• Jurisprudentie Nederland
Resultaten 1 - 1 van totaal 1 resultaten
 1. 96 reads Court of Overijssel Language Dutch Voor wat betreft de weigering van de Minister ambtshalve een vbt-regulier onder de beperking ‘verblijf als amv’ te verlenen, heeft de vreemdeling aangevoerd dat het bestreden besluit op dit punt lijdt aan een mo ...

  Voor wat betreft de weigering van de Minister ambtshalve een vbt-regulier onder de beperking ‘verblijf als amv’ te verlenen, heeft de vreemdeling aangevoerd dat het bestreden besluit op dit punt lijdt aan een motiveringsgebrek nu in het besluit niet, althans onvoldoende, is ingegaan op de opvangmogelijkheden op het moment van beslissen en op de opvangmogelijkheden totdat eiseres de meerderjarige leeftijd heeft bereikt.De minister heeft zich in het bestreden besluit op het standpunt gesteld dat in Angola sprake is van adequate opvang voor de vreemdeling in het opvangcentrum Mulemba. In de brief van 5 december 2011 heeft de minister zich op het standpunt gesteld dat er in de periode van 1 september 2011 tot 1 maart 2013 opvang is geregeld voor uit Nederland teruggekeerde Angolese amv in het opvangcentrum Mulemba. In de periode van 1 december 2010 tot 1 september 2011 was opvang voor uit Nederland teruggekeerde Angolese amv in het opvangcentrum Mulemba niet beschikbaar. De Minister verbindt hieraan de conclusie dat hetgeen in het bestreden besluit is opgenomen, dat opvang voor uit Nederland teruggekeerde Angolese alleenstaande minderjarige vreemdelingen is geregeld in Mulemba, niet juist is gebleken.Gelet op het vorenstaande ontbeert het besluit van 9 mei 2011 naar het oordeel van de rechtbank de vereiste zorgvuldigheid en ligt aan het besluit een onvoldoende dragende motivering ten grondslag. Beroep gegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Angola
  • Rechtbank Overijssel
  • AMV's
  • Opvang
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands