Documentsoort

Land

Trefwoord

Organisatie

 • Overige documenten overheid

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 147 resultaten
 1. Taal Nederlands Antwoord op de Kamervragen van het lid Van der Staaij (SGP) over het niet herkennen van signalen van mensenhandel door artsen aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en ...

  Antwoord op de Kamervragen van het lid Van der Staaij (SGP) over het niet herkennen van signalen van mensenhandel door artsen aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Antwoord van Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) mede namens de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.  

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Inspectie Veiligheid en Justitie In 2015 werd Nederland geconfronteerd met een hoge asielinstroom. De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft op verzoek van de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een on ...

  In 2015 werd Nederland geconfronteerd met een hoge asielinstroom. De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft op verzoek van de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een onderzoek uitgevoerd dat zich richt op de opvolging van signalen van mensensmokkel, mensenhandel en terrorisme uit het gehele asielproces. Door het rapport hoopt de inspectie een bijdrage te kunnen leveren in het verbeteren van herkennen van signalen door de politie, KMar, IND en COA.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Nederland
  • Inspectie Veiligheid en Justitie
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Gemeente Utrecht Samenvatting Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in het Collegeprogramma ‘Utrecht voor elkaar’ (2006) het voornemen opgenomen in 2008 het prostitutiebeleid te evalueren met als doel het huidige ...

  SamenvattingHet college van Burgemeester en Wethouders heeft in het Collegeprogramma ‘Utrecht voor elkaar’ (2006) het voornemen opgenomen in 2008 het prostitutiebeleid te evalueren met als doel het huidige beleid zonodig te verbeteren. De afdeling Bestuursinformatie heeft, in samenwerking met Regioplan Beleidsonderzoek, het afgelopen jaar een uitgebreid evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het Utrechts prostitutiebeleid. Dit rapport doet verslag van resultaten met betrekking tot nietvergunde, illegale en gedwongen prostitutie. Een samenvattende eindrapportage geeft een overzicht van alle uitkomsten van het onderzoek en brengt deze met elkaar in verband.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Gemeente Utrecht
  • Illegale prostitutie
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Prostitutie
  • Gemeentelijke aanpak
  • Raamprostitutie
  • Nederlands
 4. Language Dutch 1 read Minister of Justice (Dutch) Rapport van het Italiaanse Ministerie van Justitie 2015: een overzicht over de geschillen van 2009-2013 betreffende artt. 600-602 van de Italiaanse wetboek van Strafrecht (codice penale)   Gemiddeld worden ...

