Documentsoort

 • Thesis

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 23 resultaten
 1. Taal Nederlands De Wereld van de Mannenprostitutie: Exploratief Onderzoek naar Kenmerken van Mannelijke Sekswerkers, Strafbare Feiten met betrekking tot en de Politionele Aanpak van Mannenprostitutie     Uit Samenvatting:   Huidig onderzoek ...

  De Wereld van de Mannenprostitutie: Exploratief Onderzoek naar Kenmerken van Mannelijke Sekswerkers, Strafbare Feiten met betrekking tot en de Politionele Aanpak van Mannenprostitutie  Uit Samenvatting: Huidig onderzoek was enerzijds gericht op kenmerken en strafbare feiten met betrekking tot mannelijke sekswerkers en anderzijds op de huidige politionele aanpak van mannenprostitutie. Om het voorgenoemde te achterhalen is een online survey onder mannelijke sekswerkers op diverse websites voor seksuele dienstverlening verspreid en zijn semi-gestructureerde interviews (N = 18) onder opsporingsambtenaren van de eenheden Zeeland – West-Brabant en Rotterdam afgenomen.Uit huidig onderzoek is ten eerste naar voren gekomen dat een kwart (25,0%, n = 20) van de respondenten op minderjarige leeftijd gestart is met de prostitutiepraktijken en zijn geld, spanning en seks de belangrijkste beweegredenen voor het beginnen met en het voortzetten van prostitutiepraktijken. Ten tweede is omtrent strafbare feiten gebleken dat minderjarigen benaderd worden voor betaalde seks, meerderjarige klanten betaalde seks hebben met minderjarige sekswerkers en minderjarigen aangezet worden tot prostitutie. Bovendien worden minderjarige starters significant vaker benaderd door een prostituant voor de eerste keer betaalde seks dan meerderjarige starters. Ten derde is naar voren gekomen dat het zicht op mannelijke sekswerkers binnen de twee politie-eenheden zeer gering is. Opsporingsambtenaren hebben aangegeven meer prioriteit te willen geven aan de aanpak van mannenprostitutie. Onduidelijkheid bestaat over de inzet van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheden wanneer mogelijk sprake is van een minderjarige sekswerker. Masterscriptie geschreven door Gerlise Vos  

  Publicaties

  • Thesis
  • mannenprostitutie
  • criminologie
  • Sekswerkers
  • Nederlands
 2. 01 jan 2016

  Language Dutch 3 reads Maxime Moeyersons Deze masterproef handelt omtrent ‘loverboys in België’. Zowel in de wetenschap als in de bredere samenleving is de aandacht rond dit fenomeen recentelijk toegenomen. Kranten publiceren steeds meer omtrent dit thema ...

  Deze masterproef handelt omtrent ‘loverboys in België’. Zowel in de wetenschap als in de bredere samenleving is de aandacht rond dit fenomeen recentelijk toegenomen. Kranten publiceren steeds meer omtrent dit thema. Ook het wetenschappelijk onderzoek stijgt. Maar aangezien de toegenomen aandacht recent is, is het onderzoek hieromtrent nog beperkt. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook om een beter inzicht te verkrijgen in dit fenomeen. Om dit te bereiken worden loverboys vergeleken met het klassieke pooierschap. Een plausibele hypothese is namelijk dat het fenomeen een sociaal construct is. Dit wil zeggen dat ‘loverboys’ mogelijks een term is die ontstaan is uit de ervaring dat het om een nieuw fenomeen gaat, terwijl dit in werkelijkheid misschien niet zo is. Als dit het geval is dan zouden loverboys eigenlijk ‘gewoon’ pooiers zijn. De centrale vraag van dit onderzoek is dan ook wat de overeenkomsten en wat de verschillen van loverboys met pooiers zijn. Een antwoord op deze vraag is relevant voor zowel wetgeving en beleid als voor praktijk.

  Publicaties

  • Thesis
  • België
  • Maxime Moeyersons
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands
 3. Taal Engels Abstract: 'This thesis explores how the traumatic experience of human trafficking can have a psychological effect on the second-generation. As there is a lack of research and literature on the transgenerational traumatizati ...

