• Roemenië

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 15 resultaten
 1. 73 reads Language Undefined This paper focuses on labour and sexual exploitation faced by Romanian female workers employed in the agricultural sector in Ragusa, Sicily, Italy. Drawing on fieldwork conducted in 2013 and 2014 with Romanian female farm worke ...

  This paper focuses on labour and sexual exploitation faced by Romanian female workers employed in the agricultural sector in Ragusa, Sicily, Italy. Drawing on fieldwork conducted in 2013 and 2014 with Romanian female farm workers in Ragusa, the paper identifies factors that contribute towards their vulnerability to exploitation. By paying specific attention to the experiences of women who are mothers with dependent children, we look at structural factors that increase their vulnerability and consider how this vulnerability ‘forces’ women into situations whereby they effectively accept and/or submit to abuse. We also highlight how European Union (EU) citizenship does not automatically protect migrants from such abuse. This is important because, as we argue, the mistreatment experienced by participants in this study can be regarded as cases of forced labour and trafficking, based on International Labour Organization (ILO) indicators1 and the definition of trafficking provided by the Directive 2011/36/EU. For a long time, these cases have mostly been neglected by incompetent authorities or addressed using only repressive and assistentialist approaches. Thus, this paper also investigates the limits and potentialities of the Italian legal framework on trafficking, and the ways local institutions and organisations confront the rights violations occurring in the agricultural sector. We contend that in order to effectively counter these phenomena, labour rights measures and anti-trafficking interventions have to be combined based on a comprehensive approach aimed not only at assisting victims, but also at tackling the structural factors that create their vulnerability.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Roemenië
  • Italië
  • Land- en tuinbouw
  • Kwetsbare minderheidsgroep
  • Arbeidsuitbuiting
  • Seksuele uitbuiting
  • Land- en tuinbouw
  • Engels
 2. 102 reads Language Dutch In dit thematisch ambtsbericht mensenhandel Roemenië wordt de huidige situatie in Roemenië beschreven voorzover deze van belang is voor de beoordeling van verzoeken voor reguliere verblijfsvergunningen, onder de beperking voortgez ...

  In dit thematisch ambtsbericht mensenhandel Roemenië wordt de huidige situatie in Roemenië beschreven voorzover deze van belang is voor de beoordeling van verzoeken voor reguliere verblijfsvergunningen, onder de beperking voortgezet verblijf gerelateerd aan de B9-regeling, van slachtoffers van mensenhandel die afkomstig zijn uit Roemenië. Dit is het eerste thematisch ambtsbericht over mensenhandel in Roemenië.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Roemenië
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Center for the Study of Democracy Het doel van deze studie was het verkrijgen van meer inzicht in de financiering van mensenhandel, waarbij de volgende 9 Europese landen werden bestudeerd: België, Bulgarije, Italië, Duitslan ...

  Het doel van deze studie was het verkrijgen van meer inzicht in de financiering van mensenhandel, waarbij de volgende 9 Europese landen werden bestudeerd: België, Bulgarije, Italië, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Specifiek werd gelet op de geldbronnen en kosten van mensenhandelaren, hun financieringsmechanismen en de verdeling van de winst verkregen uit mensenhandel. Deze studie richt zich voornamelijk op de financiering van arbeidsuitbuiting en seksuele uitbuiting.Een eerder onderzoek van het CSD (2015), dat zich niet specifiek op mensenhandel richtte, bracht al naar voren dat er drie financiële mechanismen zijn waar de georganiseerde misdaad gebruik van maakt: (1) herinvestering van de winst; (2) het lenen van geld van derden; (3) het gebruik van legitieme financiële hulpmiddelen.De studie ‘Financing of Organized Crime’ maakte gebruik van verschillende onderzoeksmethoden: een literatuuronderzoek, bijna 200 semigestructureerde interviews, rapporten van de politie en van de media. Uit het onderzoek bleek dat ‘social capital’ (connecties en relaties) en ‘symbolic capital’ (vertrouwen en reputatie) erg belangrijk zijn voor mensenhandelaren, aangezien deze vormen van capital er voor kunnen zorgen dat de kosten van de mensenhandelaren aanzienlijk lager komen te liggen. Verder kwam uit het onderzoek dat wanneer mensenhandelaren zich voor het eerst binnen het criminele circuit bevinden, social capital vaak zelfs belangrijker is dan financiële investeringen.Over het algemeen lijkt arbeidsuitbuiting minder kosten met zich mee te brengen dan seksuele uitbuiting. In beide gevallen wordt meestal eerder gebruik gemaakt van contant geld in plaats van bankoverschrijvingen, omdat die laatste makkelijker te traceren zijn. Specifiek in Nederland lijkt het geld dat verdiend wordt aan mensenhandel vrijwel direct weer uitgegeven te worden, bijvoorbeeld door het te investeren in onroerend goed.Een van de aanbevelingen van de onderzoekers naar aanleiding van deze studie is dat de financiering van mensenhandel een belangrijkere rol zou moeten spelen bij het bestrijden van mensenhandel. Volgens de onderzoekers zou het traceren van de financiering van mensenhandel namelijk kunnen leiden tot nieuwe aanknopingspunten in het politieonderzoek.

