Vrouwenrechten in Nederland: Dutch CEDAW Network Report

Publicatiedatum

10 jan 2019

Het Shadow report is samengesteld in opdracht van het Nederlandse CEDAW netwerk, door een team bestaande uit een aantal NGO’s en onafhankelijke vrouwenexperts in Nederland. Medio november 2018, leerde het Nederlandse CEDAW netwerk via de website van CEDAW/OHCHR dat het vervolgverslag was ingediend door de Nederlandse overheid. Als reactie daarop startte het netwerk een consultatieproces met NGO’s en maatschappelijke organisaties.

Op 27 november 2018 belegde het een vergadering om het vervolgverslag van de regering te bespreken. Andere experts van NGO's, maatschappelijke organisaties en deskundige instellingen zoals Movisie - kennis en aanpak van sociale kwesties, leenden hun expertise ook via schriftelijke opmerkingen. Het Shadow Report werd goedgekeurd door 53 organisaties die werkzaam zijn in het Nederlandse deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Uit het rapport zijn verschillende aanbevelingen gekomen:

  • Aanbeveling 22 (b): wijzig de Mediawet in overeenstemming met artikelen 2 (f) en 5 (a) van de Conventie, om stereotypering van gender-rollen als discriminatie te beschouwen. De aanbeveling van de commissie is niet geïmplementeerd.

  • Aanbeveling 22 (c): intensiveer de betrokkenheid van relevante actoren en toegewezen middelen om effectieve bewustmakingscampagnes te financieren, voor positieve en niet stereotyperende afbeeldingen van vrouwen in de media te promoten en onderzoek uit te voeren naar de mogelijke impact van seksistische representaties van vrouwen en meisjes in de media en de mate waarin het gender gerelateerd geweld tegen vrouwen verergerd. Deze aanbeveling is gedeeltelijk geïmplementeerd.

  • Aanbeveling 24 (c): verzamel systematisch gegevens over alle vormen van geweld tegen vrouwen, onderverdeeld in leeftijd, de relatie tussen de dader en het slachtoffer, over de beschermingsmaatregelen, vervolgingen en sancties tegen de dader, met name in Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze aanbeveling is gedeeltelijk geïmplementeerd.

  • Aanbeveling 36 (d): intensiveer de inzet om gemelde gevallen van zwangerschapsgerelateerde discriminatie, waaronder seksuele intimidatie, te onderzoeken, vervolgen en bestraffen. De NGO’s concluderen dat deze aanbeveling gedeeltelijk is geïmplementeerd.

Het complete rapport van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag/ Dutch CEDAW netwerk is in de bijlage te lezen.