Resultaten 1 - 9 van totaal 9 resultaten
  1. 1 read Amnesty International Language English In a recent report entitled, 'This is what we die for: Human rights abuses in the Democratic Republic of the Congo power the global trade in cobalt',16 global brands are identified as failing to cond ...

   In a recent report entitled, 'This is what we die for: Human rights abuses in the Democratic Republic of the Congo power the global trade in cobalt',16 global brands are identified as failing to conduct basic checks on whether their source of cobalt comes from child exploitation. Amnesty International and Africa Watch came forward with accusations against companies such as Microsoft, Apple, Sony and Samsung. Both organizations said the mines employ boys and girls as young as seven to work in highly dangerous conditions for about a US$1 a day for 12 hours of labor.The report reveals that traders buy the cobalt from the mines in Democratic Republic Congo and sell it to Chinese-owned company Congo Dongfang Mining, which then sells it to battery component manufacturers in China and South Korea. It goes on to trace how this cobalt is used to power mobile phones, laptop computers, and other portable electronic devices. Using basic hand tools, miners dig out rocks from tunnels deep underground, and accidents are common. Despite the potentially fatal health effects of prolonged exposure to cobalt, adult and child miners work without even the most basic protective equipment. This report is the first comprehensive account of how cobalt enters the supply chain of many of the world’s leading brands.Source: Amnesty International  

   Publicaties

   • Rapporten
   • DR Congo
   • Amnesty International
   • Minderjarigen / Kinderhandel
   • Kinderarbeid
   • Arbeidsuitbuiting
   • Kinderhandel
   • Engels
  2. Language Dutch 245 reads US Department of State TiP rapport over de landen van A tot en met C. 67 C O U N TR Y N A R R A TIV ES COUNTRY NARRATIVES In a chilling reminder of the links between poverty and forced labor, confirmed by the International Labor O ...

   TiP rapport over de landen van A tot en met C.

   Publicaties

   • Rapporten
   • DR Congo
   • Angola
   • Kameroen
   • Afghanistan
   • Brazilië
   • Cambodja
   • US Department of State
   • Engels
  3. 267 reads Language Dutch TiP rapport over de landen van A tot en met C. C O U N TR Y N A R R ATIV E S 65 COUNTRY NARRATIVES Children who work in stone quarries are subjected to long days of harsh, unhealthy, and hazardous working conditions that are harmf ...

   TiP rapport over de landen van A tot en met C.

   Publicaties

   • Rapporten
   • DR Congo
   • Angola
   • Kameroen
   • Afghanistan
   • Brazilië
   • Cambodja
   • Engels
  4. Language Dutch 109 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in de Democratische Republiek Congo (DRC) beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit de DRC en voor besluitvor ...

   In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in de Democratische Republiek Congo (DRC) beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit de DRC en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Congolese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in de DRC (laatstelijk december 2010). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van november 2010 tot en met mei 2011.

   Overheidspublicaties

   • Ambtsberichten en TOR's
   • DR Congo
  5. Language Dutch 74 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in de Democratische Republiek Congo (DRC) beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit de DRC en voor besluitvorm ...

   In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in de Democratische Republiek Congo (DRC) beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit de DRC en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Congolese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in de DRC (laatstelijk juli 2011). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van juni 2011 tot en met april 2012.

   Overheidspublicaties

   • Ambtsberichten en TOR's
   • DR Congo
  6. Language Dutch 96 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in de Democratische Republiek Congo (DRC) beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit de DRC en voor besluitvorm ...

   In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in de Democratische Republiek Congo (DRC) beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit de DRC en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Congolese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in de DRC (laatstelijk juni 2012). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van juli 2012 tot en met oktober 2013.

   Overheidspublicaties

   • Ambtsberichten en TOR's
   • DR Congo
  7. Language Dutch 98 reads "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de S ...

   "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in de DRC..."

   Overheidspublicaties

   • Ambtsberichten en TOR's
   • DR Congo
  8. Language Dutch 83 reads Court of Zeeland-West-Brabant De rechtbank acht eiseres niet verwijtbaar ongedocumenteerd, ten eerste omdat uit het ambtsbericht van juni 2003 volgt dat een groot deel van de Congolese bevolking geen identiteitspapieren bezit, en v ...

