Trefwoord

  Pagina's

  Resultaten 1 - 10 van totaal 60 resultaten
  1. Taal Engels Osita Agbu Chinyere Rita Agu AGBU, Osita; AGU, Chinyere Rita. SEX TRAFICKING AND VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN NIGERIA. Social Science Research, [S.l.], v. 3, n. 1, feb. 2017. Available at: < http://aphriapub.com/index.php/SSR ...

   AGBU, Osita; AGU, Chinyere Rita. SEX TRAFICKING AND VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN NIGERIA. Social Science Research, [S.l.], v. 3, n. 1, feb. 2017. Available at: <http://aphriapub.com/index.php/SSR/article/view/8>.Abstract by authors:This article examines the problem of sex trafficking and violence against children in Nigeria, focusing on the causes and legal remedies available; as often times, the public is ignorant of the existing remedies and the magnitude of the problem. It conceptually clarifies its position on who actually is a child? And what is meant when we discuss sex trafficking as this relates to children. In outlining the legal and policy remedies for the protection of children against sex trafficking and violence, the article outlines and distinguishes between national, regional and international legal frameworks and remedies, and finally discussed and espoused the possible remedies embodied in the existing frameworks in Nigeria. The challenges encountered are also discussed and recommendations proffered for addressing this serious national, as well as global problem of the 21st century.

   Publicaties

   • Wetenschappelijke Artikelen
   • Nigeria
   • Osita Agbu
   • Chinyere Rita Agu
   • Sex Trafficking
   • Violence Against Children
   • Child Rights
   • Child Protection
   • Engels
  2. 1 Steadfast Onlus Taal Nederlands Vengono reclutate, ingannate o sfruttate per essere violentate, messe incinta, chiuse dentro delle “fabbriche di bambini” e, alla fine, costrette a vendere i loro figli a coppie sterili o dello stesso sesso, ...

   Vengono reclutate, ingannate o sfruttate per essere violentate, messe incinta, chiuse dentro delle “fabbriche di bambini” e, alla fine, costrette a vendere i loro figli a coppie sterili o dello stesso sesso, per una cifra di circa 6 mila e 400 dollari.  In certi casi le ragazze vengono anche rapite. Il business si è poi evoluto con un “boom” nel 2008 e con venti “fabbriche” scoperte e chiuse dalla polizia. 

   Publicaties

   • Persberichten
   • Nigeria
   • Steadfast Onlus
   • Minderjarigen / Kinderhandel
   • sfruttamento
   • fabbriche di bambini
   • Italiaans
  3. Taal Engels This paper describes the problem of women trafficking for sexual exploitation in Nigeria. This work argued that acceptance to be trafficked for prostitution purpose across international borders among married women from Edo State ...

   This paper describes the problem of women trafficking for sexual exploitation in Nigeria. This work argued that acceptance to be trafficked for prostitution purpose across international borders among married women from Edo State, Nigeria, goes beyond the physical evil of poverty, structure or system in the Nigerian society.It aimed at examining the involvement of married women in prostitution abroad as moral evil. Findings show that the acceptance of women trafficking in Nigeria is mostly, portrayed as women' response to an unjust system and gives the impression that prostitution abroad is a survival strategy. According to the paper, recommendations aimed at reviving the moral and spiritual lives of the peole become an essential in creating a society that would foster good habits and provide the basic ecquipment of a wel-liver life.

   Publicaties

   • Artikelen
   • Nigeria
   • Vrouwenhandel
   • Religieuze huwelijk
   • maat
   • Religieuze groepering
   • Engels
  4. Language Dutch 3 reads Centre against Child- and Human Trafficking Dit onderzoek beoogt een profielschets te maken van de vrouwelijke Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel die in de afgelopen jaren begeleiding en behandeling bij Fier hebben ontvangen. ...

