristics of internal and cross-border displacement since the war, as well as reception arrangements in the hosting countries. The results of the research on situations of vulnerability to trafficking and on indications of trafficking cases are presented and analysed. The Study is the result of the project Assessment of the Impact of the Syrian War and Refugee Crisis on Trafficking in Persons (AIS-TIP), implemented by the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) and financially supported by the United States Department of State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons (J/TIP).

  Publicaties

  • Rapporten
  • Turkije
  • Syrië
  • Jordanië
  • Libanon
  • Irak
  • International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
  • Vluchtelingen
  • Syrië
  • Mensenhandel
  • Engels
 4. Taal Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken In dit ambtsbericht wordt de veiligheidssituatie in Irak beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Irak en voor besl ...

  In dit ambtsbericht wordt de veiligheidssituatie in Irak beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Irak en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Iraakse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Irak (laatstelijk april 2015) voor wat betreft de veiligheidssituatie en hiermee samenhangende onderwerpen.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Irak
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Terugkeer
  • Veiligheidssituatie
  • Asiel
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) '' Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandach ...

  '' Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het ooh op de beleidsvorming door de Staatssecretatis van Veiligheid en Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de veiligheidssituatie in Irak. In verband met het verlopen van het besluit- en vertrekmoratorium voor Iraakse vreemdelingen afkomstig uit een aantal provincies in Irak op 17 oktober 2015 stel ik het zeer op prijs indien dit ambtsbericht tijdig verschijnt.''

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Irak
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • Nederlands
 6. Language Dutch 138 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Irak beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Irak en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Irak beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Irak en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Iraakse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Irak (laatstelijk november 2012). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van november 2012 tot en met november 2013.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Irak
 7. Language Dutch 121 reads Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staats ...

  Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in Irak.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Irak
 8. 79 reads Language Dutch Tractatenblad  jrg 2012, nr. 101 9 (2012) Nr. 1 T R A C T A T E N B L A D VAN HET K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N 2012 101 A. TITEL Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstat ...

  Tractatenblad  jrg 2012, nr. 101

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Irak
  • Nederlands
 9. 68 reads Language Dutch Datum ratificatie door Irak van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensovers ...

  Datum ratificatie door Irak van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, maart 2009

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Irak
  • Nederlands
 10. Language Dutch 101 reads De rechtbank (Maastricht, 25 april 2006, AWB 06/18336) heeft het beroep tegen vreemdelingenbewaring gegrond verklaard en schadevergoeding toegekend. De minister klaagt dat de rechtbank door te overwegen dat de vreemdeling niet in ...

  De rechtbank (Maastricht, 25 april 2006, AWB 06/18336) heeft het beroep tegen vreemdelingenbewaring gegrond verklaard en schadevergoeding toegekend. De minister klaagt dat de rechtbank door te overwegen dat de vreemdeling niet in bewaring had mogen worden gesteld, nu hij een asielaanvraag wilde indienen, heeft miskend dat de vreemdeling pas twee dagen na zijn inbewaringstelling asiel heeft aangevraagd en daartoe eerder geen blijk heeft gegeven.Uit de verklaringen van de vreemdeling blijkt dat hij de Iraakse nationaliteit heeft maar geen paspoort en dat hij zijn land is ontvlucht. Hieruit in samenhang met de toen bekende feiten heeft de minister niet hoeven aannemen dat de vreemdeling asiel heeft willen aanvragen. De grief slaagt. Hoger beroep gegrond. Doende wat de rechtbank had behoren te doen, oordeelt de Afdeling dat op grond van de asielaanvraag de grondslag voor de inbewaringstelling is gewijzigd.Toegevoegd is dat de vreemdeling zich heeft bediend van een of meer aliassen. De minister heeft, nu de vreemdeling zijn nationaliteit en identiteit niet kan staven met documenten, mede gezien de andere gronden, in redelijkheid kunnen stellen dat de openbare orde de bewaring vorderde en da termen aanwezig waren om de bewaring op een andere grondslag voor te zetten, nadat de vreemdeling asiel had aangevraagd.De minister heeft niet gehandeld in strijd met paragraaf A5/5.3.3.6 Vc 2000. Dat de vreemdeling naar gesteld nog als getuige van mensensmokkel zal worden gehoord, kan ook evenmin leiden tot het oordeel dat inbewaringstelling onrechtmatig is, nu dit niet betekent dat zicht op uitzetting ontbreekt. Beroep alsnog ongegrond. (JV 2006/316 m.nt Baudoin)

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Irak
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands