Filters

Keyword

 • Care
 • Publications

Pages

Results 21 - 30 of 65
 1. 2 keer gelezen Taal Engels Abstract: 'Assessment for mental disorders should be part of re-integration follow-up care for women survivors of human trafficking. Mental disorders at that time, most commonly PTSD and depression, are likely to be influen ...

  Abstract:'Assessment for mental disorders should be part of re-integration follow-up care for women survivors of human trafficking. Mental disorders at that time, most commonly PTSD and depression, are likely to be influenced by a range of predisposing, precipitating and maintaining factors. Care plans for survivors of trafficking must be based on individual needs, and must apply clinical guidelines for the treatment of PTSD and of depression. Evidence is needed on the effectiveness of therapy for PTSD in survivors of human trafficking.'

  Publications

  • Reports
  • United States of America
  • Trauma
  • Trauma
  • Human trafficking / trafficking in persons
  • Sexual violence
  • Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)
  • English
 2. Taal Nederlands 93 keer gelezen Movisie Artikel van Movisie naar aanleiding van het boek 'Wie zijn de meiden van Asja?' van Fier Fryslân. Is categorale hulpverlening beter voor slachtoffers van loverboys? ARTIKEL, 25 JULI 2013 Onlangs heeft Fier ...

  Artikel van Movisie naar aanleiding van het boek 'Wie zijn de meiden van Asja?' van Fier Fryslân.

  Publications

  • Articles
  • Movisie
  • Treatment (Specialized)
  • Categorical shelter for victims of human trafficking (in the Netherlands)
  • Loverboy
  • Dutch
 3. Taal Nederlands 62 keer gelezen Movisie Onderzoek van Movisie vanuit het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Dit rapport draagt bij aan beter zicht op de omvang en de aard van deze problematiek in de jeugdzorg. Daarnaast doen de onderzoekers de aanb ...

  Onderzoek van Movisie vanuit het Ministerie van Veiligheid & Justitie.Dit rapport draagt bij aan beter zicht op de omvang en de aard van deze problematiek in de jeugdzorg. Daarnaast doen de onderzoekers de aanbeveling dat registratie van loverboyproblematiek door de Raad voor de Kinderbescherming mogelijk is door een relatief kleine aanpassing van hun ICT-systeem.

  Publications

  • Reports
  • Movisie
  • Care
  • Loverboy
  • Loverboy related problems
  • Government-wide approach loverboys
  • Dutch
 4. Language Dutch 4 Professionals die te maken krijgen met (een vermoeden van) meisjesbesnijdenis, moeten vervolgens ook de informatie hebben hoe adequaat te handelen. Pharos heeft in samenwerking met FSAN, AMK, Bureau Jeugdzorg, Politie en Justitie e ...

  Professionals die te maken krijgen met (een vermoeden van) meisjesbesnijdenis, moeten vervolgens ook de informatie hebben hoe adequaat te handelen. Pharos heeft in samenwerking met FSAN, AMK, Bureau Jeugdzorg, Politie en Justitie en de Raad voor Kinderbescherming een ‘Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking (vgv) bij minderjarigen voor AMK' ontwikkeld.Het protocol geeft zicht op hoe te handelen vanaf het moment van melding of een adviesvraag bij het AMK. En ook over wie de professionals daarbij op welke moment kunnen inschakelen. Bovendien bevat het handelingsprotocol informatie over doorverwijzing naar de volgende schakels in de keten zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en OM. 

  Publications

  • Working documents/instructions
  • Care
  • Female genital mutulation (FGM)
  • Circumcision
  • Dutch
 5. Taal Nederlands 63 keer gelezen Van Dijke & Terpstra Onder leiding van prof.dr. F. Lamers-Winkelman is een dossieronderzoek uitgevoerd bij Asja. Asja is de enige gespecialiseerde opvang- en behandelsetting in Nederland voor meiden in de leeftijd van 1 ...

  Onder leiding van prof.dr. F. Lamers-Winkelman is een dossieronderzoek uitgevoerd bij Asja. Asja is de enige gespecialiseerde opvang- en behandelsetting in Nederland voor meiden in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar die via loverboyconstructies in de prostitutie zijn beland of dreigen te belanden. Het zorgprogramma Asja is erkend door de erkenningscommissie interventies.Lees hier het gehele artikel "Daar ben ik dat hoertje*, hier ben ik gewoon mezelf' dat verscheen in: PIP, februari 2013. *Wij begrijpen dat het gebruik van deze benaming gevoelig ligt. Het is echter juist deze benaming waaruit de stigmatisering blijkt die wij willen voorkomen door in gespecialiseerde opvang te voorzien. 

