• Asielprocedure
Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
 1. Language Dutch 69 reads Court of Overijssel Uit de stukken en hetgeen ter zitting is aangevoerd blijkt dat ingrijpender vormen van besnijdenis worden uitgevoerd in een aantal Afrikaanse landen. De rechtbank overweegt dat eisers 9 jaar was toen zij Sierra ...

  Uit de stukken en hetgeen ter zitting is aangevoerd blijkt dat ingrijpender vormen van besnijdenis worden uitgevoerd in een aantal Afrikaanse landen. De rechtbank overweegt dat eisers 9 jaar was toen zij Sierra Leone verliet en daar geen sociaal netwerk meer heeft. Zij zal afhankelijk zijn van mensen van de Malinkestam wie zullen willen weten of zij op de juiste wijze is besneden.Uit het ambtsbericht van juni 2006 blijkt dat excisie veelvuldig voorkomt en dat vrouwen nauwelijks de mogelijkheid hebben zich hieraan te onttrekken, laat staan op het platteland. Vrouwen die niet of niet op de gebruikelijke wijze zijn besneden worden beschouwd als sociale outcast. Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt zich bij terugkeer naar Sierra Leone niet te kunnen onttrekken aan een ingrijpender herbesnijdenis. Verweerder heeft zich niet op het standpunt kunnen stellen dat eiseres niet in aanmerking komt voor een vergunning o.g.v. art. 29 lid 1 sub b Vw 2000. Beroep gegrond. (Zie Update nr. 11 met commentaar)

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Sierra Leone
  • Guinee
  • Rechtbank Overijssel
  • Asielprocedure
  • Besnijdenis
  • Nederlands
 2. Language Dutch 112 reads Court of Noord-Nederland Beroep ongegrond. Verweerder stelt zich op het standpunt dat het asielrelaas van verzoekster positieve overtuigingskracht ontbeert. Verzoekster heeft aangevoerd dat haar moeder haar – ook als klein meisje ...

  Beroep ongegrond. Verweerder stelt zich op het standpunt dat het asielrelaas van verzoekster positieve overtuigingskracht ontbeert. Verzoekster heeft aangevoerd dat haar moeder haar – ook als klein meisje – wel degelijk zaken over het werk van een Soweh-leidster heeft geleerd, zoals over traditionele medicijnen. Het besnijden zelf heeft zij pas op 19-jarige leeftijd geleerd.Dat de door verzoekster geschetste wijze van opleiden, anders dan wellicht uit het ambtsbericht blijkt, zeer wel mogelijk is, heeft verzoekster onderbouwd met een email van Sierra Leone deskundige Ellen Vermeulen van Amnesty International. Deze email moet als contra-expertise ten opzichte van het ambtsbericht worden aangemerkt.Verzoekster heeft aangevoerd dat verweerder bij de geloofwaardigheidsbeoordeling ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de verklaringen die verzoekster heeft afgelegd in de aangifte in het kader van de B9-procedure. Verweerder heeft deze aangifte niet bij de stukken gevoegd zodat verzoekster daarop niet kon reageren.De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat van het relaas geen positieve overtuigingskracht uitgaat, nu hetgeen verzoekster heeft aangevoerd op belangrijke onderdelen tegenstrijdig is met het ambtsbericht. Bovendien is de voorzieningenrechter van oordeel dat verzoekster er niet in is geslaagd aan te tonen dat de emails van Vermeulen van vergelijkbare deskundigheid zijn als het ambtsbericht. Verzoekster heeft dus niet aannemelijk gemaakt dat het ambtsbericht inhoudelijk onjuist zou zijn.Ten slotte is de voorzieningenrechter van oordeel dat het zorgvuldiger was geweest als verweerder verzoeksters aangifte in de B9-procedure bij het procesdossier had gevoegd, doch dat dit niet wegneemt dat verzoekster beschikte over dit stuk. Dat verzoekster zich niet of onvoldoende heeft kunnen voorbereiden wordt derhalve niet gevolgd, noch dat verweerder dit stuk niet had mogen betrekken in de geloofwaardigheidsbeoordeling.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Sierra Leone
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Asielprocedure
  • Geloofwaardigheid
  • Besnijdenis
  • Nederlands