Documentsoort

Trefwoord

 • Brieven

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 40 resultaten
 1. Language Dutch 4 reads Dutch Rapporteur Human Trafficking and Sexual Violence against Children (BNRM) Uit Nieuwsbericht NRM 5-4-2017, Nationaal Rapporteur: maak mensenhandel en seksueel geweld prioriteit in regeerakkoord: De Nationaal Rapporteur heeft in ...

  Uit Nieuwsbericht NRM 5-4-2017, Nationaal Rapporteur: maak mensenhandel en seksueel geweld prioriteit in regeerakkoord:De Nationaal Rapporteur heeft in een brief aan informateur Schippers gevraagd om in de formatie en het regeerakkoord aandacht te hebben voor de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.Volgens rapporteur Corinne Dettmeijer is de politieke aandacht voor de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen geen rustig bezit. In de brief uit ze onder meer haar zorgen over de daling in het aantal gemelde slachtoffers van mensenhandel in 2016. De politiecapaciteit die bestemd was voor mensenhandel werd in dat jaar aangewend voor andere zaken, zoals de vluchtelingenstroom, de nasleep van MH 17 en terrorisme. Volgens de rapporteur is de capaciteit voor mensenhandel hard nodig, omdat zich binnen migratiestromen veel slachtoffers van mensenhandel bevinden.

  Publicaties

  • Brieven
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Signalering
  • Irreguliere migratie
  • aanwending politiecapaciteit
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Minister van Veiligheid en Justitie Op 29 november 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een brief geschreven aan de voorzitter van de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de jaarlijke monitor van de Nationaal Rappo ...

  Op 29 november 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een brief geschreven aan de voorzitter van de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de jaarlijke monitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. In de brief gaat de minister in op enkele conclusies en aanbevelingen die in het rapport worden gemaakt en reageert hij op vragen die gesteld zijn tijdens het vragenuurtje van 4 oktober 2016 naar aanleiding van de monitor.

  Publicaties

  • Brieven
  • Nederland
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Monitor mensenhandel
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • brief
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands 2 Tweede Kamer Minister Veiligheid & Justitie van der Steur: Bij deze doe ik u toekomen het Jaarverslag van de Regionale Informatie en Expertisecentra en het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (hierna: RIEC-LIEC) ov ...

  Minister Veiligheid & Justitie van der Steur:Bij deze doe ik u toekomen het Jaarverslag van de Regionale Informatie en Expertisecentra en het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (hierna: RIEC-LIEC) over 2014 en de Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2014, van het openbaar ministerie en de Nationale Politie (hierna: verantwoording OM en politie)1. Deze rapportages tezamen geven een totaalbeeld van de resultaten van de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. In deze brief bespreek ik kort per rapportage de belangrijkste resultaten en geef ik een duiding van de ontwikkelingen van de aanpak en de toekomst daarvan.'Klik hier voor het jaarverslag van de RIEC's.

  Publicaties

  • Brieven
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Opsporingsindicaties
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) De voorstellen die wij hieronder doen om te komen tot een kwaliteitsimpuls binnen het stelsel  Vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld, zijn tot stand gekomen na consultat ...

  De voorstellen die wij hieronder doen om te komen tot een kwaliteitsimpuls binnen het stelsel Vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld, zijn tot stand gekomen na consultatie van de 35 centrumgemeenten voor Vrouwenopvang en de commissie Gezondheid en Welzijn van de VNG. Uitgangspunt is dat de gezamenlijke gemeenten borgen dat het stelsel, ook landelijk gezien, goed blijft functioneren. Zo nodig zullen zij daarvoor extra maatregelen nemen, bijvoorbeeld door het maken van interregionale afspraken en het volgen van de effecten daarvan. Deze afspraken zijn er op gericht dat niemand die opvang nodig heeft tussen wal en schip valt en dat er voldoende opvangcapaciteit beschikbaar is. 

  Publicaties

  • Brieven
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Opvang
  • Opvang gedurende B8/3
  • Nederlands
 5. Language Dutch 59 reads Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Documentnr 2014D08945 bijlage. blg-302307 Datum 11 maart 2014 Betreft uw brief over inzet van tolken in de zorg PZO Postbus 93002 2509 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 ...

  Documentnr 2014D08945 bijlage.blg-302307

  Publicaties

  • Brieven
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Tolken
  • Nederlands
 6. Language Dutch 166 reads Ministry of Justice (Dutch) Aanbiedingsbrief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bij het rapport 'Vooronderzoek naar oneigenlijk gebruik Verblijfsregeling Mensenhandel'.   1 Pagina 1 van 3 > Retouradres ...

  Aanbiedingsbrief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bij het rapport 'Vooronderzoek naar oneigenlijk gebruik Verblijfsregeling Mensenhandel'. 

  Publicaties

  • Brieven
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Verblijfsrecht
  • Misbruik B8/3 (B9)
  • Nederlands
 7. Language Dutch 143 reads We write as a global network of researchers in support of Mary Honeyball’s motion for a resolution on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality (2013/2103(INI). Submission in support of Mary Honeyball& ...

  We write as a global network of researchers in support of Mary Honeyball’s motion for a resolution on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality (2013/2103(INI).

  Publicaties

  • Brieven
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Engels
 8. 66 reads Language Dutch 1 Minister en staatssecretaris hebben straks geen zeggenschap meer over gespecialiseerde zorg Zorgen over overlevingskansen gespecialiseerde (jeugd)zorg en (jeugd)ggz nemen toe De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en de tweede kame ...

  Publicaties

  • Brieven
  • Fier Fryslân
  • Behandeling (gespecialiseerde)
  • Transitie
  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • Nederlands
 9. Language Dutch 55 reads Centre against Child- and Human Trafficking In deze brief reageert het CKM op de beleidsreactie van de minister van V& J op de negende rapportage van BNRM. In het algemeen ziet het CKM geen of weinig concrete maatregelen of toe ...

  In deze brief reageert het CKM op de beleidsreactie van de minister van V& J op de negende rapportage van BNRM. In het algemeen ziet het CKM geen of weinig concrete maatregelen of toezeggingen daartoe. Dat baart zorgen. 

  Publicaties

  • Brieven
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Minderjarige
  • Registratie van minderjarigen
  • Nederlands
 10. 33 reads Language Dutch General Attorney Commission (Dutch) Advies van het College van Procureurs-Generaal inzake Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting ...

  Advies van het College van Procureurs-Generaal inzake Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335).blg-214982

  Publicaties

  • Brieven
  • College van procureurs-generaal
  • Nederlands

Pagina's