Trefwoord

Organisatie

 • 2004

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 34 resultaten
 1. 66 reads Language Dutch International Organization for Migration (IOM)- Adepoju, A. (2005) Review of Research and Data on human trafficking in sub-Saharan Africa. In: Data and research on human trafficking: a global survey, IOM.  Beschrijvend onderzoek na ...

  - Adepoju, A. (2005) Review of Research and Data on human trafficking in sub-Saharan Africa. In: Data and research on human trafficking: a global survey, IOM. Beschrijvend onderzoek naar incidentie en verschijningsvormen van mensenhandel in Sub-Saharisch Afrika.

  Publicaties

  • Artikelen
  • International Organization for Migration (IOM)
  • Engels
 2. Language Dutch 46 reads Pharos Dit is een verkorte versie van Uit lijfsbehoud. Lichaamsgericht werken met vluchtelingen in de GGZ (2005) en bestaat uit een korte theoretische inleiding en een weergave van alle oefeningen uit het boek. De complete publicat ...

  Dit is een verkorte versie van Uit lijfsbehoud. Lichaamsgericht werken met vluchtelingen in de GGZ (2005) en bestaat uit een korte theoretische inleiding en een weergave van alle oefeningen uit het boek. De complete publicatie (130 pp) met een uitvoerige uitleg over de lichamelijke klachten bij vluchtelingen en een overzicht van lichaamsgerichte behandelmethoden, is tegen een gereduceerd tarief van € 10 te bestellen.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Pharos
  • Zorg
  • Nederlands
 3. Language Dutch 33 reads UNICEF This report "looks at information from 53 African countries and provides an analysis of the patterns, root causes, and existing national and regional policy responses and effective practices" of human trafficking. ...

  This report "looks at information from 53 African countries and provides an analysis of the patterns, root causes, and existing national and regional policy responses and effective practices" of human trafficking.

  Publicaties

  • Rapporten
  • UNICEF
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderhandel
  • Engels
 4. Language Dutch 18 reads World Vision This report focuses on the definition of key words associated with child trafficking and aims to "highlight the confusion around" terms used in discussion of child abuse and exploitation. The authors argue th ...

  This report focuses on the definition of key words associated with child trafficking and aims to "highlight the confusion around" terms used in discussion of child abuse and exploitation. The authors argue that “…analysis becomes almost impossible if different countries utilise different definitions for the same terms. Legislation can reflect large loopholes and protection gaps, while responses can suffer from a misunderstanding about prevalence, practice and perception.” The 14 terms discussed in this publication were selected by the subgroup as the "most commonly used and often misunderstood". The confusion surrounding these terms is believed by the authors "to be indicative of a much wider problem".

  Publicaties

  • Rapporten
  • World Vision
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Arbeidsuitbuiting
  • Kinderhandel
  • Kindersekstoerisme
  • Seksueel misbruik
  • Seksuele uitbuiting
  • Engels
 5. 38 reads Programa de Derechos Humanos de las Mujeres del CMP Flora Tristán Language Dutch Esto es un informe sobre la trata de mujeres y ninos en ocho ciudades en Peru. La informe es un investigacion del problema de trata y trafico y analisis de las victi ...

  Esto es un informe sobre la trata de mujeres y ninos en ocho ciudades en Peru. La informe es un investigacion del problema de trata y trafico y analisis de las victimas en la pais. Juntos con estadisticas sobre el problema, tiene testimonios de victimas y recomendaciones para la pais. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Peru
  • Programa de Derechos Humanos de las Mujeres del CMP Flora Tristán
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Mensenhandel
  • Kinderhandel
  • Spaans
 6. 01 jan 2005

  Language Dutch 16 reads One of them wanted to earn money so she could treat her parents like a king and queen. Two of them were enticed by the promise of a good education. Another one wanted to buy medicine for his sick son. None of them ever dreamed they ...

  One of them wanted to earn money so she could treat her parents like a king and queen. Two of them were enticed by the promise of a good education. Another one wanted to buy medicine for his sick son. None of them ever dreamed they would become slaves in the United States. But that is what happened.By: freetheslaves.net

  Media

  • Film
  • Engels
 7. Language Dutch 73 reads (JV 2005/119, m.nt. Van Blokland) Appellante is het niet eens met de overweging dat de bewijslast voor de mate van bescherming tegen het risico van represailles die de autoriteiten van Slowakije bereid en in staat zijn te bieden, b ...

