Resultaten 1 - 5 van totaal 5 resultaten
  1. 01 jan 2006

   23 reads Language Dutch Of the many ramifications that a 20-year-long war can cause, the film “Invisible Children: Rough Cut” highlights what the community refers to as “NIGHT COMMUTERS.” We watch thousands of children “commute” out of fear, from their vi ...

   Of the many ramifications that a 20 -year-long war can cause, the film “Invisible Children: Rough Cut” highlights what the community refers to as “NIGHT COMMUTERS.” We watch thousands of children “commute” out of fear, from their villages to nearby towns each night in order to avoid the LRA (Lord’s Resistance Army) abductions. They sleep in public places, vulnerable, and without supervision.

   Media

   • Film
   • Uganda
   • Kinderhandel
   • Ontvoering
   • Engels
  2. 9 Rechtbank Den Haag Taal Nederlands Verweerder heeft de aanvraag afgewezen omdat eiseres niet voldoet aan de voorwaarden die genoemd zijn in B9/4.6 Vc. Eiseres beschikt niet over een geldig paspoort, en zij heeft evenmin aangetoond dat de U ...

   Verweerder heeft de aanvraag afgewezen omdat eiseres niet voldoet aan de voorwaarden die genoemd zijn in B9/4.6 Vc. Eiseres beschikt niet over een geldig paspoort, en zij heeft evenmin aangetoond dat de Ugandese autoriteiten haar geen paspoort willen verstrekken. Over het paspoortvereiste overweegt de rechtbank het volgende.De reden waarom eiseres geen paspoort kan aanvragen, is medisch. Eiseres heeft een verklaring van een arts overgelegd, waaruit blijkt dat zij niet in staat kan worden geacht om een paspoort aan te vragen bij de ambassade van Uganda. Dit is niet in geschil. Dat de reden van de medische problematiek enkel asielgerelateerd zou zijn, zoals verweerder hier kennelijk uit afleidt, volgt de rechtbank echter niet. Daarom kan met betrekking tot het paspoortvereiste niet worden volstaan met verwijzen naar de mogelijkheid van een asielaanvraag.Ten overvloede wordt hierbij opgemerkt dat eiseres bovendien, ondanks het ontbreken van een geldig paspoort, eerder in het bezit is gesteld van een verblijfsvergunning op grond van de B9-regeling. Het tegenwerpen van het paspoort-vereiste in het kader van de onderhavige aanvraag is naar het oordeel van de rechtbank dan ook onvoldoende gemotiveerd.Verweerder heeft erop gewezen dat de medische omstandigheden die eiseres heeft aangevoerd, beoordeeld dienen te worden bij een aanvraag medische behandeling. De rechtbank is met eiseres van oordeel dat het geheel van omstandigheden bij de beoordeling betrokken dient te worden. Immers, deze omstandigheden houden met elkaar en met de mensenhandel verband en kunnen niet in diverse onderdelen cq. verblijfsdoelen gesplitst en beoordeeld worden. Hoewel een aantal aspecten, zoals (een deel van) de problemen in Uganda, asielgerelateerd zijn, is het naar het oordeel van de rechtbank niet onmogelijk om deze in dit geval, als één van de onderdelen, mee te laten wegen bij de onderhavige aanvraag.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • Uganda
   • Rechtbank Den Haag
   • Voortgezet verblijf
   • Paspoortvereiste
   • Medische omstandigheden
   • Paspoortvereiste
   • Nederlands
  3. 7 Terre des Hommes Nederland Taal Nederlands Studie naar de ernstigste vormen van kinderarbeid in Bolivia, India, Kenia, Peru, Tanzania en Uganda. 2 Stichting Terre des Hommes Nederland Zoutmanstraat 42-44 2518 GS The Hague Tel. (070) 310500 ...

   Studie naar de ernstigste vormen van kinderarbeid in Bolivia, India, Kenia, Peru, Tanzania en Uganda.

   Publicaties

   • Rapporten
   • Peru
   • Bolivia
   • Uganda
   • Tanzania
   • India
   • Kenia
   • Terre des Hommes Nederland
   • Minderjarigen / Kinderhandel
   • Kinderarbeid
   • Kinderhandel
   • Engels
  4. 115 reads Language Dutch TiP rapport over landen T tot en met Z. 353 353 punishment of seven years’ imprisonment, a penalty that is sufficiently stringent though not commensurate with those prescribed for other serious crimes, such as rape. Activities by ...

   TiP rapport over landen T tot en met Z.

   Publicaties

   • Rapporten
   • Oekraïne
   • Zimbabwe
   • Vietnam
   • Uganda
   • Tanzania
   • Thailand
   • Engels
  5. Language Dutch 94 reads US Department of State TiP rapport over landen T tot en met Z. 368 TA IW A N trafficking. The government failed to implement measures to prevent children from being recruited and used as combatants and in support roles by governmen ...

   TiP rapport over landen T tot en met Z.

   Publicaties

   • Rapporten
   • Oekraïne
   • Zimbabwe
   • Vietnam
   • Uganda
   • Tanzania
   • Thailand
   • US Department of State
   • Engels