• Raad van State
 • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
 1. Language Dutch 40 reads States Council (Dutch) De Raad van State overweegt: 'In de grieven, in hun onderlinge samenhang gelezen, klaagt het COa dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat er aanleiding bestaat voor twijfel aan het standpunt van ...

  De Raad van State overweegt:'In de grieven, in hun onderlinge samenhang gelezen, klaagt het COa dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat er aanleiding bestaat voor twijfel aan het standpunt van het COa dat de vreemdeling in de periode van belang rechtmatig verblijf had ingevolge artikel 8, aanhef en onder e, van de V w 2000, en het COa ten onrechte geen nader onderzoek heeft verricht naar de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling. Daartoe betoogt het COa dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de aanvragen zijn afgewezen omdat de vreemdeling in de periode van belang geen rechtmatig verblijf had krachtens artikel 8, aanhef en onder f, h of k, van de Vw 2000, en zij geen aanspraak maakt op verstrekkingen krachtens artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Rvb. In het licht hiervan bestaat volgens het COa voor nader onderzoek naar het al dan niet rechtmatig verblijf van de vreemdeling ingevolge artikel 8, aanhef en onder e, van de Vw 2000, geen aanleiding. 2.1. De rechtbank heeft vastgesteld en in hoger beroep is onbestreden dat niet in geschil is dat de vreemdeling ten tijde van belang langer dan drie maanden in Nederland verblijft. Reeds hierom ontleent de vreemdeling aan artikel 2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Rvb, geen aanspraak op verstrekkingen. Gelet hierop heeft de rechtbank ten onrechte overwogen dat het COa nader onderzoek dient te verrichten naar het al dan niet rechtmatig verblijf van de vreemdeling ingevolge artikel 8, aanhef en onder e, van de Vw 2000.'

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Raad van State
  • Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb)
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  • Nederlands
 2. Language Dutch 81 reads States Council (Dutch) Het verzoek van appellante tot verlening van Rvb-verstrekkingen over de maand december 2005 is door het COA op 10 maart 2006 afgewezen. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard (AWB 06/16997). In hog ...

  Het verzoek van appellante tot verlening van Rvb-verstrekkingen over de maand december 2005 is door het COA op 10 maart 2006 afgewezen. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard (AWB 06/16997).In hoger beroep klaagt appellante dat het COA de datum beëindiging van de haar toegekende Rvb-verstrekkingen, zijnde 8 december 2005, heeft kunnen baseren op informatie van de IND. Uit deze informatie bleek dat appellante korte tijd (van 8-15 december 2005) rechtmatig verblijf in NL heeft gehad op grond van een vbt-regulier B9 (mensenhandel). Het besluit hiertoe is door de IND op 16 januari 2006, na de periode waarop de aanvraag Rvb betrekking heeft, genomen. De afdeling oordeelt dat het COA terecht rekening heeft gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden op het moment van de besluitvorming. Het hoger beroep is ongegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Raad van State
  • B8/3
  • Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb)
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  • Nederlands