  Rapport van het Italiaanse Ministerie van Justitie 2015: een overzicht over de geschillen van 2009-2013 betreffende artt. 600-602 van de Italiaanse wetboek van Strafrecht (codice penale) Gemiddeld worden er jaarlijks in Italie 209 geschillen aanhangig gemaakt betreffende art. 600-602 cp. 73% van deze geschillen betreffen uitbuiting (artikel 600cp), 23% bertreffen mensensmokkel (art. 601cp) en 4% mensenhandel (art. 602cp). In de jaren 2011-2013 waren er 54 uitspraken betreffende uitbuiting, 18 betreffende mensensmokkel en 2 uitspraken betreffende mensenhandel. De veroordelingen voor de drie wetsartikelen bedragen voor uitbuiting 69%, voor mensensmokkel 67% en voor mensenhandel 50%. Het slachtoffer:Het slaschtoffer is gemiddeld 25 jaar oud, in 75,2% van de gevallen vrouwelijk en merendeels van buitenlandse afkomst: in 51,6% van de gevallen uit Roemenie, 19% uit Nigeria, 8,6% uit Albanie. De uitbuiting begint zodra de slachtoffers in Italie zijn aangekomen. 84,5% van de slachtoffers komt naar Italie met de bedoeling om hier werk te vinden, slechts 5,5% komt met de bedoeling van prostitutie naar Italie en 4% van de slachtoffers wordt gedwongen naar Italie gebracht. De slachtoffers komen naar Italie omdat een kennis uit hun geboorteland er al is en/of lokt met werk, geld, andere voordelen of misleidingen (56,9% van de gevallen), in 39,8% van de gevallen met geweld en in 31,4% met bedreiging, vaak in combinatie onderling. Zodra de slachtoffers in Italie zijn aangekomen, begint de kennis met de uitbuiting. De slachtoffers komen in 26,1% van de gevallen met de auto, 21% met de bestelbus en 20,2% met de bus naar Italie.In 1/3 van de gevallen kent het slachtoffer de dader niet voordat het in Italie aankomt. In 15% van de gevallen is de dader een bekende of een familielid.3 van de 4 vrouwen die worden na hun aankomst in Italie gedwongen om zich te prostitueren, al dan niet met geweld en bedreiging. De mannelijke slachtoffers komen voor 48,3% in de slavernij terecht, in 36,2% van de gevallen gedwongen diefstal en 29,3% bedelen. 68% van de jonge meisjes belandt in de prostitutie en 46,1% van de jongens moet gaan stelen. De kinderen, maar ook volwassenen belanden uiteindelijk in een soort nomadenkampen, waar zij onder armoedige omstandigheden leven.De vrouwen uit Oost-Europa (Roemenie, Bulgarije en Albanie) worden met misleidingen naar Italie gelokt, waar zij tot prostitutie gedwongen worden. De vrouwen uit Nigeria ondergaan eerst een voodoo ritueel waarbij hen angst aangejaagd wordt en daarna gaan zij de internationale prostitutie in.Na gemiddeld 3 maanden na hun aankomst in Italie begint de uitbuiting van de slachtoffers. De uitbuiting duurt gemiddeld 14 maanden en gaat tot 10 jaar. Deze cijfers betreffen echter maar de zaken die door justitie zijn behandeld en geven een vertekend beeld van de werkelijkheid. Gemiddeld verdient een slachtoffer EUR 220,- per dag wat in 97,8% van de gevallen in handen van de dader komt. Het slachtoffer krijgt eten en een verbrlijf in dishumane omstandigheden.In 37,4% van de gevallen kan het slachtoffer zich zelf bevrijden. In 78,5% van de gevallen doet het slachtoffer vervolgens zelf aangifte, in 14,5% van de gevallen doet een kennis of familielid aangifte.Het merendeel van de procedures vindt plaats in een versneld regime (52,2%) en duurt gemiddeld 687 dagen, met de gewone procedure 1033 dagen.Alleen in 1/3 van de gevallen staat 1 dader tegenover 1 slachtoffer. Gemiddeld staan 2,8 daders tegenover 3,4 slachtoffers. BIj sommige procedures waren de daders al eerder veroordeeld, wat het beeld vertekent.  Slechts 1/4 van de slachtoffers start een civile procedure op die gericht is op compensatie. De daders:De daders zijn gemiddeld 35jaar oud, twee op de drie keer mannen en voor 87,4% van buitenlandse afkomst: 45,2%Roemeens, 14,9% Albanees en 10,1% Nigeriaans.In 66% van de gevallen hebben de daders en het slachtoffers dezelfde nationaliteit, 3 van de 5 daders zijn getrouwd en hebben kinderen.2/3 van de daders komt naar Italie met de intentie om deze criminele activiteit uit de oefenen, waarmee zij in minder dan 1 jaar beginnen.27,9% van de daders is al eerder veroordeeld, waarvan 44,1,% voor diefstal en 20,6% voor prostitutie en 14,7% voor het immigratiedelicten.65,6% van de beschuldigde wordt door de rechter veroordeeld tot ten minste een straf, waarvan 82,5% naar de gevangenis gaat en 20,8% krijgt huisarrest.Het delict van mensenhandel (art. 602cp) is in 7,4% van alle onderzochte dossiers en aan 6,1% van alle verdachten ten laste gelegd. In 92,6% van alle onderzochte dossiers en 66% van de verdachten kwam uitbuiting aan de orde, en in 38,2% van de dossiers en 27,9% van de verdachten mensensmokkel (art. 601cp).Verdachten van alle drie delicten werden in 60% van de gevallen veroordeeld.Wordt er gekeken naar de etnische herkomst van de daders dan valt op dat de Bosnische, Servische en Italiaanse daders voornamelijk van uitbuiting veroordeeld worden, Nigeriaanse daders voor mensensmokkel en Nigeriaanse en Albaneese daders voor mensenhandel.De gemidelde straf voor mensenhandel is 5,5 jaar. In 35% van de gevallen bedraagt de straf tussen de 3-5 jaar. Zijn er verzwarende omstandigheden, dan is de gemiddelde straf 9 jaar.  

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Italië
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Statistieken Italie procedure
  • Italiaans
 5. Tweede Kamer Taal Nederlands Dit document bevat het advies van de Raad voor de Rechtspraak aangaande de initiatiefwetgeving voor de strafbaarstelling van misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel. de Rechtspraak Raad voor ...

  Dit document bevat het advies van de Raad voor de Rechtspraak aangaande de initiatiefwetgeving voor de strafbaarstelling van misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Prostituant (klant)
  • Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands 1 Tweede Kamer In dit document worden de actiepunten vanuit het kabinet weergegeven als reactie op de Derde Jaarrapportage College van de Rechten van de Mens 'Mensenrechten in Nederland 2014'. Actiepunt 31 betreft d ...