   Dit onderzoek beoogt een profielschets te maken van de vrouwelijke Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel die in de afgelopen jaren begeleiding en behandeling bij Fier hebben ontvangen. Op die manier wordt nagestreefd een duidelijker beeld te verkrijgen van deze specifieke doelgroep. 23 dossiers zijn gescreend op diverse kenmerken. Er is een onderscheid gemaakt tussen de achtergrond van de vrouwen in Nigeria, periode van mensenhandel, kenmerken die naar voren komen tijdens de periode van opvang in Nederland en eventuele verbanden daartussen, informatie omtrent inconsistente verklaringen en gevoelens rondom een eventuele terugkeer naar Nigeria. De bevindingen zijn ruim uiteengezet, hier en daar aangevuld met de nodige literatuur. Het onderzoek wordt afgesloten met enkele aandachtspunten voor betreffende partijen die te maken hebben met deze doelgroep.  

   Publicaties

   • Rapporten
   • Nigeria
   • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
   • Terugkeer
   • Slachtoffer
   • Tegenstrijdige verklaringen
   • Nederlands
  5. Taal Nederlands 2 EASO-Rapport 'Negeria- Sex trafficking of Women'. Dit rapport geeft informatie over de situatie van slachtoffers van mensenhandel die terugkeren naar Nigeria en over de modus operandi van de handel in Nigeriaanse ...

   EASO-Rapport 'Negeria- Sex trafficking of Women'. Dit rapport geeft informatie over de situatie van slachtoffers van mensenhandel die terugkeren naar Nigeria en over de modus operandi van de handel in Nigeriaanse vrouwen naar Europa voor prostitutie. Ook wordt de situatie beschreven van Nigeriaanse verhandelde vrouwen die eenmaal Europa hebben bereikt. In het rapport wordt ingegaan op de rol van 'Madams' in de netwerken van vrouwenhandel, alsook het schuld-systeem. Andere factoren die worden besproken zijn de rol van familieleden van de vrouwen, en de mate waarin voodoo/hekserij ('juju') wordt gebruikt in de sekshandel. Verder onderzoekt het rapport de beschikbaarheid van ondersteuning en herintegratie voor slachtoffers van mensenhandel die terugkeren naar Nigeria, evenals de beschikbaarheid van bescherming van de staat. 

   Publicaties

   • Rapporten
   • Nigeria
   • Prostitutie
   • Voodoo
   • Nigeriaanse madams
   • Mensenhandel
   • Engels
  6. Taal Nederlands 4 Ministerie van Buitenlandse Zaken In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Nigeria beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voo ...

   In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Nigeria beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Nigeriaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Nigeria (laatstelijk oktober 2012). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van oktober 2012 tot en met oktober 2015.

   Overheidspublicaties

   • Ambtsberichten en TOR's
   • Nigeria
   • Ministerie van Buitenlandse Zaken
   • Mensenhandel
   • Mensenrechten
   • Vluchtelingen
   • Asiel
   • Nederlands
  7. Taal Nederlands Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ''Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandacht ...

   ''Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in Nigeria.''

   Overheidspublicaties

   • Ambtsberichten en TOR's
   • Nigeria
   • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
   • Nederlands
  8. Taal Nederlands Nigeria is een bron-, bestemmings- en doorvoerland  voor vrouwen en kinderen die worden onderworpen aan dwangarbeid en prostitutie. De meeste slachtoffers worden meestal van het platteland gehaald en in mindere mate uit de s ...

   Nigeria is een bron-, bestemmings- en doorvoerland  voor vrouwen en kinderen die worden onderworpen aan dwangarbeid en prostitutie. De meeste slachtoffers worden meestal van het platteland gehaald en in mindere mate uit de steden. De vrouwen en meisjes worden vaak gevangen gehouden als huishoudelijke slaaf en/of als prostituee. De jongens moeten vaak dwangarbeid verrichten in de straatverkoop, huishoudelijk werk, mijnbouw, landbouw, textielproductie en in sommige gevallen moeten zij bedelen. De regering van Nigeria voldoet niet volledig aan de minimumnormen die worden gesteld om mensenhandel tegen te gaan en krijgt hierdoor een Tier 2.

   Publicaties

   • Rapporten
   • Nigeria
   • Mensenhandel
   • Nederlands
  9. Taal Nederlands 3 Rechtbank Den Haag Op 10 januari 2014 heeft eiseres een aanvraag ingediend tot verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Zij heeft aan haar aanvraag ten grondslag gelegd dat zij is gevlucht omdat haar ...

