• Kameroen
Resultaten 1 - 7 van totaal 7 resultaten
 1. Language Dutch 245 reads US Department of State TiP rapport over de landen van A tot en met C. 67 C O U N TR Y N A R R A TIV ES COUNTRY NARRATIVES In a chilling reminder of the links between poverty and forced labor, confirmed by the International Labor O ...

  TiP rapport over de landen van A tot en met C.

  Publicaties

  • Rapporten
  • DR Congo
  • Angola
  • Kameroen
  • Afghanistan
  • Brazilië
  • Cambodja
  • US Department of State
  • Engels
 2. 267 reads Language Dutch TiP rapport over de landen van A tot en met C. C O U N TR Y N A R R ATIV E S 65 COUNTRY NARRATIVES Children who work in stone quarries are subjected to long days of harsh, unhealthy, and hazardous working conditions that are harmf ...

  TiP rapport over de landen van A tot en met C.

  Publicaties

  • Rapporten
  • DR Congo
  • Angola
  • Kameroen
  • Afghanistan
  • Brazilië
  • Cambodja
  • Engels
 3. 60 reads States Council (Dutch) Language Dutch Verweerder heeft de aanvraag van de vreemdeling tot verlening van een verblijfsvergunning asiel afgewezen en ambtshalve besloten de vreemdeling niet in het bezit te stellen van een verblijfsvergunning regulie ...

  Verweerder heeft de aanvraag van de vreemdeling tot verlening van een verblijfsvergunning asiel afgewezen en ambtshalve besloten de vreemdeling niet in het bezit te stellen van een verblijfsvergunning regulier. De Raad van State acht het hoger beroep kennelijk ongegrond en bevestigt de aangevallen uitspraak van de rechtbank.De vreemdeling heeft niet aannemelijk kunnen maken dat het ontbreken van nationaliteits- en identiteitspapieren niet aan haar kan worden toegerekend. Verder ontbeert het relaas van de vreemdeling positieve overtuigingskracht. De rechtbank overwoog: 'De ongeloofwaardigheid van het asielrelaas brengt mee dat verweerder in het asielrelaas terecht geen grond heeft gezien voor toewijzing van de aanvraag van eiseres. Daarnaast heeft eiseres onvoldoende onderbouwd dat zij, omdat zij naar Nederland is gebracht om in de prostitutie te gaan werken, bij terugkeer in haar land van herkomst een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Eiseres kan immers niet worden gevolgd in haar verklaringen dat zij naar Nederland is gebracht om in de prostitutie te gaan werken, omdat uit haar eigen verklaringen niet naar voren is gekomen dat zij in opdracht van in de prostitutie moest gaan werken. Daarbij brengt eiseres deze stelling pas in de zienswijze naar voren en is deze niet nader onderbouwd.' 

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Kameroen
  • Raad van State
  • Verblijfsrecht
  • Asielprocedure
  • Positieve overtuigingskracht
  • Represailles
  • Nederlands
 4. 85 reads Language Dutch Proefschrift van Maybritt Jill Alpes waarin ze aandacht schenkt aan de keuzes en worstelingen van migranten in spe als zij nog in hun land van vertrek verblijven. De nadruk ligt op misbruik en uitbuiting in het land van aankomst en ...

  Proefschrift van Maybritt Jill Alpes waarin ze aandacht schenkt aan de keuzes en worstelingen van migranten in spe als zij nog in hun land van vertrek verblijven. De nadruk ligt op misbruik en uitbuiting in het land van aankomst en overschaduwt vaak de keuzes, motieven en problemen van migranten in spe voorafgaand aan hun vertrek.

  Publicaties

  • Thesis
  • Kameroen
  • Engels
 5. Language Dutch 100 reads "Hierbij zend ik u een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Minister van Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met be ...

  "Hierbij zend ik u een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Minister van Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot mensenhandel in Kameroen..."

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Kameroen
 6. Language Dutch 106 reads In dit thematisch ambtsbericht mensenhandel wordt de situatie in Kameroen beschreven, voor zover deze van belang kan zijn voor de beoordeling van verzoeken voor reguliere verblijfsvergunningen, onder de beperking voortgezet verbli ...

  In dit thematisch ambtsbericht mensenhandel wordt de situatie in Kameroen beschreven, voor zover deze van belang kan zijn voor de beoordeling van verzoeken voor reguliere verblijfsvergunningen, onder de beperking voortgezet verblijf gerelateerd aan de B9-regeling, van slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel die afkomstig zijn uit dat land.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Kameroen
 7. Language Dutch 96 reads States Council (Dutch) Hoger beroep van de Staatssecretaris tegen uitspraak van rechtbank Haarlem van 31 juli 2007 (Awb 07/28508). De Staatssecretaris klaagt dat de voorzieningenrechter ten onrechte oordeelde dat onvoldoende was ge ...

  Hoger beroep van de Staatssecretaris tegen uitspraak van rechtbank Haarlem van 31 juli 2007 (Awb 07/28508). De Staatssecretaris klaagt dat de voorzieningenrechter ten onrechte oordeelde dat onvoldoende was gemotiveerd waarom de vermoedens die de vreemdeling ontleende aan de door haar gestelde feiten ongeloofwaardig zouden zijn.Verweerder acht het ongeloofwaardig dat de vreemdelinge bij terugkeer niet door de autoriteiten kan worden beschermd tegen de vrouwenhandelaar die haar tegen haar wil heeft vastgehouden, omdat dit een invloedrijk persoon zou zijn. De vreemdelinge heeft deze stelling niet nader onderbouwd.Uit het ambtsbericht blijkt dat mensenhandel in Kameroen is verboden en dat daarvoor een gevangenisstraf van 15 tot 20 jaar kan worden opgelegd. Gelet hierop heeft de staatssecretaris in redelijkheid ongeloofwaardig kunnen achten dat de vreemdeling niet voor bescherming in aanmerking kan komen. Hoger beroep gegrond; zaak naar de rechtbank teruggewezen. (NAV 2008/5 m.nt. Oomen, JV 2007/478 m.nt. Spijkerboer)

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Kameroen
  • Raad van State
  • Geloofwaardigheid
  • Motiveringsplicht
  • Nederlands