  In dit document worden de actiepunten vanuit het kabinet weergegeven als reactie op de Derde Jaarrapportage College van de Rechten van de Mens 'Mensenrechten in Nederland 2014'. Actiepunt 31 betreft de strijd tegen mensenhandel: '31. Zorg ervoor dat instanties die een plicht hebben slachtoffers van uitbuiting te melden deze consequent naleven. Bevorder dat ook instanties die een dergelijke meldplicht niet hebben desondanks alle bij hen bekende mogelijke slachtoffers melden.'

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Mensenrechtelijke benadering
  • Mensenrechten
  • Nederlands
 7. Language Dutch 12 reads Municipality of Utrecht In deze beleidsregel van de gemeente Utrecht wordt de bevoegdheid beschreven omtrent het sluiten van publiek openstaande gebouwen, wanneer er sprake is van zware criminaliteit, zoals mensenhandel. De beleids ...

  In deze beleidsregel van de gemeente Utrecht wordt de bevoegdheid beschreven omtrent het sluiten van publiek openstaande gebouwen, wanneer er sprake is van zware criminaliteit, zoals mensenhandel. De beleidsregel geeft het volgende aan:'De burgemeester kan een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw behorend erf als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, of voor het publiek openstaande gebouwen en/of de daarbij behorende erven in bepaald gebied, in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid of als er naar zijn oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden voor een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten. Het doel van deze sluitingsbevoegdheid is het herstel van de openbare orde, de veiligheid of zedelijkheid door het weren en terugdringen van criminaliteit in en vanuit voor publiek openstaande gebouwen, alsmede het beëindigen van aanhoudende en ontoelaatbare overlast die niet met andere middelen afdoende kan worden bestreden.'

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Nederland
  • Gemeente Utrecht
  • Gemeentelijke handhaving
  • Criminaliteit
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands 2 Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking De huidige internationale ontwikkelingen en de staat van de mensenrechten stellen Nederland voor nieuwe uitdagingen in de man ...

  De huidige internationale ontwikkelingen en de staat van de mensenrechten stellen Nederland voor nieuwe uitdagingen in de manier waarop het mensenrechtenbeleid wordt uitgevoerd. De grote aantallen burgers die in 2014 door interne of regionale conflicten zijn geraakt en de extreme vormen van geweld waarmee dat gepaard ging, zijn overweldigend. Maar ook in vele landen zonder conflict staan mensenrechten zwaar onder druk. De ruimte voor maatschappelijk middenveld en kritische stemmen wordt ingeperkt. Mensenrechtenverdedigers en journalisten worden bedreigd, en wetgeving wordt aangenomen tegen financiering van NGO’s door buitenlandse bronnen. Dat mensenrechten, democratie en rechtsstaat onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn werd het afgelopen jaar eens te meer duidelijk.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Mensenrechtensituatie
  • Mensenrechten
  • Nederlands
 9. 13 reads Language Dutch The UK's government tackles the spread of child sexual abuse imagery online by proposing that live video streams of abuse should be punished in the same way that recorded clips already are. In this way a legal loophole is clos ...

  The UK's government tackles the spread of child sexual abuse imagery online by proposing that live video streams of abuse should be punished in the same way that recorded clips already are. In this way a legal loophole is closed. As a consequence of this new legislation, people who broadcast such material, would face up to 14 years in jail. This has been stated in the Queens speech of 2015, in which the government set out its legislative programme for the year ahead.Click here to see the BBC article.  

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Verenigd Koninkrijk
  • Internet
  • Webcam Child Sex Tourism (WCST)
  • Kinderporno(grafie)
  • Live streaming
  • Engels
 10. Language Dutch 282 reads Ministry of Social Welfare and Employment (Dutch) De huidige situatie op het domein van de Inspectie SZW is misschien het beste te duiden vanuit ontwikkelingen als flexibilisering, arbeidsmigratie en het opvangen van de gevolgen v ...

  De huidige situatie op het domein van de Inspectie SZW is misschien het beste te duiden vanuit ontwikkelingen als flexibilisering, arbeidsmigratie en het opvangen van de gevolgen van de crisis. Problemen worden complexer en indringender en de roep om toezicht neemt toe. De overheid decentraliseert verantwoordelijkheden en treedt tegelijkertijd harder op. Daarop speelt de Inspectie in met risicogericht toezicht, effectief optreden en signalering. 

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Land- en tuinbouw
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Nederlands

Pagina's