   Op 10 januari 2014 heeft eiseres een aanvraag ingediend tot verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Zij heeft aan haar aanvraag ten grondslag gelegd dat zij is gevlucht omdat haar vader, pastor, en haar broer bij een overval door Boko Haram tijdens een kerkdienst gedood zijn in januari 2012 en dat haar moeder daarbij gewond is geraakt. Tevens vreest eiseres voor besnijdenis.De rechtbank overweegt:'Voorts is niet in geschil dat eiseres te vrezen heeft voor besnijdenis. Verweerder heeft eiseres echter een vlucht- of vestigingsalternatief in het zuiden van, of elders in, Nigeria tegengeworpen, waar zij niet te vrezen heeft voor besnijdenis en waar zij zich eveneens aan de invloed van Boko Haram kan onttrekken, aldus verweerder. Eiseres heeft zich in dit verband beroepen op de UNHCR Guidelines on International Protection, punten 25 en 26, waarin onder meer gesteld wordt: ‘The personal circumstances of an individual should always be given due weight in assessing whether it would be unduly harsh and therefore unreasonable for the person to relocate in the proposed area. ’ Daarnaast wordt gesteld: ‘Psychological trauma arising out of past persecution may be relevant in determining whether it is reasonable to expect the claimant to relocate in the proposed area.’ Naar het oordeel van de rechtbank vloeit ook uit het bepaalde in artikel 3.37d, tweede lid, van het VV 2000 voort dat verweerder moet onderzoeken of de algemene omstandigheden en de persoonlijke omstandigheden zodanig zijn dat verblijf in het beoogde vlucht- of vestigingsalternatief van de vreemdeling gevergd kan worden. De rechtbank overweegt dienaangaande dat verweerder zich niet op het standpunt kan stellen dat eiseres terug kan vallen op de bescherming van haar ouders en broer, nu verweerder zelf beaamt dat hun lot ongewis is en verweerder onvoldoende deugdelijk gemotiveerd heeft dat het overlijden van de vader en de broer van eiseres niet geloofwaardig is. Eiseres kan evenmin terugvallen op familie die nog woonachtig is in het zuiden, want zij hangen het Arose geloof aan en zijn voorstander van besnijdenis. Eiseres kan evenmin ondersteuning vragen aan de gemeenschap van de [naam kerk] waartoe zij behoorde, aangezien deze in het noorden gevestigd is en daar de overval door Boko Haram heeft plaatsgevonden. Verder overweegt de rechtbank dat het BMA-advies van 7 juli 2014 uitgaat van de diagnose PTSS bij eiseres en dat het uitblijven van behandeling een reële kans op toename van klachten betekent. In het BMA-advies kon bij de beoordeling bovendien nog niet worden betrokken dat eiseres de zorg draagt voor een jong kindje, geboren in augustus 2014, dat met ernstige gezondheidsproblemen te maken heeft.' De rechtbank verklaart het beroep gegrond, vernietigt het bestreden besluit en bepaalt dat verweerder een nieuw besluit neemt.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • Nigeria
   • Rechtbank Den Haag
   • Afwijzing asielaanvraag
   • Boko Haram
   • Asielprocedure
   • Integrale toetsing van de geloofwaardigheid van het asielrelaas
   • Geloofwaardigheid
   • Paspoortvereiste
   • Reisdocumenten
   • Vestigingsalternatief
   • Vrouwenbesnijdenis/Vrouwelijke genitale verminking
   • Besnijdenis
   • Traumatabeleid
   • Nederlands
  10. Language Dutch 100 reads US Department of State In het Trafficking in Persons (TiP) rapport van 2014 komt naar voren dat Nigeria een TIER 2 beoordeling heeft gekregen. Dit houdt in dat Nigeria niet volledig voldoet aan de minimumeisen van de zogenaamde ‘T ...

   In het Trafficking in Persons (TiP) rapport van 2014 komt naar voren dat Nigeria een TIER 2 beoordeling heeft gekregen. Dit houdt in dat Nigeria niet volledig voldoet aan de minimumeisen van de zogenaamde ‘Trafficking Victims Protection Act’ (TVPA). Nigeria spant zich echter wel in om  deze minimumeisen na te leven.  

   Publicaties

   • Artikelen
   • Nigeria
   • US Department of State
   • Mensenhandel
   • Nederlands

  Pagina's