Results 1 - 8 of 8
  1. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16 Voorgesteld ...

   Goverment publications

   • Documents of parliament
   • Sint-Maarten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Aruba
   • Curaçao
   • Dutch Parliament
   • Dutch
  2. Language Dutch 7 Betreft de motie-Segers/Van Laar over onafhankelijk onderzoek naar mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten (33750-IV, nr.16). 27Stemmingen moties BegrotingKoninkrijksrelaties Aan de ...

   Betreft de motie-Segers/Van Laar over onafhankelijk onderzoek naar mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten (33750-IV, nr.16).

   Goverment publications

   • Reports of Parliament
   • Aruba
   • Curaçao
   • Sint-Maarten
  3. 28 Nov 2013

   Taal Nederlands 116 keer gelezen Tweede Kamer MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN LAAR, Voorgesteld 28 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de drie bijzondere gemeenten Saba, Bonaire en Sint-Eu ...

   MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN LAAR, Voorgesteld 28 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de drie bijzondere gemeenten Saba, Bonaire en Sint-Eustatius in het «Trafficking in Persons»-rapport van het U.S. Department of State worden aangemerkt als landen die een bestemming en vertrekpunt voor mensenhandel zijn;

   Goverment publications

   • Documents of parliament
   • Sint-Maarten
   • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
   • Aruba
   • Curaçao
   • Dutch Parliament
   • Dutch
  4. Language Dutch 7 Minister of Foreign Affairs (Dutch) Reactie op de passages uit 'Trafficking in Persons Report' van het U.S. Department of State die betrekking hebben op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 V ...

   Reactie op de passages uit 'Trafficking in Persons Report' van het U.S. Department of State die betrekking hebben op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

   Goverment publications

   • Letters of ministers and state secretaries
   • Aruba
   • Curaçao
   • Sint-Maarten
   • Minister of Foreign Affairs (Dutch)
   • Dutch
  5. Lijst van vragen – totaal 1 Op welke wijze bemoeilijkt het grote aantal verschillende rechtsposities de besturing van de Kustwacht? 2 In hoeverre is de totstandkoming van een integraal Human Resources Management (HRM)-beleid en een passende bevoegdhedenst ...

   Goverment publications

   • Questions of parliament
   • Aruba
   • Netherlands Antilles
  6. Language Dutch 7 Dutch Coast Guard of the Antilles & Aruba blg-52415 KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA JAARPLAN 2010 Herziene Begroting 2010, Ontwerpbegroting 2011 en Meerjarenramingen 2012-2015 Pagina 2 van 33 Pagina 3 van 33 ...

   blg-52415

   Publications

   • Brochures/annual reports
   • Aruba
   • Dutch Coast Guard of the Antilles & Aruba
   • Dutch
  7. Language Dutch 8 Dutch Coast Guard of the Antilles & Aruba blg-32276 Lange Termijn Plan 2009-2018 Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba Juni 2009 Lange Termijn Plan Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba Inhoudsopgave. 1 Inleiding... ...

   blg-32276

   Publications

   • Reports
   • Aruba
   • Netherlands Antilles
   • Dutch Coast Guard of the Antilles & Aruba
   • Dutch
  8. Language Dutch 5 Ministry of National Affairs (Dutch) Verslag van een werkbezoek aan Aruba en Curaçao van 23 tot en met 27 maart 2009. 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KON ...

   Verslag van een werkbezoek aan Aruba en Curaçao van 23 tot en met 27 maart 2009.

   Goverment publications

   • Questions of parliament
   • Aruba
   • Curaçao
   • Ministry of National Affairs (Dutch)
   • Dutch