  (JV 2005/119, m.nt. Van Blokland) Appellante is het niet eens met de overweging dat de bewijslast voor de mate van bescherming tegen het risico van represailles die de autoriteiten van Slowakije bereid en in staat zijn te bieden, bij appellante ligt. Zij wijst erop dat gezien de brief van de minister op haar slechts een inspanningsverplichting rust om een terugkeerrisico aan te tonen.De Afdeling oordeelt dat het in beginsel aan appellante is om de feiten en omstandigheden aannemelijk te maken waaruit verwacht kan worden dat haar geen bescherming door de Slowaakse autoriteiten geboden zal worden en ook in de brief van de minister staat dat voorop. De bewijslast om aannemelijk te maken dat zij het risico van represailles loopt en dat de autoriteiten van Slowakije niet bereid en in staat zijn bescherming te bieden, ligt, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, bij appelante.Met betrekking tot de tweede grief overweegt de Afdeling dat de rechtbank niet ten onrechte marginaal heeft getoetst aangezien de minister bij de hantering van de maatstaf gegeven in Paragraaf B9/4.6 van de Vc2000, op verschillende onderdelen, waaronder de inschatting van een bepaald risico en de mate van bescherming daartegen, nog beoordelingsvrijheid heeft. Hoger beroep vreemdeling kennelijk ongegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Voortgezet verblijf
  • Bewijslast
  • Toetsing
  • Nederlands
 8. Language Dutch 83 reads Court of Zeeland-West-Brabant De rechtbank acht eiseres niet verwijtbaar ongedocumenteerd, ten eerste omdat uit het ambtsbericht van juni 2003 volgt dat een groot deel van de Congolese bevolking geen identiteitspapieren bezit, en v ...

  De rechtbank acht eiseres niet verwijtbaar ongedocumenteerd, ten eerste omdat uit het ambtsbericht van juni 2003 volgt dat een groot deel van de Congolese bevolking geen identiteitspapieren bezit, en verder omdat de verklaring van eiseres dat zij slachtoffer is van vrouwenhandel, en evenmin de jeugdige leeftijd zijn meegewogen.Omtrent de (on)geloofwaardigheid van de herkomst wordt geoordeeld dat het voor de rechtbank niet mogelijk is de door verweerder gestelde onjuistheden te toetsen omdat verweerder geen kaartmateriaal heeft overgelegd. De rechtbank wijst er voorts op dat reeds in de reacties op het eerste gehoor is aangegeven dat eiseres zich niet op haar gemak voelt bij een mannelijke tolk, en dat eiseres in het nader gehoor nadrukkelijk heeft gevraagd om een vrouwelijke tolk, en heeft aangegeven in de war te zijn.In het bestreden besluit is slechts ingegaan op de omstandigheid dat toch een mannelijke tolk aanwezig was bij het nader gehoor. Het standpunt van verweerder dat het niet onzorgvuldig is dat eiseres is gehoord met behulp van een mannelijke tolk, nu reeds voor aanvang van het gehoor duidelijk was dat eiseres haar woonomgeving en leeftijd niet aannemelijk had gemaakt, acht de rechtbank onvoldoende. Immers het vermogen van eiseres om te verklaren werd hierdoor mogelijk beïnvloed, hetgeen van essentieel belang kan zijn om de eventueel vooraf gerezen twijfel aan de geloofwaardigheid van de verklaringen van eiseres weg te nemen. Beroep gegrond. N.B. Uitspraak in hoger beroep vernietigd: ABRvS, 15 april 2005, nr. 200410352/1.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • DR Congo
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  • Asielprocedure
  • Ongedocumenteerden
  • Nederlands
 9. Language Dutch 52 reads La Strada International- Commandeur, X. & Kootstra, T. (2004) If our skirt is torn, do not show anybody else but try to sew it up. Save return and social inclusion of victims of traffic in human beings. An inventory of neglecte ...

  - Commandeur, X. & Kootstra, T. (2004) If our skirt is torn, do not show anybody else but try to sew it up. Save return and social inclusion of victims of traffic in human beings. An inventory of neglected aspects in ten European and Asian countries.Onderzoek naar factoren die voor een veilige terugkeer van slachtoffers van mensenhandel van belang zijn.

  Publicaties

  • Rapporten
  • La Strada International
  • Terugkeer
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Terugkeer
  • Kinderhandel
  • Engels
 10. 55 reads Arnhem Court of Justice Language Dutch Verdachte stuurde zijn eigen minderjarige kinderen, soms samen met de kinderen van andere Roma-families, vaak naar het buitenland om daar gedurende een bepaalde periode zoveel mogelijk in te breken. De inbra ...

  Verdachte stuurde zijn eigen minderjarige kinderen, soms samen met de kinderen van andere Roma-families, vaak naar het buitenland om daar gedurende een bepaalde periode zoveel mogelijk in te breken. De inbraken gebeurde op zeer professionele wijze. Ook werden de kinderen in Nederland op inbrekerspad gestuurd. Verdachte en zijn vrouw hadden een initiërende rol in inbraken die door heel Europa door gezins- of familieleden werden gepleegd. De kinderen werden vaak door verdachte en zijn vrouw in België op inbrekerspad gestuurd, omdat de kinderen in België eerder in vrijheid zouden worden gesteld. ''Voor deze professionele, internationaal opererende en bedrijfsmatig werkende criminele organisatie, waarbij zelfs kinderen werden ingezet om strafbare feiten te plegen, is verdachte in hoge mate medeverantwoordelijk geweest.''Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaren.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem
  • Criminele uitbuiting
  • Inbraak
  • Minderjarige
  • Roma
  • Criminele organisatie
  • Nederlands

Pagina's