Meer dan 40 miljoen slachtoffers van mensenhandel

Publicatiedatum

28 nov 2017

De Global Estimates of Modern Slavery 2017 is gepubliceerd in relatie tot de Sustainable Development Goals (SDG's) die pleiten voor effectieve maatregelen om mensenhandel te voorkomen. Het rapport is geschreven door de International Labour Organization (ILO) en de Walk Free Foundation in samenwerking met de International Organization for Migration (IOM).

 

In dit rapport staan twee aspecten centraal: arbeidsuitbuiting en gedwongen huwelijken. Arbeidsuitbuiting omvat in dit geval arbeidsuitbuiting in de particuliere sector, seksuele uitbuiting van meerderjarigen, de commerciële uitbuiting van kinderen en arbeidsuitbuiting vanuit de staat. Geschat wordt dat er in 2016 wereldwijd 40.3 miljoen slachtoffers zijn van mensenhandel of huwelijkdwang. Hiervan waren 24.9 miljoen mensen slachtoffer van arbeidsuitbuiting. 15.4 Miljoen mensen zijn in 2016 slachtoffer geworden van huwelijksdwang. Vrouwen en kinderen vormen de grootste groep slachtoffers en vormen samen 71 procent van het totaal. Binnen de commerciële seksindustrie was 99 procent van de slachtoffers vrouw of kind. Daarnaast is 1 op de 4 slachtoffers van mensenhandel minderjarig.

 

Vanwege het feit dat mensenhandel een wereldwijd probleem is, is het niet mogelijk om tot een eenduidige oplossing te komen. Maatregelen moeten dan ook worden afgestemd naar de omgeving waarin het fenomeen plaatsvindt. Toch worden er ook een aantal overkoepelende aanbevelingen gedaan in dit rapport. Potentiële slachtoffers van mensenhandel moeten beter beschermd worden waardoor zij minder kwetsbaar zullen zijn. Het uitbreiden van arbeidsrechten zou hier een bijdrage aan kunnen leveren, omdat dit de uitbuiting van werknemers tegen zou moeten gaan. Daarnaast moet er meer geïnvesteerd worden in de verbetering van migratiebeleid, om zo een deel van de mensenhandel tegen te gaan en slachtoffers te beschermen. Ook moet er rekening gehouden worden met de kwetsbaarheid van vrouwen als meerderheidsgroep van de slachtoffers van mensenhandel. Naast dat er onderzoek gedaan moet worden naar debt bondage moet de identificatie van slachtoffers verbeterd worden. Tot slot is het van belang dat er op mondiaal niveau samengewerkt wordt in de strijd tegen mensenhandel en er op nationaal niveau meer onderzoek gedaan wordt naar het fenomeen om op deze manier een bijdrage te leveren aan het beleid.

 

 

 

 

 

Link naar het volledige rapport:

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_574717/lang--en/index.htm