Results 1 - 1 of 1
  1. Language Dutch 9 Datum ratificatie door Burundi van "Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grens ...

   Datum ratificatie door Burundi van "Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad" en datum ratificatie door Finland van "Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel".Tractatenblad van het Koninkrijk de Nederlanden, juni 2012

   Goverment publications

   • Other government publications
   • Finland
   • Burundi