Pagina's

  Resultaten 1 - 10 van totaal 24 resultaten
  1. Taal Nederlands F EB RU ARI 2017 THEMAMAAND CK M AAAAAMA EEEEE AAMMA R AMAAAMMMMAAMAM IIIIIIIIIRR C UU BRRR RUAAA HHHH R THTTTHTT AMMMAMM EE RRRRRB M CCK 1 E MAAAM EEH DDDD CCC AAANNN 0220022222222 71177 01100 WEST-AFR IKAANSETTT---WEWEWEEE ...

   Publicaties

   • Publicaties
   • Guinee
   • Nederland
   • Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)
   • West-Afrikaanse mensenhandel
   • Nederlands
  2. Taal Nederlands Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) Onder de sluier van de groeiende vluchtelingenstroom die de afgelopen jaren op gang is gekomen, brengen mensenhandelaren steeds meer West-Afrikaanse meisjes en vrouwen Eur ...

   Onder de sluier van de groeiende vluchtelingenstroom die de afgelopen jaren op gang is gekomen, brengen mensenhandelaren steeds meer West-Afrikaanse meisjes en vrouwen Europa binnen. Deze verhoogde instroom betreft in Nederland met name meisjes en vrouwen uit Nigeria, Guinee en Sierra Leone. Om deze groeiende groep slachtoffers van mensenhandel zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren en zo goed mogelijk bij te kunnen staan in zorg, procedure en beleid heeft het CKM een nadere literatuurstudie naar deze groep gedaan, ondersteund door informatie verkregen van sleutelrespondenten en slachtoffers zelf.

   Publicaties

   • Publicaties
   • Guinee
   • Nederland
   • Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)
   • West-Afrikaanse mensenhandel
   • Nederlands
  3. Taal Nederlands Staatssecretaris V&J Antwoord van Staatssecretatis Dijkhoff op de vragen van het lid Gesthuizen (SP) over genitale verminking in Guinee (ingezonden op 1 juli 2015). 1 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan ...

   Antwoord van Staatssecretatis Dijkhoff op de vragen van het lid Gesthuizen (SP) over genitale verminking in Guinee (ingezonden op 1 juli 2015).

   Overheidspublicaties

   • Kamervragen
   • Guinee
   • Staatssecretaris V&J
   • Vrouwenbesnijdenis/Vrouwelijke genitale verminking
   • Nederlands
  4. Taal Nederlands 3 Par UNICEF The Netherlands, UNICEF Belgium and UNICEF Sweden. Cette Analyse de Situation des Enfants est un rapport d’information sur le pays d’origine qui fournit des informations sur les conditions de vie en Guinée. L’Ana ...

   Par UNICEF The Netherlands, UNICEF Belgium and UNICEF Sweden.Cette Analyse de Situation des Enfants est un rapport d’information sur le pays d’origine qui fournit des informations sur les conditions de vie en Guinée. L’Analyse de Situation des Enfants contient des informations générales précieuses pour les décideurs politiques ainsi que pour les chargés de dossiers, les avocats et les autres professionnels qui, en Europe, travaillent avec des enfants provenant et/ou rentrant en Guinée, principalement dans les domaines de l’asile et de la migration. L’Analyse a été rédigée et publiée par UNICEF Pays-Bas, UNICEF Belgique et UNICEF Suède dans le cadre du projet ”Une meilleure information pour des solutions et une protection durables“, soutenu financièrement par le Fonds Européen pour le Retour de la Commission Européenne.

   Publicaties

   • Rapporten
   • Guinee
   • Kinderambtsbericht
   • Frans
  5. Language Dutch 196 reads Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een jonge asielzoekster wordt uitgezet ondanks depressiviteit en suïcidaliteit (ingezonden 31 maart 2015)  Lees hier ...

   Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een jonge asielzoekster wordt uitgezet ondanks depressiviteit en suïcidaliteit (ingezonden 31 maart 2015) Lees hier de column van de Groene Amsterdammer.

   Overheidspublicaties

   • Kamervragen
   • Guinee
   • Afwijzing asielaanvraag
   • Suïcide
   • Depressie
   • Nederlands
  6. Language Dutch 91 reads US Department of State De Guineese overheid voldoet niet aan de gestelde minimumeisen om mensenhandel te minimaliseren. Guinee staat voor het tweede opeenvolgende jaar op de Tier 2 Watch List. Dit komt omdat Guinee niet heeft aange ...

   De Guineese overheid voldoet niet aan de gestelde minimumeisen om mensenhandel te minimaliseren. Guinee staat voor het tweede opeenvolgende jaar op de Tier 2 Watch List. Dit komt omdat Guinee niet heeft aangetoond dat de inspanningen om mensenhandel te bestrijden dit jaar hoger  zijn ten opzichte van vorig jaar. 

   Publicaties

   • Artikelen
   • Guinee
   • US Department of State
   • Mensenhandel
   • Nederlands
  7. 198 reads Language Dutch In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Guinee beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de terugkeer van afg ...

   In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Guinee beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Guinese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Guinee (laatstelijk maart 2013). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van april 2013 tot en met mei 2014.

   Overheidspublicaties

   • Ambtsberichten en TOR's
   • Guinee
   • Nederlands
  8. Language Dutch 76 reads US Department of State TiP rapport over landen D tot en met I. 156 D EN M A R K 567 labor recruitment agencies, though the MLSA did not report how many violations were discovered. The interior minister chaired an inter-ministerial ...

   TiP rapport over landen D tot en met I.

   Publicaties

   • Rapporten
   • Estland
   • Eritrea
   • Hongarije
   • Guinee
   • Ghana
   • US Department of State
   • Engels
  9. Language Dutch 221 reads Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie geeft antwoord op de kamervragen van de leden Voordewind en Segers over opvang voor slachtoffers van mensenhandel bij terugkeer in Guinee. 1 Pagina 1 van 4 > Retouradres Postbu ...

   Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie geeft antwoord op de kamervragen van de leden Voordewind en Segers over opvang voor slachtoffers van mensenhandel bij terugkeer in Guinee.

   Overheidspublicaties

   • Kamerstukken
   • Guinee
   • Terugkeer
   • Vrouwenbesnijdenis/Vrouwelijke genitale verminking
   • Nederlands
  10. 81 reads Language Dutch Volledige titel: Vragen van de leden Voordewind en Segers (beiden ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat voor slachtoffers van mensenhandel bij te ...

   Volledige titel: Vragen van de leden Voordewind en Segers (beiden ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat voor slachtoffers van mensenhandel bij terugkeer in Guinee geen enkele opvang beschikbaar is (ingezonden 28 maart 2014).

   Overheidspublicaties

   • Kamerstukken
   • Guinee
   • Nederlands

  Pagina's