Filters

Organization

 • Court of Zeeland-West-Brabant

Pages

Results 1 - 10 of 13
 1. Language Dutch Court of Zeeland-West-Brabant De rechtbank Zeeland West-Brabant heeft een man tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor mensenhandel. De rechtbank acht, op basis van de bekennende verklaring van de verdachte en de belastende verkl ...

  De rechtbank Zeeland West-Brabant heeft een man tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor mensenhandel. De rechtbank acht, op basis van de bekennende verklaring van de verdachte en de belastende verklaringen van het slachtoffer, bewezen dat de verdachte zich schuldig gemaakt heeft aan het in de prositutie brengen van een persoon jonger dan 18 jaar, meermalen gepleegd. De verdachte is vrijgesproken van oplichting met telefoonabonnementen. 

  Jurisprudence

  • Jurisprudence
  • Netherlands
  • Court of Zeeland-West-Brabant
  • Human trafficking / trafficking in persons
  • Gedwongen prostitutie
  • minderjarig slachtoffer
  • Dutch
 2. 1 keer gelezen Rechtbank Zeeland-West-Brabant Taal Nederlands Op 19 december 2016 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant wettig en overtuigend bewezen geacht dat verdachte tezamen en in vereniniging met een ander of anderen een minderjarig slachtoffer he ...

  Op 19 december 2016 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant wettig en overtuigend bewezen geacht dat verdachte tezamen en in vereniniging met een ander of anderen een minderjarig slachtoffer heeft uitgebuit en daarmee zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel.De rechtbank heeft geconstateerd dat de minderjarige aangeefster op sommige punten in de verklaringen wisselend heeft verklaard. Dit verschil was te zien bij het intakegesprek en bij het doen van aangifte. De rechtbank is van oordeel dat dit verschil in karakter van de verklaringen komt door de omstandigheden waarin de aangeefster heeft verklaard. Bij het intakegesprek was het laat op de avond en was zij net door de politie op straat gevonden.Op basis van de verklaringen van aangeefster en verdachte is de rechtbank van oordeel dat verdachte op de hoogte was van de seksuele uitbuiting van aangeester. Zij hebben kort nadat aangeefster is gearriveerd het over seksuele uitbuiting gehad en medeverdachte heeft tegen haar verteld dat zij als prostituee moest gaan werken.De rechtbank is van oordeel dat sprake was van medeplegen van verdachte met de medeverdachten ten aanzien van het tenlastegelegde mensenhandel, want er was geplande samenwerking.Verdachte wordt veroordeelt tot een gevangenisstraf van 365 dagen, maar 321 dagen hiervan zullen niet ten uitvoer worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten. Daarbij ontvangt verdachte een taakstraf van 240 uren.

  Jurisprudence

  • Jurisprudence
  • Netherlands
  • Court of Zeeland-West-Brabant
  • Criminal law
  • Human trafficking / trafficking in persons
  • Complicity
  • minderjarig slachtoffer
  • Dutch
 3. Taal Nederlands 4 keer gelezen Rechtbank Zeeland-West-Brabant De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft verdachte vrijgesproken wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs van ontucht. behalve de verklaringen van de jongens, bevat het dossier geen ander ...

  De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft verdachte vrijgesproken wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs van ontucht. behalve de verklaringen van de jongens, bevat het dossier geen ander bewijs van wat er die nacht volgens de jongens zou zijn gebeurd. De rechtbank oordeelt als volgt.“Aan de rechtbank ligt de vraag voor of de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend kunnen worden bewezen. [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] hebben bij de politie uitgebreide verklaringen afgelegd over wat zij die nacht hebben gevoeld en gezien. Daarbij hebben zij ook nadrukkelijk verklaard over de houdingen waarin zij en verdachte lagen toen de betastingen zouden hebben plaatsgevonden en over de afstand tussen de slaapzakken waarin zij en verdachte lagen. Verdachte zou liggend op zijn buik of linkerzij met zijn arm in de slaapzakken van de jongens zijn gegaan en daar de jongens ter hoogte van hun billen en schaamstreek hebben betast. Aan de hand van de gedetailleerde verklaringen die zijn afgelegd, heeft onder leiding van de rechter-commissaris op 23 april 2015 een reconstructie plaatsgevonden. Daarbij is gereconstrueerd hoe ver de arm van verdachte reikt vanuit de verschillende beschreven liggende posities. Uit de verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en het beeldmateriaal van de reconstructie in het dossier blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat fysiek onmogelijk is dat de gedragingen hebben plaatsgevonden zoals [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] dat hebben verklaard. Nu het dossier behalve de verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] geen ander bewijs bevat van wat er die nacht volgens [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] is gebeurd, ontbreekt naar het oordeel van de rechtbank wettig en overtuigend bewijs dat verdachte de ten laste gelegde feiten heeft gepleegd. Verdachte zal daarvan daarom worden vrijgesproken.”

