Trefwoord

 • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 24 resultaten
 1. 2 reads Save the Children the International Rescue Committee Language Dutch Uit Persbericht Save the Children 03-04-2017: 1300 kinderen op de vlucht lopen extreme risico’s op Balkan Zo’n 1.300 alleenreizende minderjarige vluchtelingen en migranten lopen e ...

  Uit Persbericht Save the Children 03-04-2017: 1300 kinderen op de vlucht lopen extreme risico’s op BalkanZo’n 1.300 alleenreizende minderjarige vluchtelingen en migranten lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van uitbuiting, geweld en mensenhandel door het strenge grensbeleid en de gebrekkige bescherming op de Balkan. Dat stellen twaalf ngo’s, waaronder Save the Children en Stichting Vluchteling/IRC, in het rapport ‘Uit het Zicht, Uitgebuit en Alleen’ dat vandaag verschijnt. Een aantal landen slaagt er niet in om deze enorm kwetsbare kinderen, van wie sommigen niet ouder zijn dan negen, te identificeren en goed op te vangen. Ze zijn op de vlucht voor oorlog of armoede en reisden duizenden kilometers zonder ouders of voogd. Vaak zijn ze onzichtbaar voor de autoriteiten en als ze wel bekend zijn, worden ze vaak opgevangen onder volstrekt ontoereikende omstandigheden, of zelfs opgesloten. Dat zorgt voor wanhoop en het duwt kinderen in de armen van smokkelaars en mensenhandelaren.  

  Publicaties

  • Rapporten
  • International
  • the International Rescue Committee
  • Save the Children
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Kinderhandel
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Engels
 2. Taal Nederlands Tweede Kamer Bij brief van 7 maart jl. met een reactie op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie over de beschermde opvang (BO), heeft de staatssecretaris toegezegd om de Tweede Kamer te i ...

  Bij brief van 7 maart jl. met een reactie op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie over de beschermde opvang (BO), heeft de staatssecretaris toegezegd om de Tweede Kamer te informeren over hoe de verbetermaatregelen uit het verbeterplan van het COA worden toegepast en geborgd. In het verbeterplan heeft het COA de acties beschreven die door het COA en de betrokken partners worden ingezet op de twaalf gebieden die door de Inspecties als onvol-doende zijn beoordeeld. De Inspecties hebben geconstateerd dat de verbeterplannen voldoende volledig, realistisch en ambitieus aansluiten op de nodige verbetermaatregelen. In de brief wordt per thema een overzicht van de getroffen verbetermaatregelen gegeven.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Minderjarigen
  • Gespecialiseerde opvang
  • Gespecialiseerde opvang
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Antwoord van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvang ...

  Antwoord van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen 2 mei 2016) op het bericht dat afgelopen maanden 60 kindbruiden Nederland zijn binnengekomen.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Kindbruid
  • Kwetsbare mindejarigen
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Kwetsbare minderheidsgroep
  • Minderjarige
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Jongeren zijn kwetsbaar. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn zo mogelijk nog kwetsbaarder. Het is de verantwoordelijkheid van de ...

  Jongeren zijn kwetsbaar. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn zo mogelijk nog kwetsbaarder. Het is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid om deze jongeren te beschermen en te begeleiden zolang zij in Nederland (mogen) verblijven. De specifieke kwetsbaarheid van de jongeren vraagt om opvang in een veilige en aandachtvolle omgeving. Ook in de huidige veranderende context van toestroom van vluchtelingen, waarin veel gevraagd wordt van organisaties die verantwoordelijk zijn voor de opvang van (minderjarige) vreemdelingen. Jongeren bij wie het vermoeden bestaat dat zij slachtoffer zijn of kunnen worden van mensenhandel, worden in de beschermde opvang geplaatst. De beschermde opvang wordt uitgevoerd door Jade, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).De inspecties Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie presenteren in dit rapport de resultaten van hun onderzoek naar de kwaliteit van de beschermde opvang. Deze opvangvorm onderscheidt zich van andere opvangvormen doordat aan jongeren (ongevraagd) bescherming wordt geboden, een bescherming die van invloed is op hun (bewegings-)vrijheid en zelfbeschikking. Dit verlangt een zorgvuldige manier van werken. De inspecties beogen met dit rapport een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de bescherming en de begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de beschermde opvang. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Opvang
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Rechtspositie
  • Nederlands
 5. Language Dutch 63 reads Ministry of Justice (Dutch) Reactie staatsecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitite) op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg over de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstande minderjarige vreemdelingen. Bijlage: Aanb ...

