Filters

  Pages

  Results 1 - 10 of 15
  1. 2 sint Language Dutch Het Gerecht veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van tweeënveertig maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan ambtelijke omk ...

   Het Gerecht veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van tweeënveertig maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan ambtelijke omkoping. Daarnaast heeft verdachte zich, als feitelijk leidinggever, schuldig gemaakt aan vrouwenhandel. Het Gerecht overweegt hierover: ‘Verdachte heeft misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van drie vrouwen. Verdachte heeft hierbij inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit en persoonlijke vrijheid van deze vrouwen, door in te spelen op hun economische uitzichtloosheid in het land van herkomst en door voorwaarden te scheppen aan hun werkzame bestaan in zijn bordeel, waardoor van onvrijheid en uitbuiting sprake was. Dit alles voor geen ander doel dan zijn, verdachtes, geldelijk gewin.’ Verdachte heeft tevens als enig directeur en aandeelhouder van Lunteren N.V. feitelijk leiding gegeven aan het niet tijdig doen van de aangiften winstbelasting en het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Daarnaast heeft hij de uit deze delicten verkregen gelden witgewassen. 

   Jurisprudence

   • Criminal law
   • Sint-Maarten
   • Criminal law
   • Sexual exploitation
   • Dutch
  2. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16 Voorgesteld ...

   Goverment publications

   • Documents of parliament
   • Sint-Maarten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Aruba
   • Curaçao
   • Dutch Parliament
   • Dutch
  3. Language Dutch 7 Betreft de motie-Segers/Van Laar over onafhankelijk onderzoek naar mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten (33750-IV, nr.16). 27Stemmingen moties BegrotingKoninkrijksrelaties Aan de ...

   Betreft de motie-Segers/Van Laar over onafhankelijk onderzoek naar mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten (33750-IV, nr.16).

   Goverment publications

   • Reports of Parliament
   • Aruba
   • Curaçao
   • Sint-Maarten
  4. 28 Nov 2013

   Taal Nederlands 116 keer gelezen Tweede Kamer MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN LAAR, Voorgesteld 28 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de drie bijzondere gemeenten Saba, Bonaire en Sint-Eu ...

   MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN LAAR, Voorgesteld 28 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de drie bijzondere gemeenten Saba, Bonaire en Sint-Eustatius in het «Trafficking in Persons»-rapport van het U.S. Department of State worden aangemerkt als landen die een bestemming en vertrekpunt voor mensenhandel zijn;

   Goverment publications

   • Documents of parliament
   • Sint-Maarten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Aruba
   • Curaçao
   • Dutch Parliament
   • Dutch
  5. Language Dutch 7 Minister of Foreign Affairs (Dutch) Reactie op de passages uit 'Trafficking in Persons Report' van het U.S. Department of State die betrekking hebben op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 V ...

   Reactie op de passages uit 'Trafficking in Persons Report' van het U.S. Department of State die betrekking hebben op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

   Goverment publications

   • Letters of ministers and state secretaries
   • Aruba
   • Curaçao
   • Sint-Maarten
   • Minister of Foreign Affairs (Dutch)
   • Dutch
  6. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 605 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2012 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 juni 2013 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen voorgelegd ...

   Goverment publications

   • Questions of parliament
   • Sint-Maarten
  7. 5 Language Dutch Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr 311, 2010 28 (2010) Nr. 1 T R A C T A T E N B L A D VAN HET K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N 2010 311 A. TITEL Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Ne ...

   Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr 311, 2010

   Goverment publications

   • Other government publications
   • Sint-Maarten
   • Police
  8. Language Dutch 6 Volledige titel: Rijkswet van 7 juli 2010 tot regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de samenwerking daartussen ( ...

   Volledige titel: Rijkswet van 7 juli 2010 tot regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba).        Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr 336, 2010.

   Legislation

   • Laws and decrees
   • Curaçao
   • Sint-Maarten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
  9. Language Dutch 7 Volledige titel: Regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries ...

   Volledige titel: Regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) : gewijzigd voorstel van rijkswet.

   Legislation

   • Laws and decrees
   • Curaçao
   • Sint-Maarten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
  10. Language Dutch 6 Staatscourant, nr 3443, 8 maart 2010. Nr. 3443 8 maart 2010 Onderlinge regeling tussen Curaçao, Sint Maarten en Nederland, zoals bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, regelende de s ...

   Staatscourant, nr 3443, 8 maart 2010.

   Legislation

   • Gazette
   • Curaçao
   • Sint-Maarten

  Pages