Pagina's

  Resultaten 1 - 10 van totaal 24 resultaten
  1. 50 reads Language Dutch In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in China beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit China en voor besluitvorming over de terugkeer van afgeweze ...

   In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in China beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit China en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Chinese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in China (laatstelijk 24 april 2008). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van mei 2008 tot februari 2009

   Overheidspublicaties

   • Ambtsberichten en TOR's
   • China
   • Nederlands
  2. Language Dutch 70 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in China beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit China en voor besluitvorming over de terugkeer van afgeweze ...

   In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in China beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit China en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Chinese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten overde situatie in China (laatstelijk 24 maart 2009). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van april 2009 tot en met mei 2010

   Overheidspublicaties

   • Ambtsberichten en TOR's
   • China
  3. Language Dutch 188 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in China beschreven voor zover die van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgew ...

   In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in China beschreven voor zover die van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Chinese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in China (laatstelijk juni 2010). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van juli 2010 tot en met december 2012.

   Overheidspublicaties

   • Ambtsberichten en TOR's
   • China
  4. Language Dutch 142 reads FairWork Chinese slachtoffers van mensenhandel vormen voor hulpverleners vaak een lastige groep om mee te communiceren: schaamte, gezichtsverlies en geslotenheid zijn daarbij veelvoorkomende problemen. Hulpverleners krijgen ook te ...

   Chinese slachtoffers van mensenhandel vormen voor hulpverleners vaak een lastige groep om mee te communiceren: schaamte, gezichtsverlies en geslotenheid zijn daarbij veelvoorkomende problemen. Hulpverleners krijgen ook te maken met een cultuur die zij niet kennen. Hoe kunnen ze omgaan met deze problemen en cultuurverschillen? Deze folder wil behulpzaam zijn bij het vinden van antwoorden op deze en andere vragen.

   Publicaties

   • Brochures/jaarverslagen
   • China
   • FairWork
   • Nederlands
  5. Language Dutch 28 reads Betreft het terugnemen door China van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen. kst-19637-1335 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1335 VERSL ...

   Betreft het terugnemen door China van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen.

   Overheidspublicaties

   • Kamervragen
   • China
  6. Language Dutch 64 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft adoptie uit China kst-31265-35 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 265 Adoptie Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzit ...

   Betreft adoptie uit China

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • China
   • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  7. Taal Nederlands 6 Ministerie van Buitenlandse zaken Betreft periodieke rapportage over de situatie en de Nederlandse beleidsactiviteiten in China. kst-32500-V-193 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergader ...

   Betreft periodieke rapportage over de situatie en de Nederlandse beleidsactiviteiten in China.

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • China
   • Ministerie van Buitenlandse zaken
  8. 34 reads Language Dutch Verslag van een schriftelijk overleg over het terugnemen door China van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen.   19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld d.d....... Binnen de vaste commis ...

   Verslag van een schriftelijk overleg over het terugnemen door China van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen. 

   Overheidspublicaties

   • Kamerstukken
   • China
   • Nederlands
  9. 93 reads States Council (Dutch) Language Dutch Ter zitting bij de Afdeling  heeft de vreemdeling erkend dat zij in het bezit moet zijn geweest van een hukou registratie.  Gelet hierop en op de informatie uit het ambtsbericht, betoogt de staatssecretaris t ...

   Ter zitting bij de Afdeling heeft de vreemdeling erkend dat zij in het bezit moet zijn geweest van een hukou registratie. Gelet hierop en op de informatie uit het ambtsbericht, betoogt de staatssecretaris terecht dat de vreemdeling niet heeft aangetoond dat zij niet of niet meer in het bezit kan worden gesteld van een geldig document voor grensoverschrijding. Dit geldt ook voor de stelling van de vreemdeling dat zij verscheidene malen een bezoek heeft gebracht aan de Chinese ambassade, reeds omdat in de door haar overgelegde verklaring van 8 februari 2010 staat vermeld dat de ambassade heeft medegedeeld dat het niet mogelijk is om reisdocumenten te verkrijgen zonder de daarvoor vereiste papieren.  De staatssecretaris heeft in redelijkheid van belang kunnen achten dat de vreemdeling eerst in 2009 actie heeft ondernomen om in het bezit te komen van een paspoort, terwijl zij al op 15 januari 2007 op deze verplichting is gewezen. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de staatssecretaris zich in het besluit van 2 juni 2010 terecht op het standpunt heeft gesteld dat de aanvraag wordt afgewezen omdat de vreemdeling niet beschikt over een geldig document voor grensoverschrijding. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep van de vreemdeling tegen dit besluit alsnog ongegrond verklaren.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • China
   • Raad van State
   • Voortgezet verblijf
   • Paspoortvereiste
   • Voortgezet verblijf
   • Nederlands
  10. 74 reads States Council (Dutch) Language Dutch De Raad van State acht het hoger beroep kennelijk ongegrond. De rechtbank oordeelde: 'Uit de door eiseres overgelegde  documentatie en getuigenverklaringen kan niet worden opgemaakt of zij om een dergeli ...

   De Raad van State acht het hoger beroep kennelijk ongegrond. De rechtbank oordeelde:'Uit de door eiseres overgelegde documentatie en getuigenverklaringen kan niet worden opgemaakt of zij om een dergelijk aanvraagformulier heeft verzocht. Evenmin vult daaruit op te maken dat de Chinese autoriteiten hebben geweigerd haar een dergelijk aanvraagformulier ie verstrekken. Dat eiseres niet over een (kopie van een) paspoort of identiteitskaart beschikt of kan beschikken, is blijkens het bestreden besluit geen punt van geschil. Uit de door eiseres overgelegde informatie en getuigenverklaringen blijkt echter evenmin dat zij haar hukou-registratie heeft aangeboden teneinde de Chinese autoriteiten te bewegen het door haar gewenste onderzoek te verrichten. Ook blijkt uit het voorgaande niet dat de Chinese autoriteiten slechts bereid waren actie te ondernemen als eiseres een (kopie van) een identiteitsdocument zou overleggen. De stelling dat eiseres niet meer over een (kopie van) een Chinees paspoort of een identiteitskaart kan beschikken, noch haar hukou-registratie over zou kunnen leggen dan wel (op een daartoe bestemd aanvraagformulier) zou kunnen noteren, heeft verweerder er niet toe hoeven leiden het beroep van eiseres op artikel 3.72, artikel 3.102, derde lid, van het Vb 2000 en paragraaf B 1/4.2 van de Vc 2000 te honoreren.'  De rechtbank vindt dat er geen sprake is van bijzondere individuele omstandigheden.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • China
   • Raad van State
   • Voortgezet verblijf
   • Artikel 8 EVRM
   • Paspoortvereiste
   • Represailles
   • Bijzondere individuele omstandigheden
   • Nederlands

  Pagina's