• Shelter during B8/3
Results 1 - 3 of 3
 1. Language Dutch 10 Ministry of Justice (Dutch) Betreft B8/3 problematiek, zoals verwoord in het rapport van UNICEF Nederland en Defence for Children – Ecpat “Kinderhandel in Nederland. De aanpak van kinderhandel en de bescherming van minderjarige sl ...

  Betreft B8/3 problematiek, zoals verwoord in het rapport van UNICEF Nederland en Defence for Children – Ecpat “Kinderhandel in Nederland. De aanpak van kinderhandel en de bescherming van minderjarige slachtoffers in Nederland”.

  Goverment publications

  • Letters of ministers and state secretaries
  • Ministry of Justice (Dutch)
  • B8/3 (Dutch residence permit for victims of human trafficking)
  • Minors / Child Trafficking
  • Shelter during B8/3
  • B8/3 (Dutch Residence Permit for victims of human trafficking)
  • Minor
  • Dutch
 2. Taal Nederlands 86 keer gelezen WODC In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van de pilot 'Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel' (COSM). Deze pilot is op 15 juni 2010 van start gegaan op drie locaties in Nederland. Het pri ...

  In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van de pilot 'Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel' (COSM). Deze pilot is op 15 juni 2010 van start gegaan op drie locaties in Nederland . Het primaire doel van de pilot was om slachtoffers, inclusief eventuele meegekomen kinderen, snel en veilig op te vangen en op die manier de uitbuiting te stoppen.De probleemstelling van het onderzoek is in hoeverre de aan de COSM gestelde doelen zijn bereikt, en in hoeverre zijn er verschillen in opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel tussen COSM en reguliere opvang? 

  Publications

  • Reports
  • WODC
  • Shelter during B8/3
  • Adequate shelter
  • Legal residence
  • Dutch
 3. Taal Nederlands 77 keer gelezen WODC Dit rapport bevat een eerste meting, de nulmeting, van de Monitor Mensenhandel. Deze monitor richt zich vooral op de toegang van slachtoffers tot rechten en voorzieningen. Het onderzoek is uitgewerkt in zes thema' ...

  Dit rapport bevat een eerste meting, de nulmeting, van de Monitor Mensenhandel. Deze monitor richt zich vooral op de toegang van slachtoffers tot rechten en voorzieningen. Het onderzoek is uitgewerkt in zes thema's: signalering, toegang tot de B9-regeling, rechtshulp en strafrechtelijke procedure, opvang en huisvesting, gezondheidszorg, scholing en arbeid, en terugkeer en voortgezet verblijf.

  Publications

  • Reports
  • WODC
  • Shelter during B8/3
  • Return
  • Article 273f lid 1, sub9 Criminal Law (Dutch Law)
  • Legal position
  • Shelter
  • Legal residence
  • Dutch