Programma Samen tegen mensenhandel

Publicatiedatum

14 nov 2018

Vandaag is het programma Samen tegen mensenhandel verstuurd naar de Tweede Kamer dat door de Ministerraad afgelopen vrijdag is vastgesteld op voordracht van staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid). In dit integrale programma-aanpak van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting wordt er gestreefd naar een stevig impuls aan de bestrijding van mensenhandel, zo wordt er onder andere in het regeerakkoord 2 miljoen euro geinvesteerd in de opvang van slachtoffers. De naam van het programma, Samen tegen mensenhandel, komt voort uit het idee dat alleen met een gezamelijke aanpak mensenhandel bestreden kan worden. Daarnaast is een integrale benadering van de prolematiek van belang.

In de bijlage is het programma te vinden.