• Litouwen
  • Overheidspublicaties
Resultaten 1 - 1 van totaal 1 resultaten
  1. Language Dutch 93 reads Data ratificate door Litouwen van "Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel". Tractatenblad van het Koninkrijk de Nederlanden, augustus 2012 T R A C T A T E N B L A D VAN HET K O N I N K R I J K ...

    Data ratificate door Litouwen van "Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel".Tractatenblad van het Koninkrijk de Nederlanden, augustus 2012

    Overheidspublicaties

    • Overige documenten overheid
    • Litouwen