Pagina's

  Resultaten 1 - 10 van totaal 24 resultaten
  1. Taal Onbepaald The definition of human trafficking as set in the Trafficking Protocol (also known as the Palermo Protocol) functionally centres most of the response to the phenomenon in the criminal justice system. This occludes many of the ...

   The definition of human trafficking as set in the Trafficking Protocol (also known as the Palermo Protocol) functionally centres most of the response to the phenomenon in the criminal justice system. This occludes many of the sociopolitical determinants of vulnerability that leads to trafficking. It also discourages any real debate about the various forms of oppression and even structural violence that act as catalysts to the human trafficking market. The Trafficking Protocol, and a vast number of international organisations, non-governmental organisations and governments, focuses on statistics of prosecution rates, arrests, victim typology and organised crime. I use the example of bride trafficking along the Sino-Burmese border to illustrate the complications and, in certain instances, harm that befall an anti-trafficking regime that does not use a wider lens of migration, agency, development and gender equality to address the factors leading to exploitation.Written by Laura Hackney

   Publicaties

   • Artikelen
   • Myanmar
   • China
   • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
   • Engels
  2. 74 reads States Council (Dutch) Language Dutch De Raad van State acht het hoger beroep kennelijk ongegrond. De rechtbank oordeelde: 'Uit de door eiseres overgelegde  documentatie en getuigenverklaringen kan niet worden opgemaakt of zij om een dergeli ...

   De Raad van State acht het hoger beroep kennelijk ongegrond. De rechtbank oordeelde:'Uit de door eiseres overgelegde documentatie en getuigenverklaringen kan niet worden opgemaakt of zij om een dergelijk aanvraagformulier heeft verzocht. Evenmin vult daaruit op te maken dat de Chinese autoriteiten hebben geweigerd haar een dergelijk aanvraagformulier ie verstrekken. Dat eiseres niet over een (kopie van een) paspoort of identiteitskaart beschikt of kan beschikken, is blijkens het bestreden besluit geen punt van geschil. Uit de door eiseres overgelegde informatie en getuigenverklaringen blijkt echter evenmin dat zij haar hukou-registratie heeft aangeboden teneinde de Chinese autoriteiten te bewegen het door haar gewenste onderzoek te verrichten. Ook blijkt uit het voorgaande niet dat de Chinese autoriteiten slechts bereid waren actie te ondernemen als eiseres een (kopie van) een identiteitsdocument zou overleggen. De stelling dat eiseres niet meer over een (kopie van) een Chinees paspoort of een identiteitskaart kan beschikken, noch haar hukou-registratie over zou kunnen leggen dan wel (op een daartoe bestemd aanvraagformulier) zou kunnen noteren, heeft verweerder er niet toe hoeven leiden het beroep van eiseres op artikel 3.72, artikel 3.102, derde lid, van het Vb 2000 en paragraaf B 1/4.2 van de Vc 2000 te honoreren.'  De rechtbank vindt dat er geen sprake is van bijzondere individuele omstandigheden.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • China
   • Raad van State
   • Voortgezet verblijf
   • Artikel 8 EVRM
   • Paspoortvereiste
   • Represailles
   • Bijzondere individuele omstandigheden
   • Nederlands
  3. 34 reads Language Dutch Verslag van een schriftelijk overleg over het terugnemen door China van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen.   19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld d.d....... Binnen de vaste commis ...

   Verslag van een schriftelijk overleg over het terugnemen door China van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen. 

   Overheidspublicaties

   • Kamerstukken
   • China
   • Nederlands
  4. Language Dutch 131 reads Betreft data ratificatie door China van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen g ...

   Betreft data ratificatie door China van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en de data ratificatie door Estland van het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel.Tractatenblad van het Koninkrijk de Nederlanden, februari 2010.

   Overheidspublicaties

   • Overige documenten overheid
   • China
   • Estland
  5. Language Dutch 28 reads Betreft het terugnemen door China van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen. kst-19637-1335 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1335 VERSL ...

   Betreft het terugnemen door China van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen.

   Overheidspublicaties

   • Kamervragen
   • China
  6. Language Dutch 64 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft adoptie uit China kst-31265-35 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 265 Adoptie Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzit ...

   Betreft adoptie uit China

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • China
   • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  7. Taal Nederlands 6 Ministerie van Buitenlandse zaken Betreft periodieke rapportage over de situatie en de Nederlandse beleidsactiviteiten in China. kst-32500-V-193 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergader ...

   Betreft periodieke rapportage over de situatie en de Nederlandse beleidsactiviteiten in China.

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • China
   • Ministerie van Buitenlandse zaken
  8. Language Dutch 142 reads FairWork Chinese slachtoffers van mensenhandel vormen voor hulpverleners vaak een lastige groep om mee te communiceren: schaamte, gezichtsverlies en geslotenheid zijn daarbij veelvoorkomende problemen. Hulpverleners krijgen ook te ...

   Chinese slachtoffers van mensenhandel vormen voor hulpverleners vaak een lastige groep om mee te communiceren: schaamte, gezichtsverlies en geslotenheid zijn daarbij veelvoorkomende problemen. Hulpverleners krijgen ook te maken met een cultuur die zij niet kennen. Hoe kunnen ze omgaan met deze problemen en cultuurverschillen? Deze folder wil behulpzaam zijn bij het vinden van antwoorden op deze en andere vragen.

   Publicaties

   • Brochures/jaarverslagen
   • China
   • FairWork
   • Nederlands
  9. Language Dutch 64 reads FairWork Verslag van FairWork naar aanleiding van bezoek aan China in 2010. China In maart bracht een delegatie van FairWork, toen nog BLinN, een bezoek aan Beijing om een beter beeld te krijgen van de achtergronden van slachtoffer ...

   Verslag van FairWork naar aanleiding van bezoek aan China in 2010.

   Publicaties

   • Artikelen
   • China
   • FairWork
   • Nederlands
  10. Language Dutch 99 reads "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken zoals die tussen het ministerie van Justitie en het ministerie van Buitenlandse Zakenzijn gemaakt, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming d ...

   "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken zoals die tussen het ministerie van Justitie en het ministerie van Buitenlandse Zakenzijn gemaakt, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de minister voor Immigratie en Asiel en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen thematisch ambtsbericht inzake Xinjiang (China), als aanvulling op paragraaf 3.5.2. van het algemeen ambtsbericht China van juni 2010..."

   Overheidspublicaties

   • Ambtsberichten en TOR's
   • China

  Pagina's