• Somalië
Resultaten 1 - 10 van totaal 10 resultaten
 1. 59 reads Language Dutch Betreft: Vragen van het lid Van de Camp over het bericht dat er zorgen zijn vanwege de toestroom van een  grote groep Somaliërs waarvan een deel gesmokkeld wordt.   58 3 maart 2009 58ste vergadering AWACS Uitvoering Nota Ruimte Ver ...

  Betreft: Vragen van het lid Van de Camp over het bericht dat er zorgen zijn vanwege de toestroom van een  grote groep Somaliërs waarvan een deel gesmokkeld wordt.  

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Somalië
  • Nederlands
 2. Language Dutch 97 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Somalië beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Somalië en voor de besluitvorming over de terugkeer van ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Somalië beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Somalië en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Somalische asielzoekers. Dit algemeen ambtsbericht is een actualisering van eerdere algemene ambtsberichten over de situatie in Somalië (laatstelijk maart 2010). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode 23 maart tot en met 31 augustus 2010.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Somalië
 3. 93 reads Court of Amsterdam Language Dutch Eiseres is vanuit Italië naar Nederland gereisd. Nadat zij op 28 juli 2009 aangifte had gedaan van mensenhandel is op 6 augustus 2009 het Dublinbesluit van 29 april 2009 ingetrokken. Niet in geschil is dat eisere ...

  Eiseres is vanuit Italië naar Nederland gereisd. Nadat zij op 28 juli 2009 aangifte had gedaan van mensenhandel is op 6 augustus 2009 het Dublinbesluit van 29 april 2009 ingetrokken. Niet in geschil is dat eiseres in Italië een andere dan haar eigen naam en een onjuiste geboortedatum heeft opgegeven. Ook staat vast dat eiseres na indiening van haar asielaanvraag in Nederland aanvankelijk heeft verzwegen en ontkend dat zij in Italië heeft verbleven. De rechtbank oordeelt dat verweerder het voorgaande in redelijkheid aan eiseres kon tegenwerpen.Aangaande het beroep van eiseres op art. 15c DRi oordeelt de rechtbank dat niet in geschil is dat ten tijde van het bestreden besluit sprake was van een situatie als bedoeld in art. 3.105d Vb, waarin de inhoud van de verleende bescherming uit art. 15c DRi ten tijde van het bestreden besluit was opgenomen. Verweerder heeft de aanvraag niet zonder meer zonder nader onderzoek naar de door eiseres gestelde herkomst kunnen afdoen.De enkele overweging dat identiteit onlosmakelijk is verbonden met nationaliteit is daartoe onvoldoende, nu twijfel aan de identiteit en /of nationaliteit niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat de herkomst van de vreemdeling ongeloofwaardig is. Overigens heeft verweerder ter zitting verklaard niet expliciet aan de door eiseres gestelde nationaliteit te twijfelen.Verweerder heeft op geen enkele wijze, zoals te doen gebruikelijk, door het stellen van herkomstvragen, onderzocht of de gestelde herkomst van eiseres al dan niet geloofwaardig is. Van de situatie dat eiseres iedere mogelijkheid aan verweerder heeft ontnomen om nader onderzoek te doen naar haar herkomst – waarvan sprake was in ABRvS 26 augustus 2009 (9200905228) – is geen sprake. Ook anderszins heeft verweerder niet gemotiveerd waarom gedwongen terugkeer naar Somalië – gelet op de uitzonderlijke geweldssituatie in Mogadishu - geen schending van art. 3 EVRM oplevert. Beroep gegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Somalië
  • Rechtbank Amsterdam
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Asielprocedure
  • Geloofwaardigheid
  • Identiteit en nationaliteit
  • Minderjarige
  • Nederlands
 4. Language Dutch 73 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Somalië beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Somalië en voor de besluitvorming over de terugkeer van ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Somalië beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Somalië en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Somalische asielzoekers. Dit algemeen ambtsbericht is een actualisering van eerdere algemene ambtsberichten over de situatie in Somalië (laatstelijk september 2010). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode 1 september 2010 tot en met 30 april 2011.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Somalië
 5. Language Dutch 96 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Somalië beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Somalië en voor de besluitvorming over de terugkeer van ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Somalië beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Somalië en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Somalische asielzoekers. Dit algemeen ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Somalië. Het laatste algemeen ambtsbericht verscheen in mei 2011, een verkort ambtsbericht verscheen in februari 2012. Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode maart tot en met oktober 2012.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Somalië
 6. Language Dutch 98 reads "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de S ...

  "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in Somalië..."

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Somalië
 7. 110 reads Language Dutch TiP rapport over de landen N tot en met S. N A M IB IA 273 Government officials continued to rely on NGOs to provide shelter, counseling, food, and rehabilitation to victims, and to proffer only limited in-kind government support; ...

  TiP rapport over de landen N tot en met S.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Senegal
  • Slovenië
  • Sierra Leone
  • Nigeria
  • Soedan en Zuid-Soedan
  • Somalië
  • Nederland
  • Filipijnen
  • Engels
 8. Language Dutch 110 reads In antwoord op uw brief van 3 september 2013, kenmerk 425218, bericht ik u over het beleid van België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden ten aanzien van asielzoekers afkomstig uit Somalië. De migratiediensten van de bet ...

  In antwoord op uw brief van 3 september 2013, kenmerk 425218, bericht ik u over het beleid van België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden ten aanzien van asielzoekers afkomstig uit Somalië. De migratiediensten van de betreffende landen hebben deze informatie verstrekt, in de wetenschap dat deze informatie openbaar kan worden gemaakt.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Somalië
 9. Language Dutch 139 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Somalië beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Somalië en voor de besluitvorming over de terugkeer van ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Somalië beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Somalië en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Somalische asielzoekers. Dit algemeen ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Somalië. Het laatste algemeen ambtsbericht verscheen in november 2012. Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode november 2012 tot en met november 2013.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Somalië
 10. 159 reads Language Dutch TiP rapport 2014 over de landen N tot en met S. 285 N A M IB IA of Witnesses and Victims of All Crimes; such efforts would include trafficking victims and those who cooperate with law enforcement in the investigation and prosecuti ...

  TiP rapport 2014 over de landen N tot en met S.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Senegal
  • Slovenië
  • Sierra Leone
  • Nigeria
  • Soedan en Zuid-Soedan
  • Somalië
  • Nederland
  • Filipijnen
  • Engels