  Abstract:'This thesis explores how the traumatic experience of human trafficking can have a psychological effect on the second-generation. As there is a lack of research and literature on the transgenerational traumatization of human trafficking, this is a comparative work that examines and compares the characteristics and effects of three other forms of trauma: torture, sexual assault, and the Holocaust. This paper then extrapolates to consider what similar effects human trafficking might have upon the second generation. The literature relied upon come from a number of fields, including psychology, social work, and public policy. This work will first provide a description of trauma, including what constitutes trauma and the typical effects that can be expected from a victim of trauma. This thesis then ultimately provides an analysis of what can be expected from the children of victims of human trafficking, based on the findings of the transgenerational traumatization of torture, sexual assault, and the Holocaust. A proposal for treatment and suggested course of action is also presented.'

  Publicaties

  • Thesis
  • United States of America
  • Trauma
  • Trauma
  • Gevolgen mensenhandel
  • Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)
  • Engels
 4. Taal Onbepaald Trafficking in human beings (THB) is a vast global problem where the cynic exploitation of fellow human beings is limited only by the exploiter’s creativity and cruelty. This paper looks upon the phenomena of THB from a law e ...

  Trafficking in human beings (THB) is a vast global problem where the cynic exploitation of fellow human beings is limited only by the exploiter’s creativity and cruelty. This paper looks upon the phenomena of THB from a law enforcement perspective, thus defining and problematizing it as a crime against humanity and a crime against international and national laws. Consequently, understanding the complexity of the crime enables the investigator and prosecutor to better conduct criminal investigations to uncover, prevent and prosecute the crime of THB. Norway is a recipient country, and to some extent also a transit country, which means that the victims of THB in Norway are mostly from foreign countries. However, the numbers on THB are not reliable when it comes to describing the reality of victims that have yet to be identified by Norwegian authorities. Thus, the majority of THB-cases reported, investigated and receiving convictions, are THB for sexual exploitation. Trafficking for other types of exploitation is widely underreported. At the same time, research on the field of trafficking in Norway has focused mainly on sexual exploitation. However, this paper does not distinguish between the different types of exploitation. Rather, it focuses on how the police investigate the phenomena in order to be able to prosecute the traffickers. As such, this paper is based on a qualitative study where police investigators and police prosecutors from 8 different police districts in Norway have been interviewed about their knowledge and experience in investigating cases of THB. The study aims to answer the following approach to the research topic: Tracking the Trafficker? A qualitative study of the investigation of trafficking in human beings in Norway. The research findings suggest that there is a severe lack of competency in THB in general in the Norwegian police and that this affects the outcome of THB-­‐cases in several ways. The police does not initiate THB-cases themselves, rather they are to a large extent recipients of information from others – especially the victim. This leads to a highly victim-­‐oriented approach to the investigation, placing much responsibility on the victim to provide the investigation with sufficient information to identify the trafficker or other important part of the exploitation they have been exposed to. Furthermore, the victim itself is considered a great challenge in the investigation of THB‐cases. The findings also indicate that the organisational structure of the police districts, combined with how THB is prioritized with regard to resources and personnel, may have some affect as to how the investigation is conducted in the different police districts.By Lone Charlotte Pettersen

  Publicaties

  • Thesis
  • Noorwegen
  • Daders
  • Engels
 5. Taal Nederlands In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de hulpverlening aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen die slachtoffer zijn van mensenhandel en de leeftijd van achttien jaar bereiken in Nederland gewaarborgd, zod ...

  In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de hulpverlening aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen die slachtoffer zijn van mensenhandel en de leeftijd van achttien jaar bereiken in Nederland gewaarborgd, zodat sprake is van overeenstemming met internationale en Europese wet- en regelgeving. Omdat de huidige nationale praktijk niet geheel in overeenstemming blijkt te zijn met de internationale en Europese verdragen en normen, is in dit onderzoek de nodige knelpunten in de bescherming naar voren gekomen.

  Publicaties

  • Thesis
  • Minderjarigen
  • AMV's
  • Slachtoffer
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Mensenhandel
  • Verblijfsvergunning
  • Minderjarigen
  • Nederlands
 6. Language Dutch 232 reads Een onderzoek naar de wettelijke regelingen en het beleid van Nederland en Zweden inzake prostitutie en mensenhandel. Hoewel de definitie van mensenhandel van Nederland en Zweden op dezelfde regelgeving is gebaseerd, hanteren beid ...