  Jurisprudence

  • Criminal law
  • Court of Zeeland-West-Brabant
  • Minors
  • Criminal law
  • Kinderkamp
  • Acquittal
  • Child sexual abuse
  • Minderjarig
  • Ontuchtige Handelingen
  • Dutch
 4. Taal Nederlands 2 keer gelezen Rechtbank Zeeland-West-Brabant De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 jaar wegens medeplegen van eergerelateerd moord. De rechtbank oordeelt als volgt. "Moord wordt ...

  De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 jaar wegens medeplegen van eergerelateerd moord. De rechtbank oordeelt als volgt."Moord wordt in ons strafrechtstelsel beschouwd als een van de ernstigste misdrijven, waardoor de samenleving ernstig wordt geschokt. In de onderhavige zaak heeft de moord kenmerken van een kille liquidatie, gelet op het gemaakte plan en de wijze van uitvoering daarvan. De moord is voltrokken op klaarlichte dag langs een openbare weg. Uit forensisch onderzoek is gebleken dat [slachtoffer] tijdens het eerste schot mogelijk deels stond en zijn rechterarm waarschijnlijk enigszins geheven en gebogen voor zich heeft gehouden. Daarmee lijkt het er op dat hij zich in die laatste momenten van zijn leven heeft gerealiseerd wat er ging gebeuren en welk lot hem te wachten stond. [verdachte] en [slachtoffer] waren goed bevriend, maar zelfs dat heeft [verdachte] niet van zijn daad weerhouden. Het laat zich makkelijk raden dat [slachtoffer] zich in hoge mate verraden moet hebben gevoeld door de man die hij voor zijn vriend hield, [verdachte] . [verdachte] en [ voornaam 1] hebben geen enkel respect voor andermans leven getoond. De rechtbank rekent hen dit alles zeer zwaar aan. Eerwraak is bovendien een buitengewoon onacceptabel en ongewenst fenomeen, waarvoor in deze maatschappij geen plaats is."

  Jurisprudence

  • Criminal law
  • Court of Zeeland-West-Brabant
  • Criminal law
  • Honour killings
  • Moord
  • Liquidatie
  • Strafrecht
  • Dutch
 5. Taal Nederlands 25 keer gelezen Rechtbank Zeeland-West-Brabant Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van twee jaar. De rechtbank overweegt: 'Verdachte heeft zich op de bewezenverklaarde wijze gedurende een periode va ...

  Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van twee jaar. De rechtbank overweegt:'Verdachte heeft zich op de bewezenverklaarde wijze gedurende een periode van ruim tien maanden schuldig gemaakt aan mensenhandel in de zin dat hij het slachtoffer heeft geworven, vervoerd en gehuisvest en haar heeft gedwongen om in België prostitutiewerkzaamheden te verrichten. Hij heeft daarbij in hoedanigheid van rapper met enig aanzien misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin het jonge slachtoffer verkeerde, van haar verliefdheid op hem, en hij heeft haar uitgebuit. Mensenhandel is een zeer vergaande en ontluisterende manier van uitbuiting in de zin dat het financieel gewin alles bepalend is en de gevolgen voor het slachtoffer zeer ingrijpend zijn. Door aldus te handelen heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan een ernstig strafbaar feit waarbij hij, met miskenning van de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer zijn eigen financieel gewin op de voorgrond heeft gesteld. De ervaring leert dat slachtoffers van dergelijke feiten nog gedurende lang tijd de psychische en emotionele schade ondervinden. Dat dit bij het slachtoffer het geval is, blijkt uit haar schriftelijke slachtofferverklaring.'

  Jurisprudence

  • Criminal law
  • Court of Zeeland-West-Brabant
  • Loverboy
  • Dutch
 6. 13 keer gelezen Rechtbank Zeeland-West-Brabant Taal Nederlands De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelt verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar wegens mensenhandel. Verdachte heeft namelijk kwetsbare jongeren onder dwang en mis ...

  De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelt verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar wegens mensenhandel. Verdachte heeft namelijk kwetsbare jongeren onder dwang en misleiding telefoonabbonementen laten afsluiten. Aan twintig slachtoffers worden schadevergoedingen toegekend. De rechtbank oordeelt als volgt:'Bewezen is verklaard dat verdachte op deze manier 17 keer jongeren ertoe heeft gedwongen om telefoonabonnementen af te sluiten en de mobiele telefoons die ze ontvingen aan hem af te dragen. Een feitencomplex dat op meerdere manieren te kwalificeren is, maar waarbij het er in feite telkens op neer komt dat verdachte zijn slachtoffer heeft uitgebuit en daarbij die slachtoffers heeft blootgesteld aan intimidaties, agressief gedrag en bedreigingen.' En:'Ieder op zich naar het oordeel van de rechtbank ernstige feiten, met name omdat verdachte misbruik heeft gemaakt van kwetsbare en mindere weerbare jongeren. De slachtoffers verklaren niet alleen over de schuldenlast die boven hun hoofd hangt, maar vooral ook over gevoelens van angst en onveiligheid, slecht slapen en het verlies aan sociale contacten. De rechtbank zal dan ook als uitgangspunt nemen dat per incident een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden passend is.'   

