• Marokko
Resultaten 1 - 4 van totaal 4 resultaten
 1. 5 Verenigde Naties Commission on Human Rights Taal Nederlands This UN report focuses on the sale of children, child prostitution and child pornography in Morocco. It analyzes the laws and criminal justice system as well as makes recomendatio ...

  This UN report focuses on the sale of children, child prostitution and child pornography in Morocco. It analyzes the laws and criminal justice system as well as makes recomendations for the governement and private sector. The report also describes how trafficking occurs in various regions of the country. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Marokko
  • Verenigde Naties Commission on Human Rights
  • Kinderpornografie
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderhandel
  • Kinderporno(grafie)
  • Jongensprostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Engels
 2. Language Dutch 81 reads Datum ratificatie door Marokko van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensov ...

  Datum ratificatie door Marokko van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, mei 2011

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Marokko
 3. Language Dutch 68 reads Ministry of Justice (Dutch) Ook gestuurd aan de Eerste Kamer onder de codering kst-32317-CR Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 32 317 JBZ-Raad Nr. 168 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID ...

  Ook gestuurd aan de Eerste Kamer onder de codering kst-32317-CR

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Marokko
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Nederlands
 4. 124 reads Court of Amsterdam Language Dutch Voorlopige voorziening toegewezen. Hoewel de staatssecretaris de homoseksuele geaardheid van de vreemdeling geloofwaardig acht, wordt de asielaanvraag afgewezen omdat van het individuele relaas voor het overige ...

  Voorlopige voorziening toegewezen. Hoewel de staatssecretaris de homoseksuele geaardheid van de vreemdeling geloofwaardig acht, wordt de asielaanvraag afgewezen omdat van het individuele relaas voor het overige geen positieve overtuigingskracht uitgaat.In de huidige zaak verwijst de rechtbank naar het arrest van het HvJ EU van 7 november 2013 waarin de beoordeling van seksuele gerichtheid centraal staat. In rechtsoverweging 58 van dit arrest heeft het Hof geoordeeld dat wanneer een asielzoeker aanvoert dat in zijn land van herkomst regelgeving bestaat die homoseksuele handelingen strafbaar stelt, het aan de nationale autoriteiten is om alle relevante feiten in verband met dat land van herkomst te onderzoeken, daaronder begrepen de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast.Ter zitting heeft de staatssecretaris opgemerkt dat hij nog geen formeel standpunt heeft ingenomen over de wijze waarop de uitspraak van het Hof moet worden uitgelegd. Wel heeft de staatssecretaris ter zitting onder verwijzing naar een rapport van HRW van 12 december 2007 bevestigd dat homoseksuele handelingen in Marokko strafbaar zijn gesteld. Daarnaast heeft de staatssecretaris opgemerkt dat dit niet betekent dat altijd tot strafvervolging wordt overgegaan en verwijst hierbij naar artikel van Reuters van 13 mei 2008.De rechtbank oordeelt dat de staatssecretaris niet op adequate wijze invulling heeft gegeven aan de op hem rustende onderzoeksplicht. Zo ontbreekt de motivering welke conclusies aan het rapport van HRW moet worden verbonden en is de staatssecretaris evenmin in zijn standpunt ingegaan op de brief van Vluchtelingenwerk welke informatie bevat over de positie van homoseksuelen in Marokko in recente jaren, die door de vreemdeling in het geding is gebracht.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Marokko
  • Rechtbank Amsterdam
  • Mannenprostitutie
  • Homoseksualiteit
  • Uitzetting
  • Voorlopige voorziening (vovo)
  • Nederlands