Pages

  Results 1 - 10 of 15
  1. 53 keer gelezen Tweede Kamer Taal Nederlands Reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk, naar aanleiding van een door de Tweede Kamer op 28 november 2013 aangenomen motie van de leden Segers en Van Laar (kam ...

   Reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk, naar aanleiding van een door de Tweede Kamer op 28 november 2013 aangenomen motie van de leden Segers en Van Laar (kamerstukken 33 750 IV, nr. 16). In de motie wordt de regering verzocht om te bezien of er gezamenlijk met de ministeries op Aruba, Curaçao en Sint Maarten en in samenwerking met Caribisch Nederland een onafhankelijk onderzoek ingesteld kan worden naar de aard en omvang van mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik op de genoemde eilanden en naar de effectiviteit van het huidige beleid.

   Goverment publications

   • Documents of parliament
   • Caraïben
   • Netherlands
   • Dutch Parliament
   • Criminal law
   • Sexual abuse
   • Sexual exploitation
   • Dutch
  2. Language Dutch 6 Ministry of National Affairs (Dutch) Mensenhandel; Brief regering; Kabinetsreactie op motie Segers/Van Laar over gezamenlijk onderzoek mensenhandel Caribisch gebied (Kamerstuk 33 750 IV, nr.16) 28638 Mensenhandel Nr. 115 Brief van ...

   Mensenhandel ; Brief regering; Kabinetsreactie op motie Segers/Van Laar over gezamenlijk onderzoek mensenhandel Caribisch gebied (Kamerstuk 33 750 IV, nr.16)

   Goverment publications

   • Letters of ministers and state secretaries
   • Caraïben
   • Ministry of National Affairs (Dutch)
   • Dutch
  3. Language Dutch 6 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 12 februari 2014 over het jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied ...

   De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 12 februari 2014 over het jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 33 750 X, nr. 41). De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 4 april 2014.

   Goverment publications

   • Questions of parliament
   • Caraïben
  4. Language Dutch 9 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief d.d. 12 februari 2014 inzake het jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch geb ...

   De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief d.d. 12 februari 2014 inzake het jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (33 750 X, nr. 41).

   Goverment publications

   • Questions of parliament
   • Caraïben
  5. Language Dutch 7 Ministry of Defence (Dutch) Betreft de aanbieding van het het Jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 X Vaststelli ...

   Betreft de aanbieding van het het Jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied.

   Goverment publications

   • Letters of ministers and state secretaries
   • Caraïben
   • Ministry of Defence (Dutch)
   • Dutch
  6. Language Dutch 5 Ministry of Defence (Dutch) Betreft de aanbieding van het Jaarplan 2013 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 400 X Vaststelling v ...

   Betreft de aanbieding van het Jaarplan 2013 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied.

   Goverment publications

   • Letters of ministers and state secretaries
   • Caraïben
   • Ministry of Defence (Dutch)
  7. Language Dutch KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARPLAN 2013 Herziene Begroting 2013 en Meerjarenramingen 2014-2017 Kustwacht van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Jaarplan 2013 Pagina 2 van 30 In ...

   Publications

   • Reports
   • Caraïben
   • Dutch
  8. Language Dutch 6 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 28 februari 2012 ten geleide van het rapport over de beleidsdoorlichting ...

   De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 28 februari 2012 ten geleide van het rapport over de beleidsdoorlichting van artikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties, de waarborging van de rechtszekerheid en mensenrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Kamerstuk 33 189, nr. 1). De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 24 mei 2012.Bevat vraag over mensenhandel op de Antillen.

   Goverment publications

   • Questions of parliament
   • Caraïben
  9. Language Dutch 8 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft de navolgende vragen naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 februari 2012 (TK 33 189, nr 1), ten geleide van het rapport o ...

   De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft de navolgende vragen naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 februari 2012 (TK 33 189, nr 1), ten geleide van het rapport over de beleidsdoorlichting van artikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties, de waarborging van de rechtszekerheid en mensenrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, aan de regering voorgelegd. 

   Goverment publications

   • Questions of parliament
   • Caraïben
  10. Taal Nederlands 55 keer gelezen Overleg over: BES-aangelegenheden op het beleidsterrein van Veiligheid en Justitie; de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 december 2011 over de stand van zaken met betrekking tot de ...

   Overleg over: BES-aangelegenheden op het beleidsterrein van Veiligheid en Justitie; de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 december 2011 over de stand van zaken met betrekking tot de aangenomen moties begrotingsbehandeling BES-fonds (33 000-IV ) op 25 en 26 oktober 2011 en over de consultatie met de eilandsbesturen (33 000-IV, nr. 43) en de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 18 januari 2012 over het beleid op het terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie ten aanzien van Caraïbisch Nederland (31 548, nr. 91).

   Goverment publications

   • Reports of Parliament
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Caraïben

  Pages