  Jurisprudence

  • Criminal law
  • Netherlands
  • Court of Zeeland-West-Brabant
  • Criminal law
  • Compensation
  • Sentence admeasures
  • Other exploitation
  • Phone subscriptions
  • Dutch
 7. 19 Court of Zeeland-West-Brabant Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met aftrek voorarrest wegens mensenhandel. De rechtbank oordeelt: ''Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel ten ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met aftrek voorarrest wegens mensenhandel. De rechtbank oordeelt:''Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van [slachtoffer 1]. Verdachte heeft misbruik gemaakt van de kwetsbare positite van [slachtoffer 1]. Immers, [slachtoffer 1] was de Nederlandse taal niet machtig, was naar Nederland gekomen om te werken en had hier geen familie of vrienden. Hij bewoonde met verdachte en diens echtgenote een stacaravan op camping [naam camping], maar naarmate de tijd verstreek, werd hij door hen steeds slechter behandeld. [slachtoffer 1] kon op een gegeven moment niet meer beschikken over het geld dat hij met zijn werk verdiende omdat zijn salaris werd gestort op de bankrekening van verdachte of diens echtgenote. Hij moest op een doek op de grond in de keuken slapen, werd door verdachte geslagen en moest zich buiten wassen omdat hij volgens verdachte (en diens echtgenote) zou stinken. Hij moest hard werken, ook buiten zijn reguliere werktijden om, onder meer door hout te hakken en dat zelfs menigmaal in de nachtelijke uren en in de regen.'' 

  Jurisprudence

  • Criminal law
  • Netherlands
  • Court of Zeeland-West-Brabant
  • Criminal law
  • Human trafficking / trafficking in persons
  • Abuse / battering
  • Labour exploitation
  • Dutch
 8. Language Dutch 7 Court of Zeeland-West-Brabant Verdachte wordt veroordeeld voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en met aftrek van het voorarrest. Verkrachting niet bewezen. ECLI:NL:RBZWB:2013:73 ...

  Verdachte wordt veroordeeld voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en met aftrek van het voorarrest. Verkrachting niet bewezen.

  Jurisprudence

  • Criminal law
  • Court of Zeeland-West-Brabant
  • Criminal law
  • Dutch
 9. Language Dutch 6 Court of Zeeland-West-Brabant Beroep ongegrond. De vreemdeling heeft aan zijn asielaanvraag ten grondslag gelegd dat hij door zijn vader gedwongen naar Nederland is gestuurd om te werken. Aan de verklaring dat de vreemdeling door z ...

  Beroep ongegrond. De vreemdeling heeft aan zijn asielaanvraag ten grondslag gelegd dat hij door zijn vader gedwongen naar Nederland is gestuurd om te werken. Aan de verklaring dat de vreemdeling door zijn vader geslagen is, wordt niet die waarde gehecht als door de vreemdeling is gedaan nu hij dit niet in een eerdere fase heeft vermeld. Dat de vreemdeling risico zou lopen op een behandeling in strijd met art. 3 EVRM, aangezien hij niet weet wat zijn vader gaat doen nu hij de waarheid heeft verteld is niet aannemelijk.De rechtbank is van oordeel dat de vreemdeling niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij bij terugkeer naar Egypte een reëel risico loopt op schending van art. 3 EVRM. De gemachtigde heeft in dit verband ter zitting aangevoerd dat de vreemdeling zich niet aan het gezag van zijn vader kan onttrekken en dat hij derhalve bloot staat aan het risico van hernieuwde mishandeling. Voor kinderen zouden andere maatstaven ten aanzien van art. 3 EVRM gehanteerd dienen te worden.Dat de vreemdeling niet weet hoe zijn vader gaat reageren nu hij bij zijn asielaanvraag uiteindelijk de waarheid heeft verteld, neemt naar het oordeel van de rechtbank niet weg dat de vreemdeling inmiddels ouder is geworden en zich daarmee onafhankelijker ten opzichte van zijn vader dan voorheen kan opstellen.Niet weersproken is dat de vreemdeling toen hij opgesloten was door zijn vader, geen eten, drinken, persoonlijke hygiëne of slaap is onthouden en dat dit geenszins als een behandeling in de zin van schending van art. 3 EVRM aangemerkt kan worden. De vreemdeling heeft voorts niet aannemelijk weten te maken dat zijn vader hem bij terugkeer zal straffen.

  Jurisprudence

  • Immigration law
  • Court of Zeeland-West-Brabant
  • Minors / Child Trafficking
  • Asylum procedure
  • Article 3 ECHR
  • Minor
  • Child trafficking
  • Dutch
 10. 5 Language Dutch Court of Zeeland-West-Brabant De rechtbank overweegt: 'Al het vorenoverwogene leidt tot de conclusie dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de omzet van de prostituees aan belanghebbende moet worden toegerekend. ...

  De rechtbank overweegt:'Al het vorenoverwogene leidt tot de conclusie dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de omzet van de prostituees aan belanghebbende moet worden toegerekend. Het beroep is gegrond. De naheffingsaanslag moet worden vernietigd.'

  Jurisprudence

  • Tax law
  • Court of Zeeland-West-Brabant
  • Dutch

Pages