Bijeenkomst in het Vaticaan over de bestrijding van Mensenhandel

Publicatiedatum

24 okt 2016

De Santa Marta Groep, bestaande uit afgevaardigden van internationale wetshandhavingsinstanties, bisschoppen van over de hele wereld en vertegenwoordigers van nationale maatschappelijke en overheidsorganisaties, komt deze week samen in het Vaticaan.

De Santa Marta Groep komt voort uit een uniek partnerschap tussen de Bisschopsconferentie van Engeland & Wales en de mensenhandeleenheid van de Metropolitan police in Londen. In 2014 kwam de Santa Marta Groep voor het  eerst bijeen en verklaarde zich te wijden aan de uitroeiing van mensenhandel, in de woorden van Paus Fransiscus: "human trafficking is an open wound on the body of contemporary society, a scourge upon the body of Christ. It is a crime against humanity." Deze week zal de groep aan de paus berichten welke voortgang er is gemaakt sinds het tekenen van de verklaring.

De samenwerking is bedoeld om vertrouwensrelalaties te creeren tussen professionals werkzaam met slachtoffers van mensenhandel en de Kerk. Omdat mensenhandel vaak een internationaal delict is, behoeft het ook een internationale aanpak. De verschillende partijen kunnen elkaar ondersteunen en bevorderen. De Santa Marta Groep heeft inmiddels deelnemers uit meer dan 30 landen.

Santa Marta Group steps up fight against human trafficking

Santa Marta Group - Preventing human trafficking and modern day slavery