• Albanië

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Resultaten 1 - 9 van totaal 9 resultaten
 1. 33 reads International Labour Office (ILO) Language Dutch This report examines Albania's child trafficking problem. It examines the factors that lead the children into trafficking as well as the most common victims. The report also discusses the lega ...

  This report examines Albania's child trafficking problem. It examines the factors that lead the children into trafficking as well as the most common victims. The report also discusses the legal frame work and national policies in the Albanian legal system. Finally, it also shows the process that traffickers use to find and recruit victims as well as the conditions that the victims face after they have been recruited. The report attempts to analyze the problem while also making recomendations to stop future trafficking in Albania.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Albanië
  • International Labour Office (ILO)
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderarbeid
  • Kinderhandel
  • Jongensprostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Engels
 2. 40 reads United for Child Care and Protection (BKTF) Language Dutch This report is an assessment of the current child trafficking situation in Albania and the level of progress done by actors engaged in fighting the phenomenon. Situational Analysis Report ...

  This report is an assessment of the current child trafficking situation in Albania and the level of progress done by actors engaged in fighting the phenomenon.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Albanië
  • United for Child Care and Protection (BKTF)
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderhandel
  • Engels
 3. 55 reads Language Dutch Vragen en antwoorden met betrekking tot de brief van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over een avis-aanvraag inzake Albanië (23 987, nr. 100). 23 987 Uitbreiding van de Europese Unie Nr. 101 VERSLAG VAN EEN SC ...

  Vragen en antwoorden met betrekking tot de brief van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over een avis-aanvraag inzake Albanië (23 987, nr. 100).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Albanië
  • Nederlands
 4. Language Dutch Uitbreiding van de Europese Unie; Brief minister en staatssecretaris over besluitvorming RAZEB over avis-aanvraag inzake EU-lidmaatschapsaanvraag van Albanië VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 september 2009 De vaste commis ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Albanië
  • Nederlands
 5. Language Dutch 51 reads blg-89374. Bullets landenrapporten voortgangsrapportage 2010 I Kandidaat-lidstaten Kroatië Algemeen · De grootste uitdagingen waar Kroatië in de ogen van het kabinet voor staat zijn de justitiële hervormingen, de inrichting van het ...

  blg-89374.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • IJsland
  • Servië en Montenegro
  • Turkije
  • Macedonia
  • Albanië
  • Bosnië-Herzegovina
  • Kroatië
 6. 80 reads States Council (Dutch) Language Dutch De Raad van State vernietigt de uitspraak van de voorzieningenrechter en het besluit van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie: 'De vreemdelingen hebben in de bestuurlijke fase aangevoerd dat zi ...

  De Raad van State vernietigt de uitspraak van de voorzieningenrechter en het besluit van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie:'De vreemdelingen hebben in de bestuurlijke fase aangevoerd dat zij geen aangifte hebben gedaan van mensenhandel, omdat dit voor hen gevaarlijk dan wel bij voorbaat zinloos is. Zij hebben daartoe gewezen op het thematisch ambtsbericht mensenhandel inzake Albanië van de minister van Buitenlandse Zaken van mei 2007, dat vermeldt dat, wanneer slachtoffers van mensenhandelmedewerking verlenen aan een strafrechtelijk onderzoek, represailles vrijwel altijd verwacht kunnen worden indien de desbetreffende criminele organisatie niet in haar geheel onschadelijk is gemaakt. Ook hebben de vreemdelingen aangevoerd dat het doen van aangifte om culturele redenen geen reële optie is. Zij hebben daartoe verwezen naar voormeld ambtsbericht, waarin staat dat een vrouw die bekend komt te staan als prostituee, in het minst erge geval geen normaal sociaal leven op kan bouwen, waarbij er enkele gevallen bekend zijn van teruggekeerde slachtoffers van mensenhandel die door hun eigen familieleden zijn vermoord in een poging de geschonden familie-eer te zuiveren. Voorts hebben zij erop gewezen dat in het rapport van het US Department of State 'Trafficking in Persons Report 2013' inzake Albanië staat dat de Albanese overheid de pogingen om mensenhandel tegen te gaan gedurende de verslagperiode heeft verminderd en dat het aantal verdachten dat door de Albanese autoriteiten werd onderzocht, vervolgd en schuldig bevonden, ten opzichte van de vorige verslagperiode is afgenomen. Ook hebben de vreemdelingen erop gewezen dat in dit rapport staat dat de Albanese autoriteiten slachtoffers van mensenhandel nog steeds behandelen als verdachten van prostitutie en dat slachtoffers daarvoor soms ook zijn veroordeeld. De staatssecretaris is in het besluit van 14 maart 2014 niet op deze informatie ingegaan en heeft zich beperkt tot de vaststelling dat de vreemdelingen geen enkele poging hebben ondernomen om de bescherming van de Albanese autoriteiten in te roepen. Voorts heeft hij zich niet uitgelaten over de vraag hoe de informatie uit voormeld rapport van het US Department of State zich verhoudt met de informatie uit voormeld ambtsbericht.'

