Filters

 • Netherlands Antilles
Results 1 - 8 of 8
 1. Taal Nederlands 3 keer gelezen Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Een verdachte is door het Gerecht in Eerste Aanlag van Arube veroordeeld voor de volgende vier feiten: 1) Mensenhandel, gepleegd door twee of meerdere verenigde personen, meermalen gepleegd ...

  Een verdachte is door het Gerecht in Eerste Aanlag van Arube veroordeeld voor de volgende vier feiten: 1) Mensenhandel, gepleegd door twee of meerdere verenigde personen, meermalen gepleegd, 2) Medeplegen van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, 3) medeplegen van poging zware mishandeling en 4) Deelnemen aan organisatie die tot oogmerkt heeft het plegen van misdrijven. Deze feiten hebben betrekking op een totaal van tien slachtoffers. Zij moesten verplicht in een club (naakt)dansen en werden voorgelogen over de omstandigheden. De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden. 

  Jurisprudence

  • Jurisprudence
  • Netherlands Antilles
  • Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
  • Criminal organization
  • Threat
  • Human trafficking / trafficking in persons
  • Abuse / battering
  • Labour exploitation
  • Dutch
 2. 2 Court of Sint Maarten Language Dutch De rechtbank Sint Maarten veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 42 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, wegens ambtelijke omkoping, witwassen en vrouwenhandel. Het betreft de verdachte in he ...

  De rechtbank Sint Maarten veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 42 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, wegens ambtelijke omkoping, witwassen en vrouwenhandel. Het betreft de verdachte in het zogeheten 'Bada Bing omkoopschandaal'. Omtrent de tenlastegelegde vrouwenhandel oordeelt de rechtbank als volgt:'Verdachte en medeverdachten hebben de in de bewezenverklaring genoemde vrouwen prostitutie werk bij Bada Bing aangeboden terwijl zij nog verbleven in de Dominicaanse Republiek en hebben hun overtocht naar Sint Maarten geregeld en betaald. Deze vrouwen verkeerden in een kwetsbare positie waarmee vooral gedoeld wordt op de armoedige levensomstandigheden en geringe mogelijkheden om geld te verdienen in hun thuisland. De vrouwen hebben verklaard dat zij gelet op hun financiële omstandigheden eigenlijk geen andere keuze hadden dan dit werk te aanvaarden. Verdachten waren zich bewust van die omstandigheden dan wel hebben tenminste de aanmerkelijke kans aanvaard dat het ging om vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevonden. Medeverdachte [medeverdachte B] heeft in dit verband verklaard dat er specifiek gekozen wordt voor vrouwen uit de Dominicaanse Republiek “omdat zij dit werk willen doen”. Hiernaast werden de vrouwen opgezadeld met een beginschuld, die zij moesten aflossen. Voorts was de tewerkstellingsvergunning van de vrouwen beperkt tot het werken bij Bada Bing terwijl uit de verklaring van medeverdachte [medeverdachte B] blijkt dat als de vrouwen Bada Bing verlaten, verdachten de immigratiedienst hiervan op de hoogte stellen.' En:'Onder deze omstandigheden is naar het oordeel van het Gerecht sprake van een situatie waarbij verdachte en mededaders, door misbruik te maken van uit de feitelijke verhoudingen vloeiend overwicht de betreffende vrouwen hebben aangeworven met het doel hen in de prostitutie te brengen.'  

  Jurisprudence

  • Criminal law
  • Netherlands Antilles
  • Court of Sint Maarten
  • Criminal law
  • Prostitution
  • Trafficking in women
  • Dutch
 3. 6 Language Dutch Volledige titel: Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband me ...

  Volledige titel: Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen) : verslag van een wetgevingsoverleg.

  Goverment publications

  • Documents of parliament
  • Netherlands Antilles
  • Dutch
 4. Language Dutch 5 Volledige titel: Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband me ...

  Volledige titel: Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen) : verslag van een wetgevingsoverleg

  Goverment publications

  • Questions of parliament
  • Netherlands Antilles
 5. Lijst van vragen – totaal 1 Op welke wijze bemoeilijkt het grote aantal verschillende rechtsposities de besturing van de Kustwacht? 2 In hoeverre is de totstandkoming van een integraal Human Resources Management (HRM)-beleid en een passende bevoegdhedenst ...

  Goverment publications

  • Questions of parliament
  • Aruba
  • Netherlands Antilles
 6. Language Dutch Aan de orde is de behandeling van:- het wetsvoorstel Vaststelling van de begro- tingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 (32123-IV). De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris voor Konink- rijksrelaties welkom in ons midde ...

  Goverment publications

  • Reports of Parliament
  • Netherlands Antilles
  • Dutch
 7. Language Dutch 4 Ministry of National Affairs (Dutch) Informatie over: – Algemene politieke situatie Nederlandse Antillen en Aruba – Tripartiet Justitie – Uitkomst politieke stuurgroep – Stand van zaken Bon Futuro gevangenis – Stand van zaken Isla ...

  Informatie over:– Algemene politieke situatie Nederlandse Antillen en Aruba– Tripartiet Justitie– Uitkomst politieke stuurgroep– Stand van zaken Bon Futuro gevangenis– Stand van zaken Isla raffinaderij– Uitvoering Sociaal Economisch Initiatief.Tevens als bijlage  de Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen over de periode januari tot en met mei 2009 en een rapportage over de schuldsanering en een brief aan Bonaire over de betalingsachterstanden.

  Goverment publications

  • Letters of ministers and state secretaries
  • Netherlands Antilles
  • Ministry of National Affairs (Dutch)
  • Dutch
 8. Language Dutch 8 Dutch Coast Guard of the Antilles & Aruba blg-32276 Lange Termijn Plan 2009-2018 Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba Juni 2009 Lange Termijn Plan Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba Inhoudsopgave. 1 Inleiding... ...

  blg-32276

  Publications

  • Reports
  • Aruba
  • Netherlands Antilles
  • Dutch Coast Guard of the Antilles & Aruba
  • Dutch