  Reactie staatsecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitite) op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg over de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstande minderjarige vreemdelingen.Bijlage: Aanbiedingsbrief van het door Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Jusitite opgestelde rapport over de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstande minderjarige vreemdelingen. 

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Mensenhandel
  • Opvang
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands 4 Staatssecretaris V&J Vragen van de leden Rebel en Kuiken (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de ruim 3.300 alleenstaande kinderen die de afgelopen maanden de Middellandse Zee overstaken ...

  Vragen van de leden Rebel en Kuiken (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de ruim 3.300 alleenstaande kinderen die de afgelopen maanden de Middellandse Zee overstaken (ingezonden 12 juni 2015).Antwoord van Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 2 juli 2015).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris V&J
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Minderjarige
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 7. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Taal Nederlands Er moet een specifieke verblijfsregeling komen voor alleenstaande minderjarige slachtoffers van mensenhandel, waarin het belang van het kind centraal staat. ...

  Er moet een specifieke verblijfsregeling komen voor alleenstaande minderjarige slachtoffers van mensenhandel, waarin het belang van het kind centraal staat. Dat adviseert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen op basis van onderzoek naar de bescherming van deze groep slachtoffers. De verblijfsregeling is onderdeel van een bredere aanbeveling tot een beschermingssysteem voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel, waarin naast de bescherming van slachtoffers aandacht is voor de opsporing en vervolging van mensenhandelaren. De Nationaal Rapporteur doet deze aanbeveling in het rapport “Mensenhandel. Naar een kindgericht beschermingssysteem voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen”.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Vluchtelingen
  • Adequate opvang
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  • Kinderhandel
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 8. Language Dutch 74 reads Ministry of Justice (Dutch) In het Algemeen Overleg Asiel en Vreemdelingenzaken van 30 oktober 2013 (Kamerstuk 19 637, nr. 1758), heb ik toegezegd uw Kamer schriftelijk te informeren over de gevolgen van het arrest van het Hof van ...

  In het Algemeen Overleg Asiel en Vreemdelingenzaken van 30 oktober 2013 (Kamerstuk 19 637, nr. 1758), heb ik toegezegd uw Kamer schriftelijk te informeren over de gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 juni 2013 in de zaak C-648/11. In dit arrest beantwoordt het Hof de vraag of een alleenstaande minderjarige vreemdeling op grond van artikel 6, tweede alinea, van de EU-Dublinverordening (nr. 343/2003) kan worden overgedragen aan een lidstaat waar hij eerder asiel heeft aangevraagd. Het Hof beantwoordt deze vraag negatief: bij ontstentenis van gezinsleden, is de lidstaat waarin de minderjarige zich bevindt verantwoordelijk voor de behandeling van het aldaar ingediende asielverzoek. Het is in het belang van het kind om de procedure niet onnodig te rekken, en de minderjarige zo spoedig mogelijk toegang tot de asielprocedure te verlenen.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Minderjarige
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 9. Language Dutch 46 reads Defence for Children Een onderzoeksrapport van Defence for Children, uitgevoerd voor het Europese GATE-project over de risico's voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat veel kind ...

  Een onderzoeksrapport van Defence for Children, uitgevoerd voor het Europese GATE-project over de risico's voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat veel kinderen verdwijnen uit de grootschalige opvanglocaties, dat kinderen er ongelukkig zijn en dat de locaties onveilig zijn. Defence for Children pleit voor opvang van kinderen in pleeggezinnen of kleine opvangvormen.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Defence for Children
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Opvang
  • Voogdij
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 10. Language Dutch 42 reads European Commission Dit werkdocument hoort bij het rapport van de Europse Commissie. Het geeft een beschrijving van de acties uitgevoerd op EU- en nationaal niveau met het oog op de uitvoering van het Actieplan 'niet-begeleide ...

  Dit werkdocument hoort bij het rapport van de Europse Commissie. Het geeft een beschrijving van de acties uitgevoerd op EU- en nationaal niveau met het oog op de uitvoering van het Actieplan 'niet-begeleide minderjarigen' en de conclusies van de Raad over niet-begeleide minderjarigen tussen mei 2010 en juni 2012.

  Wetgeving

  • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie
  • Europese Commissie
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Minderjarige
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Engels

Pagina's