Filters

 • Return

Pages

Results 1 - 10 of 35
 1. 2 Minister of Foreign Affairs (Dutch) Language Dutch Dit besluit omvat vernieuwde beleidsregels en een subsidieplafond aangaande vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers. Art 4 van het besluit zegt het volgende over de a ...

  Dit besluit omvat vernieuwde beleidsregels en een subsidieplafond aangaande vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers. Art 4 van het besluit zegt het volgende over de aanvraag en verdeling van subsidies:'De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van een beoordeling overeenkomstig de beoordelingscriteria die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de beoordelingscriteria, de aanvragen die het beste voldoen aan die beoordelingscriteria het eerst voor subsidieverlening in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, onder d, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.'

  Legislation

  • Gazette
  • Netherlands
  • Minister of Foreign Affairs (Dutch)
  • Return
  • Voluntary return
  • Dutch
 2. 8 Minister of Justice (Dutch) Language Dutch Overzicht over hoe de vrijwillige terugkeer is te stimuleren en te verbeteren. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is in gesprek gegaan met gemeenten en betrokken organisaties en heeft informa ...

  Overzicht over hoe de vrijwillige terugkeer is te stimuleren en te verbeteren. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is in gesprek gegaan met gemeenten en betrokken organisaties en heeft informatie ingewonnen bij andere EU-lidstaten. Uitgangspunt voor het kabinet is dat wanneer een vreemdeling geen recht (meer) heeft op verblijf in Nederland, hij Nederland moet verlaten. Het vertrek uit Nederland betreft een eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling. Om die reden staat vrijwillige of zelfstandige terugkeer voorop. De Nederlandse overheidondersteunt de vreemdeling hierbij met diverse maatregelen.

  Goverment publications

  • Letters of ministers and state secretaries
  • Netherlands
  • Minister of Justice (Dutch)
  • Return
  • Return
  • Voluntary return
  • Dutch
 3. 18 Dec 2014

  56 keer gelezen Staatssecretaris V&J Taal Nederlands Brief van de regering over vrijwillige terugkeer vreemdelingen. 29344 Terugkeerbeleid Nr. 123 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der State ...

  Brief van de regering over vrijwillige terugkeer vreemdelingen.

  Goverment publications

  • Letters of ministers and state secretaries
  • Netherlands
  • States Secretary Department of Justice
  • Return
  • Project Return
  • Return
  • Voluntary return
  • Dutch
 4. 43 Centre against Child- and Human Trafficking Maatwerk bij Terugkeer FairWork Language Dutch Verbetering van de ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel voor een menswaardige vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Dat is het doel ...

  Verbetering van de ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel voor een menswaardige vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Dat is het doel van het project HOME, waarin Maatwerk bij Terugkeer, het CKM, Fier Fryslân, FairWork, Stichting Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch, Caritas België, PAG-ASA (België), Idia Renaissance (Nigeria), Projeto Resgate (Brazilië) en Christian Brother’s Development Office (Sierra Leone) hun krachten hebben gebundeld.Op 25 juni presenteerden de projectpartners de resultaten van het project, waaronder richtlijnen om slachtoffers adequaat te kunnen voorbereiden op hun terugkeer en te begeleiden na hun terugkeer. Organisaties in Nederland, België en de landen van herkomst die werken met slachtoffers van mensenhandel, worden aangespoord om deze richtlijnen te integreren in hun hulp- en dienstverlening. 

  Publications

  • Working documents/instructions
  • Brazil
  • Nigeria
  • FairWork
  • Centre against Child- and Human Trafficking
  • Maatwerk bij Terugkeer
  • Return
  • Return
  • English
 5. Language Dutch 7 States Council (Dutch) De rechtbank overweegt: 'De rechtbank is evenzeer terecht ervan uitgegaan dat ten tijde van de uitvaardiging van het inreisverbod, toen de vreemdeling niet langer legaal in Nederland verbleef, de Terugke ...

  De rechtbank overweegt:'De rechtbank is evenzeer terecht ervan uitgegaan dat ten tijde van de uitvaardiging van het inreisverbod, toen de vreemdeling niet langer legaal in Nederland verbleef, de Terugkeerrichtlijn op haar van toepassing was. Hoewel niet in geschil is dat de vreemdeling op dat moment geen bedreiging vormde voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid als bedoeld in artikel 11, derde lid, tweede alinea, van de Terugkeerrichtlijn en derhalve aan die voorwaarde was voldaan, heeft de rechtbank niet onderkend dat uit het bepaalde in dat artikelonderdeel volgt dat de in het daarin omschreven geval geldende verplichting geen inreisverbod uit te vaardigen niet van toepassing is, indien de desbetreffende vreemdeling niet aan de terugkeerverplichting heeft voldaan. Vaststaat dat de vreemdeling ten tijde van de uitvaardiging van het inreisverbod geen gevolg had gegeven aan de haar laatstelijk in het besluit van 23 april 2013 opgelegde terugkeerverplichting. De staatssecretaris heeft gelet op het bepaalde in artikel 11, derde lid, tweede alinea, gelezen in verbinding met artikel 11, eerste lid, eerste alinea, aanhef en onder b, van de Terugkeerrichtlijn reeds om die reden terecht op 4 juni 2013 een inreisverbod tegen de vreemdeling uitgevaardigd. Artikel 6.5, tweede lid, aanhef en onder b, van het Vb 2000 behelst geen onjuiste omzetting daarvan.'