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • Spanje
  • Verenigd Koninkrijk
  • België
  • Bulgarije
  • Italië
  • Frankrijk
  • Duitsland
  • Nederland
  • Roemenië
  • Center for the Study of Democracy
  • Financiering
  • Mensenhandel
  • Seksuele uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Engels
 4. Language Dutch 89 reads FairWork Verslag van FairWork naar aanleiding van bezoek aan Roemenië in 2010. Roemenië In het kader van het project Omgekeerde Ontwikkelingssamenwerking maakte FairWork, toen nog BLinN, in juli van dit jaar een reis naar Roemenië. ...

  Verslag van FairWork naar aanleiding van bezoek aan Roemenië in 2010.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Roemenië
  • FairWork
  • Nederlands
 5. 108 reads Court of Oost-Brabant Language Dutch De rechtbank legt een gevangenisstraf van 12 maanden op voor mensenhandel met betrekking tot een minderjarige en buiten het grondgebied van Nederland brengen van vier kilogram hennep. Toewijzing vordering ben ...

  De rechtbank legt een gevangenisstraf van 12 maanden op voor mensenhandel met betrekking tot een minderjarige en buiten het grondgebied van Nederland brengen van vier kilogram hennep.Toewijzing vordering benadeelde partij terzake immateriële schade en materiële schade betreffende gedwongen afgedragen inkomsten.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Roemenië
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands kst-32680-4 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 680 Parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie Nr. 4 EINDRAPPORT ARBEIDSMIGRATIE IN GOEDE BANEN, TIJDELIJKE COMMISSI ...

  Publicaties

  • Rapporten
  • Roemenië
  • Bulgarije
  • Nederlands
 7. 40 reads Language Dutch Dans le cadre du projet ACTES, Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme a mené une étude sur les victimes de traite des êtres humains originaires d’Europe centrale et orientale. Le document établit un état des lieux de la législati ...

  Dans le cadre du projet ACTES, Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme a mené une étude sur les victimes de traite des êtres humains originaires d’Europe centrale et orientale. Le document établit un état des lieux de la législation en vigueur en Roumanie en matière de lutte contre la traite des êtres humains, le rôle de l’Etat dans l’accompagnement des victimes et celui de la société civile.Provenance: www.contrelatraite.org.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Roemenië
  • Frans
 8. Taal Nederlands kst-32680-7 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 680 Parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie Nr. 7 VERSLAG VAN HET BUITENLANDS WERKBEZOEK 29 september 2011 Versla ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Roemenië
  • Bulgarije
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands kst-32680-6 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 680 Parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie Nr. 6 VERSLAGEN VAN OPENBARE GESPREKKEN Tweede Kamer, vergaderjaar 20 ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Roemenië
  • Bulgarije
  • Nederlands
 10. 118 reads Language Dutch De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hebben op 6 maart 2013 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staat ...

  De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hebben op 6 maart 2013 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over de JBZ-Raad 7 en 8 maart 2013. (De volledige agenda is opgenomen aan het einde van het verslag)

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Roemenië
  • Bulgarije
  • Nederlands

Pagina's