Dadermonitor Mensenhandel 2013-2017

Publicatiedatum

02 mei 2019

Vandaag, 2 mei 2019, heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel de Dadermonitor Mensenhandel 2013-2017 gepubliceerd. Het rapport behandelt de prevalentie, opsporing, vervolging en persoonskenmerken van daders van mensenhandel. Uit het rapport blijkt onder andere dat arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting vaak onbestraft blijven en dat er nog weinig kennis is over de aanpak van daders van mensenhandel. Zo is er bijvoorbeeld nog geen zicht op hoeveel daders recidiveren en welke signalen leiden tot een opsporingsonderzoek.

Uit de Dadermonitor blijkt ook dat het nog niet duidelijk is hoeveel daders er in totaal zijn. Een gemis volgens de Nationaal Rapporteur, aangezien het verschil tussen het daadwerkelijke aantal daders en het aantal daders dat in beeld komt een belangrijk gegeven is om de effectiviteit van de huidige (strafrechtelijke) aanpak van mensenhandel meetbaar te maken.

Volgens het rapport worden er jaarlijks ongeveer 200 opsporingsonderzoeken naar mensenhandel gestart. Echter, het aantal personen dat betrokken is bij opsporingsonderzoeken –zoals verdachten, slachtoffers en getuigen- daalde tussen 2013 en 2017. Dit zou er volgens de Nationaal Rapporteur op kunnen wijzen dat de onderzoeken recentelijk smaller georiënteerd zijn of dat de opsporing zich recentelijk richt op mensenhandelsituaties die minder grootschalig of complex zijn. Het totaal aantal zaken tegen daders bij het OM is tussen 2013 en 2017 ook gedaald, door verminderde capaciteit en prioriteit voor de opsporing en vervolging van mensenhandel.

Het onderzoek naar persoonskenmerken wees uit dat ongeveer één op de zes daders van mensenhandel vrouw is. De gemiddelde leeftijd van de daders ligt rond de 30 jaar, maar ongeveer een kwart van de daders blijkt adolescent te zijn ten tijde van het plegen.

De Nationaal Rapporteur heeft een aantal aanbevelingen gedaan naar aanleiding van de bevindingen die in de Dadermonitor naar voren komen.  Zo zou er meer inzicht in de omvang van (herhaald) daderschap moeten komen en zou de opsporings- en vervolgingsinspanningen ten aanzien van uitbuiting buiten de seksindustrie moeten worden vergroot.