   De rechtbank acht eiseres niet verwijtbaar ongedocumenteerd, ten eerste omdat uit het ambtsbericht van juni 2003 volgt dat een groot deel van de Congolese bevolking geen identiteitspapieren bezit, en verder omdat de verklaring van eiseres dat zij slachtoffer is van vrouwenhandel, en evenmin de jeugdige leeftijd zijn meegewogen.Omtrent de (on)geloofwaardigheid van de herkomst wordt geoordeeld dat het voor de rechtbank niet mogelijk is de door verweerder gestelde onjuistheden te toetsen omdat verweerder geen kaartmateriaal heeft overgelegd. De rechtbank wijst er voorts op dat reeds in de reacties op het eerste gehoor is aangegeven dat eiseres zich niet op haar gemak voelt bij een mannelijke tolk, en dat eiseres in het nader gehoor nadrukkelijk heeft gevraagd om een vrouwelijke tolk, en heeft aangegeven in de war te zijn.In het bestreden besluit is slechts ingegaan op de omstandigheid dat toch een mannelijke tolk aanwezig was bij het nader gehoor. Het standpunt van verweerder dat het niet onzorgvuldig is dat eiseres is gehoord met behulp van een mannelijke tolk, nu reeds voor aanvang van het gehoor duidelijk was dat eiseres haar woonomgeving en leeftijd niet aannemelijk had gemaakt, acht de rechtbank onvoldoende. Immers het vermogen van eiseres om te verklaren werd hierdoor mogelijk beïnvloed, hetgeen van essentieel belang kan zijn om de eventueel vooraf gerezen twijfel aan de geloofwaardigheid van de verklaringen van eiseres weg te nemen. Beroep gegrond. N.B. Uitspraak in hoger beroep vernietigd: ABRvS, 15 april 2005, nr. 200410352/1.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • DR Congo
   • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
   • Asielprocedure
   • Ongedocumenteerden
   • Nederlands
  9. Language Dutch 76 reads States Council (Dutch) Hoger beroep van de minister tegen de uitspraak van de rechtbank Groningen van 12 september 2011 (nr. 09/43299). De vreemdeling heeft aangevoerd dat zij als alleenstaande moeder met psychische problemen een v ...

   Hoger beroep van de minister tegen de uitspraak van de rechtbank Groningen van 12 september 2011 (nr. 09/43299). De vreemdeling heeft aangevoerd dat zij als alleenstaande moeder met psychische problemen een verhoogd risico loopt om bij terugkeer naar de Democratische Republiek Congo slachtoffer te worden van seksueel geweld en verwijst naar het rapport van 16 juli 2009 van Human Rights Watch en een brief van Vluchtelingenwerk Nederland van 8 augustus 2011.Volgens de Afdeling biedt deze informatie, mede gelet op de uitspraken van de Afdeling van 17 februari 2012 (nr. 201106629/1) en 3 oktober 2012 (nr. 201201003/1), geen grond voor het oordeel dat vrouwen in de Democratische Republiek Congo een groep zijn die systematisch wordt blootgesteld aan een praktijk van onmenselijke behandelingen. De minister heeft het asielrelaas van de vreemdeling, waaronder haar verklaring dat zijn in de Democratische Republiek Congo geen familie meer heeft, ongeloofwaardig kunnen achten.Voorts biedt hetgeen de vreemdeling heeft aangevoerd geen steun voor haar stelling dat vrouwen met een kind van een man met wie zij niet zijn getrouwd, een verhoogd risico lopen slachtoffer te worden van seksueel geweld.Daarnaast is de medische problematiek gelet op de uitkomst van het rapport van het Bureau Medische Advisering van 10 mei 2011 niet zodanig dat bij terugkeer naar de Democratische Republiek Congo een schending van artikel 3 EVRM dreigt. De vreemdeling heeft met de stelling dat zij in een vluchtelingenkamp in de Democratische Republiek Congo slachtoffer is geworden van mensenhandel en seksueel misbruik in Nederland, niet aannemelijk gemaakt in de Democratische Republiek Congo een verhoogd risico te lopen slachtoffer te worden van seksueel geweld. Hoger beroep gegrond.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • DR Congo
   • Raad van State
   • Alleenstaande moeder
   • Asielprocedure
   • Artikel 3 EVRM
   • Nederlands