Onderzoek naar kwaliteit jeugdhulp loverboyslachtoffers

Publicatiedatum

08 aug 2017

Van juni tot november 2017 gaat de Inspectie Jeugdzorg onderzoek doen naar zorgaanbieders die hulp bieden aan meisjesslachtoffers van loverboys en mensenhandel. 'Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp', aldus de inspectie.

Het aantal jonge slachtoffers van mensenhandel neemt al jaren toe. Naar aanleiding van het Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd van 2014: ‘Hun verleden is niet hun toekomst’ van de Commissie Azough, waaruit bleek dat er nog geen integrale aanpak voor slachtoffers was, heeft demissionair staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid opdracht gegeven voor dit onderzoek. De onderzoekers kijken onder meer of jeugdwelzijnswerkers zich aan de regels houden bij de opvang van slachtoffers, de waarborging van veiligheid en naar de kwaliteit van de woonomgeving

Het CKM is erg benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek. Want het zijn de zorgaanbieders die voor slachtoffers het verschil kunnen maken tussen een leven in vrijheid of in dwang.

Het eindrapport van het onderzoek wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar gepubliceerd.

zie ook:

Inspectie Jeugdzorg: Inspectie start toezicht naar opvang slachtoffers van loverboys/mensenhandel

Nationale Zorggids: Inspectie onderzoekt opvang slachtoffers van loverboys/mensenhandel

Gemeente.nu: Onderzoek naar jeugdhulp slachtoffers loverboys

Nederlands Jeugdinstituut: Onderzoek naar hulp loverboy-slachtoffers