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Albanië
  • Raad van State
  • Asiel
  • Vrees voor vervolging
  • Represailles
  • Nederlands
 7. 48 reads Anti-Slavery International (ASI) Language Dutch This report examines the phenomenon of forced child begging in Albania, Greece, India, and Senegal. It looks at the types of forced begging as well as their impact on the children involved. The repo ...

  This report examines the phenomenon of forced child begging in Albania, Greece, India, and Senegal. It looks at the types of forced begging as well as their impact on the children involved. The report attempts to analyze the root causes of the problem and then address some of the responses of the four countries to combat child begging.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Senegal
  • Griekenland
  • Albanië
  • India
  • Anti-Slavery International (ASI)
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderarbeid
  • Arbeidsuitbuiting
  • Bedelarij
  • Kinderhandel
  • Engels
 8. 5 Rechtbank Den Haag Taal Nederlands Verzoekster heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld en heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter wijst het verzoek tot het treffen ...

  Verzoekster heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld en heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe en schorst het bestreden besluit tot vier weken na de uitspraak in de bodemzaak. De voorzieningenrechter overweegt onder andere:'Door in dit geval zonder enig medisch advies te concluderen dat voor toepassing van artikel 64 van de Vw 2000 geen grond is, heeft verweerder het bestreden besluit voorbereid en genomen zonder de vereiste zorgvuldigheid. Het mag wel zo zijn dat het hier gaat om een aanvraag om een verblijfsvergunning asiel en dat, zoals verweerder ter zitting heeft betoogd, het zwaartepunt dan ligt bij de beantwoording van de vraag of verzoekster in aanmerking komt voor een dergelijke verblijfsvergunning, maar dit ontslaat verweerder niet van de plicht zorgvuldig na te gaan of er reden is om ambtshalve artikel 64 van de Vw 2000 toe te passen.' En:'Tot slot zal de voorzieningenrechter nog ingaan op het betoog van verzoekster dat haar op grond van het bepaalde in onderdeel B8/3 van de Vc 2000 bedenktijd geboden had moeten worden. Verweerder heeft zich ter zitting op het standpunt gesteld dat een lezing van onderdeel B8/3 van de Vc 2000 met zich brengt dat de daarin vermelde criteria met betrekking tot voor welke vreemdelingen bedenktijd open staat, niet op de situatie van verzoekster van toepassing zijn. De voorzieningenrechter vindt deze motivering onvoldoende duidelijk. Niet in geschil dat is immers dat verzoekster het slachtoffer is geworden van mensenhandel. Het beleid vermeldt hierover (als tweede criterium) dat bedenktijd openstaat voor vreemdelingen die nog niet in Nederland werkzaam zijn geweest in een situatie die strafbaar is gesteld in artikel 273f Wetboek van Strafrecht, maar wel mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel. Het lijkt erop dat dit op verzoekster van toepassing is. Verweerder heeft de gelegenheid om in afwachting van de behandeling van de bodemzaak het bestreden besluit op dit punt nader te motiveren.'

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Albanië
  • Rechtbank Den Haag
  • Bedenktijd
  • Artikel 3 EVRM
  • Artikel 3 EVRM
  • Sociale groep
  • Bedenktijd
  • Represailles
  • Traumatabeleid
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands By UNICEF The Netherlands, UNICEF Belgium and UNICEF Sweden. This Child Notice report is a Country of Origin Information Report providing information on the living conditions of children in Albania. The Child Notice contains ...

  By UNICEF The Netherlands, UNICEF Belgium and UNICEF Sweden.This Child Notice report is a Country of Origin Information Report providing information on the living conditions of children in Albania. The Child Notice contains valuable background information for policy-makers as well as case workers, lawyers and other professionals in Europe who work with children coming from and/or going to Albania, primarily in the fields of asylum and migration. The Child Notice has been developed and published by UNICEF The Netherlands, UNICEF Belgium and UNICEF Sweden as part of the project “Better information for durable solutions and protection” financially supported by the European Return Fund of the European Commission.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Albanië
  • Kinderambtsbericht
  • Engels