  Publications

  • Articles
  • Van Dijke & Terpstra
  • Care
  • Dutch
 6. Language Dutch 9 Anke van Dijke Linda Terpstra Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugdprostitutieis het eerste grootschalige wetenschappelijke onderzoek naar honderd meisjes die slachtoffer werden van een loverboy. Uit het onderzoek blij ...

  Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugdprostitutieis het eerste grootschalige wetenschappelijke onderzoek naar honderd meisjes die slachtoffer werden van een loverboy. Uit het onderzoek blijkt dat zij specifi eke hulpbehoeften hebben en baat hebben bij behandeling in gespecialiseerde voorzieningen.

  Publications

  • Articles
  • Anke van Dijke
  • Linda Terpstra
  • Minors / Child Trafficking
  • Specialized care
  • Healthcare services
  • Loverboy related problems
  • Dutch
 7. Language Dutch 6 Fier Fryslân Deze brief is een reactie op de brief die staatssecretaris van Rijn op 18 december 2012 aan de Tweede Kamer stuurde over de opvang en behandeling van specifieke groepen. Met deze brief willen wij verdere input geven de ...

  Deze brief is een reactie op de brief die staatssecretaris van Rijn op 18 december 2012 aan de Tweede Kamer stuurde over de opvang en behandeling van specifieke groepen. Met deze brief willen wij verdere input geven de ontwikkelingen rond de opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys.

  Publications

  • Letters
  • Fier Fryslân
  • Specialized care
  • Loverboy related problems
  • Dutch
 8. Taal Nederlands 61 keer gelezen Fier Fryslân Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) Wij blijven ons er hard voor maken: slachtoffers mensenhandel, loverboys hebben gespecialiseerde opvang nodig. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het daar mee eens ...

  Wij blijven ons er hard voor maken: slachtoffers mensenhandel, loverboys hebben gespecialiseerde opvang nodig. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het daar mee eens. Kamerleden Van der Burg (VVD) en Dille (PVV) dienden met dat doel een motie in die werd aangenomen. Ter uitvoering van deze motie stelt de huidige staatsecretaris van WVS, van Rijn dat de opvang ook geboden kan worden bij algemene opvanginstellingen met specialistische programma’s. De vraag is of die programma’s er wel zijn en of dat toereikend is. Daarom schreef het Centrum Kinderhandel Mensenhandel een brief aan de staatsecretaris met het verzoek alsnog de motie uit te voeren. Lees hieronder de gehele brief (PDF) 

  Publications

  • Letters
  • Centre against Child- and Human Trafficking
  • Fier Fryslân
  • Care
  • Gespecialiseerde opvang
  • Loverboy
  • Dutch
 9. Language Dutch 6 Anti Sex Trafficking Action (ASTRA) These collected papers can be used as a basic theoretical overview of concepts and psychological approaches to complex trauma and as a set of recommendations for working with victims. It is good ...

  These collected papers can be used as a basic theoretical overview of concepts and psychological approaches to complex trauma and as a set of recommendations for working with victims. It is good reading not only for psychotherapists but also for other professionals working in the field of mental health and disorders as well as for employees of institutions whose task is to recognize potential trafficking victims and understand the process that underlies reactions of people who had been exposed to the phenomenon that is frequently called modern slavery.

  Publications

  • Reports
  • Anti Sex Trafficking Action (ASTRA)
  • Care
  • English
 10. Language Dutch 6 Dit rapport geeft schattingen over aantallen in Nederland woonachtige vrouwen en meisjes die besneden zijn of het risico lopen op een besnijdenis. De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een systematische review van liter ...

  Dit rapport geeft schattingen over aantallen in Nederland woonachtige vrouwen en meisjes die besneden zijn of het risico lopen op een besnijdenis. De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een systematische review van literatuur, focusgroep discussies en schattingen op basis van surveygegevens uit landen van herkomst en aantallen in Nederland woonachtige vrouwen afkomstig uit deze landen. De resultaten kunnen meer houvast geven bij het bepalen van beleid ten aanzien van preventie, melding, medische en psychosociale zorg.

  Publications

  • Reports
  • Care
  • Female genital mutulation (FGM)
  • Circumcision
  • English

Pages