Filters

  Pages

  Results 1 - 10 of 29
  1. Language Dutch 7 Ministry of Justice (Dutch) Betreft aanbieding van het rapport Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013 Criminaliteit, regelovertreding en overlast op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, opgesteld door de Landelijke Eenheid van de Nationale ...

   Betreft aanbieding van het rapport Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013 Criminaliteit, regelovertreding en overlast op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, opgesteld door de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee in opdracht van de procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

   Goverment publications

   • Letters of ministers and state secretaries
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Ministry of Justice (Dutch)
   • Dutch
  2. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16 Voorgesteld ...

   Goverment publications

   • Documents of parliament
   • Sint-Maarten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Aruba
   • Curaçao
   • Dutch Parliament
   • Dutch
  3. 28 Nov 2013

   Taal Nederlands 116 keer gelezen Tweede Kamer MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN LAAR, Voorgesteld 28 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de drie bijzondere gemeenten Saba, Bonaire en Sint-Eu ...

   MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN LAAR, Voorgesteld 28 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de drie bijzondere gemeenten Saba, Bonaire en Sint-Eustatius in het «Trafficking in Persons»-rapport van het U.S. Department of State worden aangemerkt als landen die een bestemming en vertrekpunt voor mensenhandel zijn;

   Goverment publications

   • Documents of parliament
   • Sint-Maarten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Aruba
   • Curaçao
   • Dutch Parliament
   • Dutch
  4. 01 May 2013

   Language Dutch 10 UNICEF Kind op Bonaire. Kinderrechten in Caribisch Nederland, een onderzoek van UNICEF naar de situatie van kinderen die opgroeien op het tropische eiland Bonaire.!!!!!!!!!! Karin!Kloosterboer! Kind%op%Bonaire% Kinderrechten!in!Ca ...

   Kind op Bonaire. Kinderrechten in Caribisch Nederland, een onderzoek van UNICEF naar de situatie van kinderen die opgroeien op het tropische eiland Bonaire.

   Publications

   • Reports
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • UNICEF
   • Minor
   • Dutch
  5. Language Dutch 9 UNICEF Kind op Sint Eustatius. Kinderrechten in Caribisch Nederland, een onderzoek van UNICEF naar de situatie van kinderen die opgroeien op het tropische eiland Sint Eustatius.!!!!!!!!! Karin!Kloosterboer! Kind%op%Sint%Eustatius% ...

   Kind op Sint Eustatius. Kinderrechten in Caribisch Nederland, een onderzoek van UNICEF naar de situatie van kinderen die opgroeien op het tropische eiland Sint Eustatius.

   Publications

   • Reports
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • UNICEF
   • Minor
   • Dutch
  6. Taal Nederlands 106 keer gelezen Unicef Nederland Auteur: Karin Kloosterboer. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba groeien ruim vijfduizend kinderen op. Sinds 2010 zijn deze eilanden onderdeel van Nederland en worden ze samen Caribisch Nederland genoemd. Ho ...

   Auteur: Karin Kloosterboer.Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba groeien ruim vijfduizend kinderen op. Sinds 2010 zijn deze eilanden onderdeel van Nederland en worden ze samen Caribisch Nederland genoemd. Hoe is het voor kinderen om op te groeien in Caribisch Nederland ? Hoe verhoudt zich deze situatie tot het Internationale verdrag voor de rechten van het kind? Kind op Saba geeft antwoord op deze vragen. Het beschrijft de resultaten van een onderzoek naar kinderen op dit eiland.UNICEF voerde het onderzoek uit om zo een compleet beeld te krijgen van de situatie van de kinderen. Het onderzoek werd verricht in de periode van begin 2010 tot begin 2013. Het brengt de gehele leefsituatie van kinderen op Saba in kaart. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met kinderen en jongeren zelf, er zijn deskundigen econsulteerd en er is literatuuronderzoek gedaan. De situatie van de kinderen wordt getoetst aan de eisen van het Kinderrechtenverdrag. De minimumnormen hieruit gelden voor alle kinderen in Nederland, dus ook voor de kinderen in Caribisch Nederland.

   Publications

   • Reports
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Unicef The Netherlands
   • Minor
   • Dutch
  7. 8 Language Dutch Uitgever: Raad voor de rechtshandhaving. Het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar het functioneren van het opsporingsproces van de recher ...

   Uitgever: Raad voor de rechtshandhaving.

   Publications

   • Reports
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Dutch
  8. Language Dutch 5 blg-212217 Bijlage: (bijgewerkt) overzicht van voorgenomen en aanhangige wet- en regelgeving die (mede) van toepassing zal zijn op de BES-eilanden (Concept) regelgeving achtergrond planning Fase Inwerking treding Wijziging van het ...

   blg-212217

   Goverment publications

   • Other government publications
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
  9. Language Dutch 13 Council for Law Enforcement (Dutch) blg-216425 Slachtofferhulp op Bonaire, Sint Eustatius en Saba Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar de hulp aan slachtoffers van delicten op de BES-eilanden December 2012 ...

   blg-216425

   Publications

   • Reports
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Council for Law Enforcement (Dutch)
   • Dutch
  10. 7 Language Dutch bevat Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 1 mei, met een overzicht van voorgenomen en aanhangige wet- en regelegeving die (mede) van toepassing zal zijn op de BES-eilanden kst-33000-IV-I ISSN 0921- 7371 ’s-Graven ...

   bevat Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 1 mei, met een overzicht van voorgenomen en aanhangige wet- en regelegeving die (mede) van toepassing zal zijn op de BES-eilanden

   Goverment publications

   • Documents of parliament
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Dutch

  Pages