• Care
 • Letters
Results 1 - 3 of 3
 1. 6 Language Dutch 1 Minister en staatssecretaris hebben straks geen zeggenschap meer over gespecialiseerde zorg Zorgen over overlevingskansen gespecialiseerde (jeugd)zorg en (jeugd)ggz nemen toe De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en de tweede kame ...

  Publications

  • Letters
  • Fier Fryslân
  • Treatment (Specialized)
  • Transition
  • Exceptional Medical Expenses Act (Dutch law)
  • Mental health care
  • Dutch
 2. Language Dutch 6 Fier Fryslân Deze brief is een reactie op de brief die staatssecretaris van Rijn op 18 december 2012 aan de Tweede Kamer stuurde over de opvang en behandeling van specifieke groepen. Met deze brief willen wij verdere input geven de ...

  Deze brief is een reactie op de brief die staatssecretaris van Rijn op 18 december 2012 aan de Tweede Kamer stuurde over de opvang en behandeling van specifieke groepen. Met deze brief willen wij verdere input geven de ontwikkelingen rond de opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys.

  Publications

  • Letters
  • Fier Fryslân
  • Specialized care
  • Loverboy related problems
  • Dutch
 3. Taal Nederlands 61 keer gelezen Fier Fryslân Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) Wij blijven ons er hard voor maken: slachtoffers mensenhandel, loverboys hebben gespecialiseerde opvang nodig. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het daar mee eens ...

  Wij blijven ons er hard voor maken: slachtoffers mensenhandel, loverboys hebben gespecialiseerde opvang nodig. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het daar mee eens. Kamerleden Van der Burg (VVD) en Dille (PVV) dienden met dat doel een motie in die werd aangenomen. Ter uitvoering van deze motie stelt de huidige staatsecretaris van WVS, van Rijn dat de opvang ook geboden kan worden bij algemene opvanginstellingen met specialistische programma’s. De vraag is of die programma’s er wel zijn en of dat toereikend is. Daarom schreef het Centrum Kinderhandel Mensenhandel een brief aan de staatsecretaris met het verzoek alsnog de motie uit te voeren. Lees hieronder de gehele brief (PDF) 

  Publications

  • Letters
  • Centre against Child- and Human Trafficking
  • Fier Fryslân
  • Care
  • Loverboy
  • Gespecialiseerde opvang
  • Dutch