Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
  1. Taal Nederlands 7 Ministerie van Buitenlandse zaken Betreft het informeren van de Kamer over de relatie Nederland–Suriname, alsmede de stand van zaken met betrekking tot de Toescheidingsovereenkomst. kst-20361-147 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenha ...

   Betreft het informeren van de Kamer over de relatie Nederland–Suriname, alsmede de stand van zaken met betrekking tot de Toescheidingsovereenkomst.

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • Suriname
   • Ministerie van Buitenlandse zaken
  2. Language Dutch 82 reads States Council (Dutch) Hoger beroep van de vreemdeling tegen rechtbank Den Haag van 13 januari (09/18313). Vreemdelingen klagen dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat zij bij terugkeer geen reëel risico lopen op behande ...

   Hoger beroep van de vreemdeling tegen rechtbank Den Haag van 13 januari (09/18313). Vreemdelingen klagen dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat zij bij terugkeer geen reëel risico lopen op behandeling in strijd met art. 3 EVRM.Ten onrechte is geoordeeld dat hun vrees niet met informatie uit een objectieve bron aannemelijk zijn gemaakt. Deze vrees bestaat er nu een van de vreemdelingen aan het licht heeft gebracht dat een Surinaamse minister betrokken was bij het faciliteren van mensenhandel. Ter onderbouwing hebben vreemdelingen onder meer gewezen op het krantenbericht ‘Jurist Marica blijft erbij: wél politieke invloeden rechterlijke macht’.De Afdeling overweegt dat de Rb terecht heeft geoordeeld dat de informatie niet afkomstig is uit een objectieve bron. Met het krantenbericht hebben vreemdelingen die vrees evenmin voldoende onderbouwd, nu hieruit niet volgt dat zij bij terugkeer zullen worden blootgesteld aan ernstige bedreigingen. Hoger beroep ongegrond.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • Suriname
   • Raad van State
   • Asielprocedure
   • Bewijs
   • Objectieve bron
   • Nederlands