  Jurisprudence

  • Immigration law
  • States Council (Dutch)
  • Directive for return
  • Entry ban
  • Return
  • Dutch
 6. Language Dutch 9 WODC In dit rapport is gekeken naar de terugkeer onder afgewezen asielzoekers in de periode van 2001 tot en met 2011. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: In hoeverre stimuleren beleidsinstrumenten op het gebied van t ...

  In dit rapport is gekeken naar de terugkeer onder afgewezen asielzoekers in de periode van 2001 tot en met 2011. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: In hoeverre stimuleren beleidsinstrumenten op het gebied van terugkeer de zelfstandige terugkeer via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) wanneer wordt gecontroleerd voor relevante individuele kenmerken en sociaaleconomische en politieke omstandigheden in het land van herkomst?

  Publications

  • Reports
  • WODC
  • Return
  • Voluntary return
  • Dutch
 7. 9 Language Dutch Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) Op 24 maart 2014 hebben Nederland en Nigeria hun afspraken over de terugkeer van vreemdelingen officieel bestendigd. Het Memorandum of Understanding (MOU) waarin deze afspraken zijn vastgelegd ...

  Op 24 maart 2014 hebben Nederland en Nigeria hun afspraken over de terugkeer van vreemdelingen officieel bestendigd. Het Memorandum of Understanding (MOU) waarin deze afspraken zijn vastgelegd, is vandaag ondertekend door staatssecretaris Teeven (veiligheid en justitie) en de Nigeriaanse minister van buitenlandse zaken, Ambassador Aminu Bashi Wali.

  Goverment publications

  • Other government publications
  • Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
  • Return
  • Return
 8. 13 Terre des Hommes Centre against Child- and Human Trafficking Language Dutch PERSBERICHT DEN HAAG, Terugkeer slachtoffers mensenhandel naar Guinee onmenselijk. Het is onverantwoord om slachtoffers van mensenhandel in Nederland terug te sturen naa ...

  PERSBERICHT DEN HAAG,Terugkeer slachtoffers mensenhandel naar Guinee onmenselijk. Het is onverantwoord om slachtoffers van mensenhandel in Nederland terug te sturen naar hun thuisland Guinee. Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Terre des Hommes roepen de Nederlandse overheid gedwongen terugkeer voor deze slachtoffers voorlopig op te schorten totdat er maatregelen zijn genomen om hen op te vangen en te begeleiden.

  Publications

  • Press releases
  • Guinee
  • Centre against Child- and Human Trafficking
  • Terre des Hommes
  • Return
  • Forced marriage
  • Return
  • Circumcision
  • Adequate shelter
  • Dutch
 9. 964 keer gelezen Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) Terre des Hommes Nederland Taal Nederlands Het is onverantwoord om slachtoffers van mensenhandel in Nederland terug te sturen naar hun thuisland Guinee. Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CK ...

  Het is onverantwoord om slachtoffers van mensenhandel in Nederland terug te sturen naar hun thuisland Guinee. Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Terre des Hommes roepen de Nederlandse overheid gedwongen terugkeer voor deze slachtoffers voorlopig op te schorten totdat er maatregelen zijn genomen om hen op te vangen en te begeleiden. Met rond de vijftig slachtoffers per jaar belanden er opvallend veel slachtoffers van mensenhandel uit het West Afrikaanse land in Nederland.

  Publications

  • Reports
  • Guinee
  • Centre against Child- and Human Trafficking
  • Terre des Hommes The Netherlands
  • Return
  • Circumcision
  • Adequate shelter
  • Forced marriage
  • Return
  • Dutch
 10. 189 keer gelezen Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) Terre des Hommes Nederland Taal Nederlands Enquête exploratoire sur les antécédents et  les (im)possibilités de retour des victimes guinéennes  de la traite d’êtres humains.   Franstalig rapport ...

  Enquête exploratoire sur les antécédents et les (im)possibilités de retour des victimes guinéennes de la traite d’êtres humains. Franstalig rapport van het CKM en Terre des Hommes: Het is onverantwoord om slachtoffers van mensenhandel in Nederland terug te sturen naar hun thuisland Guinee. Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Terre des Hommes roepen de Nederlandse overheid gedwongen terugkeer voor deze slachtoffers voorlopig op te schorten totdat er maatregelen zijn genomen om hen op te vangen en te begeleiden. Met rond de vijftig slachtoffers per jaar belanden er opvallend veel slachtoffers van mensenhandel uit het West Afrikaanse land in Nederland.

  Publications

  • Reports
  • Guinee
  • Centre against Child- and Human Trafficking
  • Terre des Hommes The Netherlands
  • Return
  • Female genital mutulation (FGM)
  • Circumcision
  • Adequate shelter
  • Forced marriage
  • Return
  • French

Pages