  Een onderzoek naar de wettelijke regelingen en het beleid van Nederland en Zweden inzake prostitutie en mensenhandel.Hoewel de definitie van mensenhandel van Nederland en Zweden op dezelfde regelgeving is gebaseerd, hanteren beide landen een verschillende aanpak van mensenhandel en prostitutie. Waar Nederland heeft gekozen voor het decriminaliseren van de prostitutie om de prostitutiesector beter te kunnen reguleren, heeft Zweden gekozen voor het gedeeltelijk criminaliseren van de prostitutie. Dit houdt in dat niet de prostituee maar de klant strafbaar is. De achterliggende gedachte van het Nederlandse en Zweedse prostitutiebeleid blijft echter hetzelfde, namelijk het verbeteren van de positie van de prostituee. Uit het onderzoek blijkt dat het overnemen van het Zweedse model in Nederland niet wenselijk is, maar dat is aan te bevelen dat Nederland op korte termijn in het beleid en in de praktijk wijzigingen doorvoert, mede geïnspireerd door de Zweedse aanpak.Auteur: Paulien WilthagenBoek te bestellen via uitgeverij Celsus. 

  Publicaties

  • Thesis
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Zweedse model
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 7. Taal Engels This paper seeks to answer the question: Could prosecutors’ greater awareness of the effects of trauma on human trafficking victims lead to more effective prosecution and increased convictions for human trafficking in the United ...

  This paper seeks to answer the question: Could prosecutors’ greater awareness of the effects of trauma on human trafficking victims lead to more effective prosecution and increased convictions for human trafficking in the United States? The question will be answered and the solutions presented by using scholarly research in the fields of trauma, victim rights, and human trafficking to argue that greater prosecutorial awareness and response to victims’ needs is one way to improve outcomes in human trafficking prosecutions and fulfill the federal mandate to protect victims of trafficking.

  Publicaties

  • Thesis
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Trauma
  • Trauma
  • Slachtofferperspectief
  • Slachtofferschap
  • Vervolging
  • Engels
 8. 43 reads Language Dutch Subtitel: Whether the latter can prevent the former and more Thesis waarin Alice Bosma ingaat op de reacties op slachtofferschap.   Attitudes towards Victimization: Blaming and Self-Blame Whether the latter can prevent the former a ...

  Subtitel: Whether the latter can prevent the former and moreThesis waarin Alice Bosma ingaat op de reacties op slachtofferschap. 

  Publicaties

  • Thesis
  • Slachtofferschap
  • Engels
 9. 63 reads Language Dutch- A. Dul, Broederschap of pooierschap? Een onderzoek naar de invloed van de interne dynamiek van de Roma gemeenschap op de aanwezigheid van mensenhandel (2013) Onderzoek naar factoren binnen Romagemeenschappen die mogelijk van invlo ...

  - A. Dul, Broederschap of pooierschap? Een onderzoek naar de invloed van de interne dynamiek van de Roma gemeenschap op de aanwezigheid van mensenhandel (2013)Onderzoek naar factoren binnen Romagemeenschappen die mogelijk van invloed zijn op het (voorkomen van) mensenhandel.

  Publicaties

  • Thesis
  • Roma
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 8 Artikel bij afstudeerthesis, Lenna Vromans: Hoewel het dit jaar precies 150 jaar geleden is dat slavernij in Nederland af werd geschaft, is de Nederlandse overheid er tot op heden niet in geslaagd om ‘slavernij in al zijn v ...

  Artikel bij afstudeerthesis, Lenna Vromans: Hoewel het dit jaar precies 150 jaar geleden is dat slavernij in Nederland af werd geschaft, is de Nederlandse overheid er tot op heden niet in geslaagd om ‘slavernij in al zijn vormen’ uit te bannen. De realiteit is namelijk dat slavernij nog steeds alomtegenwoordig is in onze huidige samenleving. Een van de bekendste vormen van moderne slavernij is mensenhandel met seksuele uitbuiting als doel.

  Publicaties

  • Thesis
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Nederlands

Pagina's