• Oekraïne
Resultaten 1 - 9 van totaal 9 resultaten
 1. Language Dutch 80 reads In dit thematisch ambtsbericht worden de staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving in Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland beschreven, voor zover deze van belang zijn voor besluitvorming omtrent de terugkeer van vreemdelingen naar ...

  In dit thematisch ambtsbericht worden de staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving in Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland beschreven, voor zover deze van belang zijn voor besluitvorming omtrent de terugkeer van vreemdelingen naar hun land van herkomst en als achtergrondinformatie bij asielaanvragen. Dit ambtsbericht is een actualisering van en aanvulling op het Algemeen Ambtsbericht Staatsburgerschaps- en Vreemdelingenwetgeving in de republieken van de voormalige Sovjet-Unie, laatstelijk verschenen in augustus 2002, met name de hoofdstukken aangaande Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Oekraïne
  • Moldavië
  • Wit-Rusland
 2. Language Dutch 82 reads "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken zoals die tussen het ministerie van Justitie en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn gemaakt, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming ...

  "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken zoals die tussen het ministerie van Justitie en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn gemaakt, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de minister voor Immigratie en Asiel en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving van Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland..."

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Oekraïne
  • Moldavië
  • Wit-Rusland
 3. 139 reads Language Dutch In dit thematisch ambtsbericht mensenhandel Oekraïne wordt de huidige situatie in Oekraïne beschreven voorzover deze van belang kan zijn voor de beoordeling van verzoeken voor reguliere verblijfsvergunningen, onder de beperking vo ...

  In dit thematisch ambtsbericht mensenhandel Oekraïne wordt de huidige situatie in Oekraïne beschreven voorzover deze van belang kan zijn voor de beoordeling van verzoeken voor reguliere verblijfsvergunningen, onder de beperking voortgezet verblijf gerelateerd aan de B9-regeling, van slachtoffers van mensenhandel die afkomstig zijn uit Oekraïne.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Oekraïne
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 7 Ministerie van Buitenlandse zaken Betreft de kabinetsappreciatie van het voorstel van 20 maart 2013 van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid ten aanzien ...

  Betreft de kabinetsappreciatie van het voorstel van 20 maart 2013 van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid ten aanzien van het nabuurschapsbeleid van de Europese Unie.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Oekraïne
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 8 Aan de orde is de behandeling van: − het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (33 000 XVI); − de brief van de minister van Volks ...

  Aan de orde is de behandeling van:− het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (33 000 XVI);− de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 november 2011 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (33 000 XVI, nr. 14);− de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 25 oktober 2011 inzake de aanbieding van het rapport «Sportinfrastructuur in Nederland. Quickscan sportaccommodaties en sportorganisaties» (30 234, nr. 52);− de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14 november 2011 over de nadere uitwerking van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (30 234, nr. 54);− de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 november 2011 inzake verkennende studies Olympische Spelen (30 234, nr. 53);− de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 november 2011 met de uitwerking van het Actieplan: «Naar een veiliger sportklimaat» (30 234, nr. 55).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Polen
  • Oekraïne
 6. Taal Nederlands 6 Volledige titel: Vragen van de leden De Mos, Van Klaveren, Graus en Elissen (allen PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Europees Kampioenschap Voetbal in Polen en Oekraïne in 2012 (ingezonden ...

  Volledige titel: Vragen van de leden De Mos, Van Klaveren, Graus en Elissen (allen PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Europees Kampioenschap Voetbal in Polen en Oekraïne in 2012 (ingezonden 31 oktober 2011), en: Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 14 december 2011).Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 625

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Polen
  • Oekraïne
 7. Language Dutch 76 reads Data ratificatie door Italië, Oekraïne en  San Marino van het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel. Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, december 2010 T R A C T A T E N B L A D VAN HET K O ...

  Data ratificatie door Italië, Oekraïne en  San Marino van het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, december 2010

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Oekraïne
  • Italië
  • San Marino
 8. 115 reads Language Dutch TiP rapport over landen T tot en met Z. 353 353 punishment of seven years’ imprisonment, a penalty that is sufficiently stringent though not commensurate with those prescribed for other serious crimes, such as rape. Activities by ...

  TiP rapport over landen T tot en met Z.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Oekraïne
  • Zimbabwe
  • Vietnam
  • Uganda
  • Tanzania
  • Thailand
  • Engels
 9. Language Dutch 94 reads US Department of State TiP rapport over landen T tot en met Z. 368 TA IW A N trafficking. The government failed to implement measures to prevent children from being recruited and used as combatants and in support roles by governmen ...

  TiP rapport over landen T tot en met Z.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Oekraïne
  • Zimbabwe
  • Vietnam
  • Uganda
  • Tanzania
  • Thailand
  • US Department of State
  • Engels